PRESENTACIONS DELS PROFESSORS

XL UNIVERSITAT CATALANA D’ESTIU
40 anys
del 15 al 24 d’agost del 2008

CURSOS
TECNOLOGIA - Ecologia per al segle XXI: reconciliant la teoria ecològica i la percepció naturalista. Ecologia amb espai - Jordi Flos (part 1)
TECNOLOGIA - Ecologia per al segle XXI: reconciliant la teoria ecològica i la percepció naturalista. Ecologia amb espai - Jordi Flos (part 2)
ECONOMIA - Les empreses de l’EURAM - Oriol Amat
ECONOMIA - Les empreses de l’EURAM des del punt de vista de la banca - Francesc Joan
FILOSOFIA - La vida de les nacions europees i el buit d’Europa - Xavier Ibàñez (part 1)
FILOSOFIA - La vida de les nacions europees i el buit d’Europa - Xavier Ibàñez (part 2)
FILOSOFIA - La vida de les nacions europees i el buit d’Europa - Jordi Sales