1983
XV UNIVERSITAT CATALANA D'ESTIU
Una cultura, una llengua, una nació

UCE 1983

 

Dates: del 17 al 27 d’agost del 1983

Organitzadors: Amics de l'UCE de Barcelona

Preus: Estada: 800 francs, matrícula 300 francs

Participació: 485

Cartell: Josep Guinovart (Principat)


Seccions: 26 seccions, 2 tallers i 1 trobada.

Professorat: Miquel Mayol, Josep Lluís Carod Rovira, Ricard Serrano, Joan Pujals, Jaume Corbera, Roser Latorre, Mercè Roca, Frederic Larreula, Xavier Romeu, Lluís Alpera, Àngels Massip, Josep Piera, Montserrat Roig, Joan Alegret, Pere Verdaguer, Frederic Boix, Jacint Carrera, Jep Gouzy, Jordi Roquefort, Ana Szulzinger, Maria Roca, Mercè Trullèn, Cori Rojas, Joan Borràs, Robert Roqué, Antoni Anguela, Joan Roca, Josep Deloncle, Maties Mazarico, Ramon Gual (fill), Joan Miquel Paraire, Carles Riera, Gabriel Serra, Tània Fraylich, Toni Montserrat, Armand de Fluvià, Jordi Garcia, Ignasi Pons, Jordi Estivill, Salvador Giner, Damià Molla, Josep Guia, Imma Tubella, Jordi Moners, Claudi Alsina, Ramon Gual, Alícia Marcet, Joan Lluís Valls, Joan Abelanet, Eliana Comelade, Joan Becat, Dolors Amiento, Glòria Escuin, Antoni Mercader, Antoni Fabregat, Josep Guinovart, Eloïsa Sendra, Francesc Català, Toni Santandreu, Ricard Gili, Ramon Cardona, Raquel Rivera, Antoni Lloret, Ramon Reginaldo, Josep Maria Ribó, Xavier Goula, Mercè Durfort, Josep Vigo i Bonada, Gerard Vassalls, Alfred Giner Sorolla, Joan Pere Gensana, Lluís Serve, Claudi Alsina, Eduard Bonet, Lluís Marquet, Josep Solé, Llorenç Valverde, Enric Trillas, Jaume Guillamet, Miquel Nauguet, Manel Ubeda, Patty Statton, Joan Soles, Pere Manzanares, Àngel Parera, Felip Solé, Teresa Valls, Víctor Simal, Antoni Mercader, Ramon Sala, Vicenç Llavador, Lluís Alsina, Artur Amorós, Joaquim Auladell, Enric Franch, Miquel Vidal, Antoni Glory, Anna Donato, Adelfa Labiejko i Francesc Prujà.

Espectacles: Orquestrina "Crema Catalana", «Clinc, Clanc, Clow», La Traca, Grup Gavina de Ter, Orquestra Joventut percussionista de Catalunya, Jordi Barre, Partaka, Cobla "Els Únics", Teresa Rebull, Marivona, Grup "El Drac", Concert d’orgue per J.M. Mas i Bonet i Concert de la secció de Música.