1979
XI UNIVERSITAT CATALANA D'ESTIU
Un país que se'ns acaba

UCE 1979

 

Dates: del 16 al 26 d’agost del 1979

Organitzadors: Amics de l'UCE de Barcelona

Presidència d'honor: Jordi Carbonell i de Ballester

Preus: Estada: 500 francs, matrícula 130 francs

Participació: 700


Seccions: 19 i 5 grups de treball (Ecologia dels Països Catalans, El patrimoni cultural, Mercat comú, multinacionals i migració, Problemàtica de la dona, L’ensenyament als Països Catalans)

Professorat: Enric Gallen, Enric Lluch, Miquel Mayol, Jaume Rossinyol, Montserrat Biosca, Roser Latorre, Mercè Roca, Lluís Aracil, Lluís Bueso, Salvador Oliva, Pere Verdaguer, Joan Alegret, Maria Aurèlia Capmany, Josep Maria Llompart, Ignasi Mora, Josep Piera, Jaume Vidal i Alcover, Fèlix Cucurull, Miquel Cura, Eva Serra, Sebastià Soler, Miquel Coll i Alentorn, Joaquim Nadal, Josep Fontana, Jaume Sobrequés, Joan Borrell, Jordi Estivill, Salvador Giner, Ignasi Pons, Francesc Artal, Josep M. Carreras, Antoni Montserrat, Martí Parellada, Francesc Roca, Antoni Lloret, Joan Miró, Pere Molera, Miquel Aulló, Josep M. Roqué, Nadal Batle, Josep Pla, Joan Soler, Claudi Alsina, Xavier Bofill, Enric Arpajou, Llorenç Planes, Jordi Bigas, Enric Canut, Josep Castano, Nemesi Solà, Josep Soriano, Jacint Carrera, Jep Gouzy, Jordi Roquefort, Ana Szulzinger, Mercè Trullèn, Joan Pere Vidal, Ruth Tarquini, Frederic Boix, Gabriel Janer, Gilbert Sans, Toni Martí, Josep M. López-Llaví, Miquel Porter, Josep Sirera, Xavier Fàbregas, Josep Anton Vidal, Joaquim Vila, Manuel Molins, Joakim Apalategi, Josep Lluís Blasco, Josep Ferrer, Josep Guia, Àngel Colomer, Antoni Fabregat, Lluís Albert, Pere Català i Roca, Josep Mainar, Joaquim Navarro, Max Havart, Joan Vidal, Anna Balletbó, Jordi Berrio, Enric Franch, Josep M. Martí, Manuel Parès, Jordi Pericot, Rosa Gratacós, Georgina Vila, Rafael Requena, Wenceslao Soler, Joan Vallès, Josep Pitarch, Ramon Gual (fill), Maties Mazarico, Francesc Roca, Jordi Rogent, Oriol Romaní, Francesc Artal, Muriel Casals, Eugeni Giral, Ernest Lluch, Dolors Casares, Pilar Castro, Maria Mercè Marçal, Maria Aurèlia Vila, Josep Maria Figueras, Agustí Soler i Ramon Gual.

Espectacles: Grup d’animació de l'UCE, Al Tall de València, Lluís Miquel, Maité Idirim, Toni Muntaner, Teresa Rebull, L’Agram, Els Esquirols. Teatre: La fira encesa Companyia Els Elfs. Concert per la Joventut percussionista de Barcelona, Els Xirois i la Cobla "Els Únics".


Comissió Gestora Permanent

Catalunya Nord: Joan Borrell, Ramon Gual, Miquel Mayol, Llorenç Planes, Pere Verdaguer.
Ses Illes: Joan Alegret, Baltasar Llompart, Josep Maria Llompart, Isidor Marí, Joana Nicolau.
País Valencià: Josep Lluís Blasco, Eliseu Climent, Alfons Cucó, Josep Piera, Vicent Soler.
Principat: Joan Ané, Josep Castano, Jordi Estivill, Narcís Garolera, Eugeni Giral, Josep Maria López-Llaví, Antoni Mercader, Joan Miró, Miquel Porter, Memori Solà.