1994
XXVI UNIVERSITAT CATALANA D'ESTIU

UCE 1994

 

Dates: del 17 al 26 d’agost del 1994

Organitzadors: Associació Universitat Catalana d'Estiu

Preus: Matrícula i estada: 1.800 francs

Participació:

Cartell: Mariscal (País Valencià)


Seccions: Cursos de formació cultural 31, seminaris d’extensió universitària 68, tallers 25, seminaris d’investigació 18, commemoracions 2, conferències 3, debats 9, homenatges 3 i reunions científiques i professionals 13

— Cursos de formació cultural: Iniciació als Països Catalans (Marginals i heterodoxos de la música en català: de la rumba a l’art brut, L’un damunt de l’altre: història del fet casteller, El laberint valencià, De Ramon Llull a Rosita Amores: coneixement dels Països Catalans, Visionaris, cínics i satírics en la literatura clàssica catalana, La Unió Europea. La repercussió econòmica als Països Catalans), Iniciació a la llengua (Nivell A, B, C1 i C2), Iniciació a la literatura catalana (Per a una caracterització temàtica de l’èpica universal i de la catalana en particular), Coneixement de la Catalunya Nord (Conferències amb debat), Iniciació a les ciències de la salut (Salut i alta muntanya), Iniciació a la Franja de Ponent (Història de la Franja de Ponent), Iniciació a la ciència (Cosmologia, L’anis de Darwin. Un tomb per la teoria de l’evolució)

— Seminaris d’extensió universitària: ÀREA DE CIÈNCIES La llum i el color (La naturalesa de la llum al llarg de la història, Introducció general a la fotoquímica en sistemes aquàtics, La llum i el color dels astres, Radiacions, aspectes carcinògens i preventius, Semiologia del color, Percepció del color, El color a la natura, Pigments de les pintures murals del romànic català, El color i les plantes. Aspectes funcionals des de la perspectiva de l’ecologia comparada, El color i el món vegetal, Física i paisatge) Altres sessions (La metàfora i el raonament, Genètica i història de les poblacions humanes) ÀREA D’HUMANITATS: IDENTITAT I MESTISSATGE (Mestissatge i cultura popular, Relacions interculturals: la integració i els seus límits, Demografia i mestissatge: la immigració a la catalanitat, El mestissatge lingüístic: interferències català-espanyol, Tria i alternança de llengües en els joves de Barcelona, Prospectiva de la cultura, la nació i el poder) AVANTGUARDISTES, HETERODOXOS, MARGINALS (Literatura catalana d’avantguarda; del futurisme al surrealisme, [J.M. Junoy, J. Salvat Papasseit, J.V. Foix, S. Sànchez-Juan, el grup de L’Amic de les Arts, Carles Salvador i Jacob Sureda], Alguns heterodoxos de les lletres catalanes Alfons Maseras, Josep M. de Sagarra. L’heterodòxia conservadora de Josep M. de Sagarra, Domènec Guansé, Gabriel Ferrater, Heterodòxia religiosa i poder: càtars, valdesos, conversos, jueus i protestants, Dins el Call, L’empremta àrab a les terres catalanes, Sectes i grups religiosos, avui) CRISI I REGENERACIÓ DEL SISTEMA DEMOCRÀTIC (Estructura i funcionament de parlamentarisme, El renaixement del feixisme a Europa, Armamentisme i militarització, La crisi de l’estat del benestar, Les diferents cultures de la participació política: els sistemes electorals, Jacques Maritain, pensador cristià de la democràcia) EUROPA, EUROPA (Europa, després de Maastricht, Itàlia: de nord a sud, un estat a la deriva, Les euroregions en la construcció d’Europa, Europa davant el Magrib, Nació i estat a l’Europa d’avui: el cas català, El projecte euromosaic: un estudi internacional de la realitat lingüística europea) LA INTOLERÀNCIA DAVANT EL FET CATALÀ (El nacionalisme espanyol i Catalunya, La posició espanyola davant el fet nacional a les Illes Balears, La posició espanyola davant el fet nacional al País Valencià, La posició francesa davant el fet nacional a la Catalunya del Nord, L’exèrcit espanyol i Catalunya, 1898-1939, Espanya i França davant d’Andorra) PRESÈNCIA CATALANA AL MÓN I PROJECCIÓ EXTERIOR (Catalunya a la premsa internacional: de Prats de Molló als Jocs Olímpics, L’aportació catalana a la ciència i a la cultura arreu del món, Catalans a la Segona Guerra Mundial) EL LLINDAR BÀSIC DE LA SOBIRANIA (Models legals de normalitat lingüística, Les indústries de la cultura i la transmissió de la identitat, Defensa nacional i seguretat pública. Presentació i introducció: model de seguretat, El monopoli de la coacció física i el Leviatan, Evolució dels exèrcits en la història, L’exèrcit, avui i demà) LLENGUA I CULTURA CATALANES (Iniciació a la literatura: Josep Pla, Joan Salvat-Papasseit, L’amor i l’erotisme en la poesia de J. Salvat-Papasseit, J.M. Llompart i V. Andrés Estellés, Tres escoles per als catalans: ensenyament i llengua als estats espanyol, francès i italià, La música com a forma d’identitat nacional, Lírica femenina medieval: text i música, La situació actual de la comunitat lingüística a Catalunya, Literatura i teatre al Rosselló: segles XVII, XVIII, XIX) ÀMBIT BARÓ DE MALDÀ (Introducció al Dret civil català, Panoràmica històrica del musical nord-americà, Aproximació a la criminologia, Criminologia i dret penal, Criminologia i medicina, Sud-àfrica: la difícil agonia de l’apartheid, Guionatge àudio-visual)

