1996
XXVIII UNIVERSITAT CATALANA D'ESTIU

UCE 1996

 

Dates: del 16 al 25 d’agost del 1996

Organitzadors: Fundació Universitat Catalana d'Estiu

Preus: Matrícula i estada: 2.200 francs

Participació: 1734 (professors 155, conferenciants 47, premsa 36, organització 38, espectacles 148, alumnes matriculats 1310)

Cartell: Carles Fontserè (Principat)


Seccions: ensenyament plurisdisciplinari 29, ensenyament específic 49, seminaris d’investigació 22, formació cultural 23, reunions i jornades especialitzades 14, tallers 25, commemoracions, debats, conferències i homenatges 20 i fòrum obert 10.

—Ensenyament pluridisciplinari: La defensa de l’ésser humà (Conferència introductòria, Qualitat i escassetat de les aigües continentals, Àrees naturals protegides, El medi natural i el paisatge, Propostes de gestió davant l’exhauriment dels recursos pesquers, Espai rural i medi natural: la protecció d’un estil de vida, Energia, Alimentació i càncer, Drogues, persones i desigualtats, La nova empresa i l’ètica empresarial, Alienació per la informàtica, Fi de segle, la fi de la paraula?, Les esglésies i les sectes, La desconfiança en la justícia, La música i els moviments socials, Educació ambiental) La intel·ligència (Conferència introductòria, Lògica matemàtica, Lingüística [llenguatge, ment i màquines], Intel·ligència artificial, Robòtica, Números i formes musicals, Intel·ligència, La intel·ligència a la literatura, Construcció de la memòria històrica, En defensa de la intel·ligència, la divulgació del pensament científic, Determinació de la posició de Prada, seguint mètodes emprats des de l’any 3000 aC)

— Ensenyament específic: LLENGUA I LITERATURA (La literatura de viatges contemporània, La frontera literària, El plurilingüisme igualitari a Europa, La innovació en les llengües subordinades i en les no subordinades, Lingüística i sociolingüística rossellonesa, Joan Ramis i la il·lustració a Menorca, L’INUSCAT, índex d’ús del català, Sis segles de poesia catalana, Vida i obra d’Aurora Bertrana [autora intrèpida], Lingüística) POLÍTICA (Anàlisi de la propaganda política electoral, El futur de les esquerres a Catalunya, Conseqüències polítiques del sistema electoral: el cas de Catalunya, La realitat berber al nord d’Àfrica, Visió històrica de l’independentisme) HISTÒRIA (Els Borja i la noblesa valenciana, El moviment llibertari al País Valencià a través de les fonts orals, L’anarquisme a Catalunya, Torras i Bages i la transformació de l’Església catalana [1880-1936], Construcció de la memòria històrica) ECONOMIA (Revisió dels models de finançament, La nova empresa i l’ètica empresarial) DISSENY Les tendències actuals en el disseny periodístic i la utilització de la imatge en la premsa (La Internet: el nou mitjà de comunicació, El llenguatge de la tipografia, Tres models del fotoperiodisme, Les noves tendències del redisseny de diaris locals, Consolidació de la Infografia com a gèner periodístic) CINEMA (Cent anys de cinema a Catalunya [1896-1996], El cinema amateur català, el gran desconegut, Segundo de Chomón, pioner de la cinematografia catalana) AUDIOVISUAL (La creació audiovisual als Països Catalans, Els curtmetratges. Una visió alternativa) MÚSICA (Música i llenguatge, El rock com a cultura, La Nova Cançó, La música i els moviments socials, Números i formes musicals) ART (El romànic: el primer art europeu a Catalunya, El gravat als Països Catalans [segles XVI-XIX], Salvador Dalí, Moments i problemes en la història de l’art català entre el Modernisme i el Noucentisme) CIÈNCIES (L’anàlisi estadística de l’estil literari i el problema de l’autoria, Lògica matemàtica, Neurobiologia, Intel·ligència artificial, Robòtica, Energia) FILOSOFIA (Pensar la democràcia)

