XLVIII UNIVERSITAT CATALANA D’ESTIU
(2016)
L'Eix Mediterrani: camins de mar, de terra i de cultura


XLVIII UNIVERSITAT
CATALANA D’ESTIU

(2016)


Equip Rector

 

JORDI CASASSAS, ELEGIT PRESIDENT DE LA XLVIII UNIVERSITAT CATALANA D'ESTIU

Jordi Casassas El 30 de novembre del 2015, el Patronat de la Fundació Universitat Catalana d'Estiu ha escollit Jordi Casassas i Ymbert (Barcelona 1948) com a president de la XLVIIIª edició de l'UCE. El president d'aquest patronat, de l'Institut d'Estudis Catalans i president sortint de l'UCE, Joandomènec Ros, ha presentat i avalat la candidatura de Jordi Casassas. L'altra candidatura que es presentava, la Federació d'Entitats de Catalunya Nord, s'ha retirat finalment.
Casassas ha declarat: «Ara més que mai, cal el debat de les idees i generar discurs als Països Catalans. En aquest sentit, la Universitat Catalana d'Estiu és del tot necessària. Treballaré pel reforçament universitari i acadèmic i col·laboraré amb les entitats que fan feina pel país.»
Jordi Casassas és catedràtic d'història contemporània de la Universitat de Barcelona, membre de l'Institut d'Estudis Catalans i president de l'Ateneu Barcelonès. El seu àmbit de recerca és la història de la cultura, dels intel·lectuals i de la identitat.


L'Equip Rector de l'UCE està format per:

President:
Jordi Casassas i Ymbert (Universitat de Barcelona)

Vicepresidents: Jordi Craven-Bartle i Lamote de Grignon (director del Servei d'Oncologia Radioteràpica, Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, UAB), Josep Monserrat (degà de la Facultat de Filosofia, UB) i Elisenda Paluzie (degana de la Facultat d'Economia i Empresa, UB)

Vicepresidents adjunts: Jordi Sales (UB) i Jaume Sobrequés (UAB)

Assessors territorials: Miquel Arnaudiès (president de la Federació d'Entitats per a la Defensa de la Llengua i la Cultura Catalanes a Catalunya Nord), Anna Arqué (European Partnership for Independence), Alà Baylac-Ferrer (director de l'Institut Franco-Català Transfronterer, Universitat de Perpinyà Via Domícia), Joan Becat (membre de l'Institut d'Estudis Catalans i delegat del president de l'IEC a Perpinyà), Marta Fonolleda (directora de l'Agència de Qualitat de l'Ensenyament Superior d'Andorra, professora de ciències de l'educació a la UAB i membre de la Societat Andorrana de Ciències), Víctor Gómez Labrado (escriptor i professor de secundària), Joaquim Montclús (historiador), Josefina Salord (coordinadora científica de l'Institut Menorquí d'Estudis), Carles Sechi (membre fundador de l'Obra Cultural de l'Alguer) i Sebastià Serra (catedràtic d'història contemporània a la UIB)

Caps d'àrea: Gabriel Bibiloni (Universitat de les Illes Balears), Martí Boada i Juncà (Universitat Autònoma de Barcelona), Jaume Carbonell i Guberna (Universitat de Barcelona), Àngel Casals (Universitat de Barcelona), Jordi Craven-Bartle i Lamote de Grignon (Universitat Autònoma de Barcelona), Núria Ferrer i Anglada (Universitat Politècnica de Catalunya), M. Jesús Ferrés (Universitat de Girona), Francesc Fontbona (Institut d'Estudis Catalans), Òscar Mascarilla i Miró (Universitat de Barcelona), Josep Monserrat i Molas (Universitat de Barcelona), Eva Pons i Parera (Universitat de Barcelona), Joan Santanach (Universitat de Barcelona) i Xavier Serra (Universitat de València)

Secretari:
Joan Maluquer i Ferrer

Cap de premsa:
Josep M. Montaner