— Tallers: Tallers d’animació (Cançons populars, Muntanyisme, Alpinisme, Sardanes, Esports, Dansa, T’ai Txi T’xuan, Festes catalanes), Tallers d’art (Ceràmica, Teatre, Taller de cant coral "Toni Santandreu", L’acústica dels instruments musicals, un punt de trobada de la física i la percepció, Dibuix i escultura), Tallers de comunicació (Disseny professional per ordinador: l’autoedició, Vídeo, Ràdio, Taller d’escriptura "Tela de somnis", Consciència corporal i massatge, Màgia) Tallers científics (Cuina i alimentació: alimentació dels catalans sota el regne de Jaume II de Mallorca, Socorrisme, Astronomia, Educació ambiental, Coneixement del Conflent a través dels seus minerals i de la seva geologia, Animació als pobles dels voltants de Prada)

— Seminaris d’investigació: Universitat de Barcelona (Delictes econòmics, organitzacions empresarials i el mercat de la lliure competència en la Unió Econòmica Europea, Què són els delites econòmics?, Problemes de la responsabilitat penal de les organitzacions empresarials pels delictes econòmics, Qui respon i qui hauria de respondre pels delictes comesos en el marc de les organitzacions empresarials?, La lluita contra la delinqüència econòmica, Sistema de sancions. Noves propostes) Universitat de les Illes Balears (Indicadors de benestar: teoria econòmica de la despesa pública i del benestar social), Universitat de Girona (Interpretació i avaluació de textos literaris), Universitat Ramon Llull (Jacques Maritain, pensador cristià de la democràcia), Universitat de València (Dins el Call, La naturalesa de la llum al llarg de la història), Universitat Politècnica de Catalunya (El risc ambiental, Força disseny! Algunes qüestions essencials sobre el disseny, Arquitectura bioclimàtica: energia solar als habitatges), Universitat de Lleida (Fronteres i altres límits d’ordre lingüístic), Universitat de Perpinyà (Medi ambient, ordenació del territori i societat), Universitat Pompeu Fabra (Les indústries de la llengua i la transmissió de la identitat), Universitat Rovira i Virgili (Sectes i grups religiosos, avui)