— Tallers: Alimentació i cuina, Cançons populars, Muntanyisme, Alpinisme, Sardanes, Esports, Dansa, T’ai Txi T’xuan, Festes catalanes, Ceràmica,Teatre, Cant coral «Toni Santandreu», Iniciació a les arts plàstiques, Vídeo, Ràdio, Logotècnia a la logomàquia, Naixement i societat, Màgia, Escacs, Socorrisme, Educació ambiental, Iniciació als jocs malabars, Determinació de la posició de Prada, seguint mètodes emprats des de l’any 3000 aC, La divulgació del pensament científic, A l’entorn de la farga catalana.

— Seminaris d’investigació: UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (Comportament electoral i sistema de partits al País Valencià [1977-1996], Sobre la caracterització fraseològica dels estils literaris, El dialecte gràfic valencià, La noblesa valenciana i els Borja) UNIVERSITAT D’ALACANT (Societat, comunicació i identitat: l’impacte social de les noves tecnologies) UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA (L’espai religiós medieval: la llum i la mesura, Curs introductori a la fotografia) UNIVERSITAT JAUME I (El consolat de Mar de Perpinyà) UNIVERSITAT DE GIRONA (Pensar la democràcia) UNIVERSITAT DE LLEIDA (La interferència i l’error interlingüístic a partir de l’anàlisi de textos orals i escrits dels MCM en català) UNIVERSITAT DE PERPINYÀ (Espais de comunicació i identitaris, límits i conflictes) ESTUDIS UNIVERSITARIS DE VIC (Trets característics de la cançó tradicional catalana, Introducció a la realitat virtual) UNIVERSITAT DE BARCELONA (El romànic: el primer art europeu a Catalunya, El gravat als Països Catalans, Salvador Dalí, Moments i problemes en la història de l’art català entre el Modernisme i el Noucentisme) UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI (Les esglésies i les sectes) UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA (Conseqüències polítiques del sistema electoral) UNIVERSITAT POMPEU FABRA (La literatura de viatges contemporània) UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS (L’alienació per la informàtica, Revisió dels models de finançament autonòmic)

— Cursos de formació cultural: Introducció als Països Catalans (La problemàtica de les Illes, Persona, societat i país, Introducció al coneixement de la Franja de Ponent, Les comarques centrals i meridionals dels Països Catalans, L’Alguer, avui, Un poble vençut dins una Europa sense imperis) Iniciació a la llengua (Curs de català per a nocatalanoparlants, Curs de formació elemental i mitjana, La terminologia catalana) Coneixement de la Catalunya Nord (La Catalunya del Nord a l’abast, Aproximació a la investigació històrica i onomàstica a la Catalunya del Nord, Introducció a l’esperanto)

— Conferències, debats, conferències i homenatges: Inaguració de la XXVIII UCE, Sanitat pública versus sanitat privada, La defensa de l’ésser humà, La veu dels estudiants, Cap a una Europa de les regions?, Els papers de Salamanca, El paper de la televisió pública i la televisió privada, La utilització racional del territori, Homenatge a Joan Triadú, La intel·ligència, El cinema a Catalunya davant els reptes actuals i futurs, Record de Fèlix Cucurull, Les ONG i el seu paper als Països Catalans, Joan Roís de Corella, al llindar dels cinc-cents anys, Viabilitat econòmica de la independència de Catalunya, Homenatge a Pau Casals i Pompeu Fabra, Les Illes Balears, avui, Debat lliure, Assemblea final, Homenatge a Carles Fontserè.

