1980
XII UNIVERSITAT CATALANA D'ESTIU
Una reflexió en comú del present i del futur dels Països Catalans

UCE 1979

 

Dates: del 18 al 28 d’agost del 1980

Organitzadors: Amics de l'UCE de Barcelona

Preus: Estada: 600 francs, matrícula 150 francs

Participació: 700


Seccions: 18 i 10 grups de treball.

Professorat: Josep Lluís Carod Rovira, Jordi Graells, Miquel Mayol, Oriol Pi de Cabanyes, Max Cahner, Montserrat Biosca, Bartomeu Bardagé, Roser Latorre, Mercè Roca, Lluís Aracil, Joan Argente, Josep Nadal, Francesc Vallverdú, Pere Verdaguer, Llorenç Vilallonga, Maria Aurèlia Capmany, Josep Maria Llompart, Eliseu Trenç, Jaume Vidal i Alcover, Francesc Gimeno, Ferran Garcia, Josep Maria Sanz, Sebastià Serra, Anna Barceló, Fèlix Cucurull, Joaquim Nadal, Eva Serra, Jaume Sobrequés, Jordi Estivill, Salvador Giner, Joan Marquès, Ignasi Pons, Lluís Artal, Joan Colom, Eugeni Giral, Rosa Quillet, Jim Kelly, Antoni Montserrat, Josep Maria Carreras, Ernest Lluch, Francesc Roca, Emili Gasch, Antoni Lloret, Xavier Goula, Ferran Vallespinos, Gerard Vassalls, Francesc Ibanel, Antoni Marzo, Joan Miró, Pere Molera, Josep M. Roqué, Joan Borràs, Josep Castano, Llorenç Planes, Nemesi Solà, Jep Gouzy, Jordi Roquefort, Mercè Trullèn, Joan Pere Vidal, Bernard Szulzinger, Jacint Carrera, Frederic Boix, Josep M. López-Llaví, Joaquim Romaguera, Antoni Martí, Coralina Colom, Pau Montergué, Irene Peypoch, Antoni Fabregat, Vicens Torremadé, Mariona Cortés, Pep Ventura, Max Havart, Antoni Anguela, Robert Roqué, Ramon Gual (pare i fill), Maties Mazarico, Jordi Berrio, Joaquim Dolç, Antoni Mercader, Jordi Pericot, Enric Franch, Joan Ramon Gordo, Wenceslao Soler, Joan Vallès, Montse Camps, Pilar Gargante, Manuel Parès, J. Castellanos, A. Casullas, M. Herreros, Eugeni Giral, J.M. Puyal, S. Schaaff, T. Garriga, E. Frigola, M. Minobis, Toni Mestre, J. Gifreu, J. Vilalta, J.M. Portal, J. Maluquer, Xavier Garcia, Santi Vilanova, Josep Català, Alfons Ribera, Dolors Lamarque, Pilar Llopart, Imma Albó, Rosa Almuzara, Manuel Giralt, Jordi Rogent, Josep Lluís Blasco, Francesc Codina, Josep Ferrer, Josep Guia, Rafael Ribó, Rafael Xambó, Armand de Fluvià, Maria Mercè Marçal, Carme Riera, Ruth Tarquini, Magda Oranich, Marilyn Vicente, J. Gol, F. Abel, J. Marcos, R. Margarit, J. Clos, J. Martí, R. Perez, M. Baselga, J. Artigues, J. Lisbona, F. Solé Sabarís, Teresa Rossell, Cristina Rimbau, Jordi Estivill, Adolf Bertran, Marc Granell, Josep Piera, Josep Lluís Seguí, Francesc Valls, Txema Zubiri Mendieta i Francesc Prujà.

Espectacles: Biel Majoral (Mallorca), Grup d’animació el "Setrill", Grup de Folk de Maties Mazarico, Teresa Rebull, L’Agram. Teatre: El Pepito enamorat per l’Altern. L’Orquestrina Galana i la Cobla "Els Únics".