— Conferències, debats i taules rodones: Commemoracions (Inaguració de la XXXVIena edició, Cinquanta anys d’alliberament de la Catalunya del Nord dels Alemanys) Conferències (L’origen de la vida i l’exploració del sistema solar, Home i espai, L’Alguer, de la reivindicació cultural a la intervenció política), Debats (La necessària articulació de les universitats dels Països Catalans, Catalunya vista des d’Espanya, Nació i cultura als Països Catalans: entre l’hegemonia i la ignorància [sardanes, castells, jotes i cultura del foc], L’endemà dels incendis, Genètica i ètica: els límits morals de la recerca científica, La perifèria, entre la incomprensió i l’oblit, Per una història nacional, Per una conferència episcopal catalana, Nacionalisme i estat), Homenatges (Homenatge a Ferran Soldevila, Homenatge a Pere Verdaguer, Centenari del naixement de Joan Salvat-Papasseit)

— Reunions científiques i professionals: XIII Jornades de recerca experimental en física i química. Deltes i albuferes als Països Catalans: aspectes físics, fotoquímics i ecotoxicològics (organitza: Societat Catalana de Física i Societat Catalana de Química IEC, amb el suport de la CIRIT), IV Jornada de Biologia a Prada. L’origen de la vida en el centenari d’A.I. Oparin (amb la col·laboració de la Societat Catalana de Biologia IEC), X Diades d’Agricultura a Prada: Despoblament rural (organitza: Institució Catalana d’Estudis Agraris), IX Jornades sobre cooperativisme a Prada: El cooperativisme davant la crisi econòmica (organitza: Fundació Roca i Galés), Intercanvis pedagògics dels Països Catalans, Seminaris de formació mútua (organitza: Servei d’Ensenyament del Català), Curs intensiu de català: programa d’immersió lingüística per a mestres de l’Alguer i de la Catalunya del Nord (a cura de la Sotsdirecció General de Formació del Professorat), VII Diada Andorrana: Andorra i la catalanitat (organitza: Societat Andorrana de Ciències), Aportació dels cristians al projecte nacional: pensament feble i projecte nacional (amb la col·laboració de la Fundació Jaume Bofill), Universitat d’Estiu Jove, L’estat del malestar, Geografia medi-ambiental de Catalunya, La cultura nacional pot formar part d’una cultura de masses?, Viure amb igualtat, acceptar la diferència.

Professorat: Xevi Planas, Josep Bargalló i Valls, Toni Mollà, Josep Lluís Carod-Rovira, Jordi Tiñena, Jordi Clivillé, Jordi Alberich, Pilar Gimó, Roser Latorre, Lluís Marquet, Joan Alegret, Lluc Bonet, Alà Baylac-Ferrer, Josep Benet, Josep Bonet, Florència Callís, Cristina Rendu, Joan-Daniel Bezsonoff, Alà Ayats, Joan Peytaví, Ramon Sala, Ramon Gual, Roger Justafré, Manuel Mateu, Ferran Pujante, Ricard Vila, Joaquim Monclús, Josep Antoni Grífols, Martí Domínguez, Enric Casassas, Vicent Martínez i Garcia, Alfred Giner-Sorolla, Lluís Prat i Clarós, Carme Junqué i Plaja, Pere Vendrell, Albert Masó i Planas, Antoni Morer i Munt, Manuel Font i Altaba, Àngel Romo, Esperança Calvo i Rosselló, David Jou, Eduard Bonet, Jaume Bertranpetit, Bienve Moya, Lluís Mallart, Anna Cabré, Lluís Payrató, Emili Boix, Fèlix Martí, Rosa Cabré, Joaquim Auladell, Jordi Carbonell, Montserrat Palau, Jordi Cornudella, Jordi Ventura, Ferran Garcia-Oliver, Dolors Bramon, Joan Prat, Francesc Pau Vall, Vicent Partal, Arcadi Oliveras, Jordi Sànchez, Joaquim Colominas, Jordi Giró, Narcís Mir, Josep Huguet, Jordi Porta, Robert Lafont, Josep Guia, Miquel Strubell, Josep M. Pasqual, Isabel Peñarrúbia, Vicent Franch, Miquel Mayol, J.M. Solé i Sabaté, Joan Becat, Carles Puigdemont, Xavier Tudela, Daniel Arasa, Joan Ramon Solé, Josep Gifreu, Miquel Sallarés, Joaquim Dorca i Bis, Lluís Guallar i Esteve, Jaume Fernàndez i Gonzàlez, Miquel Sellarès, Ildefons Cano, Cristina Badosa, Josep Murgades, Lluís Alpera, Miquel Pueyo, Jaume Carbonell, Antoni Rossell, Rosamaria Aguadé, Gabriel Bibiloni, Josep M. Vila, Magda Oranich, Raimon Escudé, Amadeu Joan, Antoni Viader, Jaume Aiguadé, Alfred Bosch, Miquel Sanz, Josep M. López Llaví, Ramon Gual i Batlle, Antoni Glory, Xevi Roviró, Pep Rovira, Pere Garcia, Francesc Prujà, Ramon Cardona, Teresa Godall, Gustau Navarro, Paulí, Pere Serka, Antoni Jorquera, Josefina Lupiàñez, Joaquim Agulló, Jaume Vilà, Jordi Leon, Cinta Sabaté, Antoni Torres, Joan Víctor de Barberà, Miquel Marimon, Rosa Oliva, Teresa Duran, Albert Coromines, Eliana Thibaut Comelade, Tomàs Domínguez, Carles Schnabel, Martí Boada, Josep M. Mata-Perelló, Ujala Joshi i Jubert, Salvador Estapé, David Felip, Santiago Mir Puig, Joan Mir, Antoni Riera, Salvador Oliva, Jordi Giró, Ferran Garcia-Oliver, Jesús Navarro, Joaquim Casal, Modest Masides, Rafael Serra Florensa, Ramon Sistac, Joan Prat, Martí Goze, Narcís Falguera, Joan Oró, Antoni Accensi, Carles Sechi, Carles Demartis, Carlos Taibo, Santiago Petschen, Vicenç Villatoro, Robert Roqué, Josep Bargalló, Vicent Torrent, Max Havart, Salvador Alegret, Jaume Farguell, Ramon Montanyà, Jaume Terradas, Joandomènec Ros, Josep Garriga, Francesc Palau, Pere Lluís Font, Josep Egozcue, Adolf Tobeña, Emili Rodríguez-Bernabeu, Pere Verdaguer, Enric Ribes, Gerard Vergés, Francesc Blanch, Jaume Ciurana, Josep Fontana, Josep M. Roig i Rosich, Jaume Sobrequés, Josep Fontana, Max Cahner, Fèlix Martí, M. Rosa Recasens, Pilar Rahola, Carles Campuzano, Xavier Rubert de Ventós, Pasqual Mollà, M. Antònia Munar, Josep M. Ainaud de Lasarte, Enric Pujol, Joan Solana, Joan Maluquer, Joaquim Molas, Albert Falqués, Amadeu Montoto, M. Teresa Galceran, Encarna Sancho Aguilar, Xavier Ruiz, J. Miró, Damià Barceló, Ricard Guerrero, Francesc X. Marimon, Isabel Pujades, Andreu Peix, Joan E. Sànchez, Jordi Auvergie, Enric Arpajou, Joan Pere Gensane, Llorenç Planes, Joan Ràfols, Josep M. Puiggrós, Dolors Solà, Maria Areny, M. Dolors Flamerich, Josep M. Farré, Enric Larreula, Teresa Casals, Teresa Giné, M. Anglada, J. Burgués, P. Canturri, M. Cardelús, J. Cinca, X. Llovera, R. Marsol, D. Mas, J. Massa, A. Morell, P. Palau, F. Rodríguez, R. M. Sorribes, A. Valls, Salvador Bardolet, Francesc Torralba, Jaume Reixach, Josep M, Totosaus, Andreu Felip, Tània Alaix, David Minoves, Manuel Delgado, Àlex Masllorens, Joan Puigcercós, Sergi Schaaff, Joan Vall Clara, Quim Monzó, Narcís Prat, Miquel Àngel Marc, Jordi Portabella, Carme Alemany, Cristina Brullet i Margarida Minguillón.

Espectacles: Lídia Pujol, Foc-Àlgebra, Antoni-Olaf Sabater, piano, Grup Íntim de Teatre La Darrera, Carraixet, Joan Bibiloni, Jordi Savall, viola de gamba, Rock Girona, Cobla Els Únics, Tercet Treset, L’Agram, Orquestra Nacional de Cambra d’Andorra, Crescendo, La Vella Dixieland, Blues de Picolat.

Cinema: Els papers d’aspern de Jordi Cadena, Bufons i reis de Lluís Zayas, L’última frontera de Manuel Cussó, Els de davant de Jesús Garay, Els amants de Pont Neuf de Leos Carax, Molt soroll per no res de Kenneth Branagh, Tots el matins del món d’Alain Corneau.Associació Universitat Catalana d'Estiu:

PATRONAT DE L'ASSOCIACIÓ
President: Emili Giralt (Institut d’Estudis Catalans)
Secretari:  Joan Becat
Vocals:  Joan Ané, Josep Lluís Carod-Rovira (Òmnium Cultural), Eliseu Climent (Acció Cultural del País Valencià), Eugeni Giral (Amics de l’UCE), Llorenç Planes (Amics de l’UCE a la Catalunya Nord), Josep Guia, Joan Peytaví (Federació per a la Defensa de la Llengua i la Cultura Catalanes a la Catalunya Nord), Antoni Mir (Obra Cultural Balear), Carles Sechi (president de l’Obra Cultural de l’Alguer), Antoni Lloret, Lluís Lliboutry, Aina Moll, Pere Verdaguer, Enric Casassas, Nadal Batle (rector de la Universitat de les Illes Balears), Joan Sagnes (president de la Universitat de Perpinyà), Antoni Caparrós (rector de la Universitat de Barcelona), Jaume Pagés i Fita (rector de la Universitat Politècnica de Catalunya), Pere Ruiz Torres (rector de la Universitat de València), Carles Solà i Ferrando (rector de la Universitat Autònoma de Barcelona), Max Cahner, Antoni Pol (Societat Andorrana de Ciències), Miquel Porter i Moix, Joan Mir, Ricard Torrents (director dels Estudis Universitaris de Vic), Josep M. Coll (Universitat Ramon Llull), Joan Martí (rector de la Universitat Rovira i Virgili), Enric Argullol (rector de la Universitat Pompeu Fabra), Josep M. Nadal i Farreras (rector de la Universitat de Girona), Celestí Suàrez i Burguet (rector de la Universitat Jaume I de Castelló) i Jaume Porta i Casanelles (rector de la Universitat de Lleida), Ramon Gual i Joan Maluquer.

EQUIP RECTOR
Comissió permanent: Max Cahner (president), Jordi Carbonell, Salvador Alegret, Ramon Gual, Josep Lluís Carod-Rovira, Juli Peretó, Pere Verdaguer, Isidor Marí, Jaume Ciurana, Joan Maluquer i Joan Garcia Codina.
Consell assessor: Joaquim Arenes, Eugeni Giral, Antoni Mir, Joan F. Mira i Adolf Tobeña.