— Reunions científiques i professionals: La nostra aportació a la Carta Europea de Muntanya (organitza: Associació d’Ens Locals de Muntanya dels Pirineus AMPI), Cuinar i menjar als PPCC: Aproximació plurisdisciplinar als costums alimentaris d’una comunitat mediterrània (organitza: Fundació Institut Català de la Cuina), Aproximació a la bioètica (organitza: Associació d’Estudiants de Ciències de la Salut), II Jornada forestal a l’UCE: L’economia forestal, el medi rural i el seu ús (organitza: Centre de la Propietat Forestal), La història contemporània de Catalunya a la televisió (organitza: Col·legi Oficial de Llicenciats i Doctors en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya), Curs intensiu de català per a mestres de l’Alguer i de la Catalunya del Nord (organitza: Direcció General de Política Lingüística i el Col·legi Oficial de Llicenciats i Doctors en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya), Les associacions de veïns, què són? Un model de participació ciutadana (organitza: Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona), XI Jornades sobre cooperativisme a Prada: Els valors del cooperativisme (organitza: Fundació Roca i Galés), XII Jornades d’Agricultura a Prada: El conreu de l’olivera i l’oli d’oliva (organitza: Institució Catalana d’Estudis Agraris), IX Diada Andorrana: Andorra en el món (organitza: Societat Andorrana de Ciències), VI Jornada de Biologia a Prada: la manipulació dels genomes (organitza: Societat Catalana de Biologia IEC), XV Jornades de recerca experimental en física i química: Txernòbil, 10 anys després (organitza: Societat Catalana de Física i Societat Catalana de Química IEC), La Unió Europea: procés de construcció, organismes i polítiques comunitàries (organitza: ADICEC), Europa i la Mediterrània (organitza: ADICEC)

—Fòrum obert: Presentació dels llibres: Història social i política de la llengua catalana de F. Ruiz, R. Sans, J. Solé i Comardons (Editorial 3 i 4), Els silencis d’Estat de J. Solé i Comardons (Pagès Editors), Josep Sunyol, l’altre President afusellat a càrrec dels amics de Josep Sunyol, Qüestió nacional: un debat obert de diversos autors. Presentació d’Altaveu 96. Presentació de l’Associació per a la Recuperació del Patrimoni CINEMA RESCAT. Debat sobre nacionalisme en commemoració del norantè aniversari de «La nacionalitat catalana». Conferències: Els clubs UNESCO, Ajuntaments, una eina per a la defensa dels drets humans (De San Francisco a Barcelona). Col·loqui controvèrsia sobre el tabaquisme.

Professorat: Joandomènec Ros, Narcís Prat, Puri Canals, Lluís Paluzie, Ramon Franquesa, Josep Vicent Boira, Antoni Lloret, Alfred Giner Sorolla, Frederic Boix, Francesc Guillem, Llorenç Valverde, Vicent Llorca, Joan Prat, Magda Oranich, Jaume Carbonell, Martí Boada, Josep Pla, Joaquim Capdevila, Ulises Cortés, Joan Aranda, Jesús Rodríguez Picó, Walter Meyerstein, Xavier Bru de Sala, Pau Viciano, Juli Peretó, M. Teresa Escalas, Lourdes Soler, Raimon Reginaldo, Gabriel Guix, Narcís Garolera, Vicent Salvador, Joan Ramon Solé, Gabriel Bibiloni, Pere Verdaguer, Josefina Salord, Antoni-Joan Pons, Josep-Miquel Vidal, Joan Maria Romaní, Joan Alegret, Anna Almazan Guillén, Jordi Pericot, Arantxa Capdevila, Joan Fuster i Sobrepere, Agustí Bosch, Carles Castellanos, Josep Guia, Ferran Garcia Oliver, Rafael Maestre, Francesc Madrid, Hilari Raguer, Jordi Figuerola, Casimir Martí, Josep M. Roig, Joan Mir, Miquel Àngel Fabra, Francesc Guillem, Vicent Partal, Josep Rovirosa, Carlos Pérez de Rozas, Manuel Lamas, Anna Garcia, Miquel Porter i Moix, M. Encarnació Soler i Alomà, Antoni Giménez i Riba, Anna Casanovas, Jaume Uriach, Juan José Caballero Molina, Jordi Rifé, Sílvia Martínez, Xevi Planas, Milagros Guardia, Immaculada Lorés, Jordi Camps, Imma Sofias, Rosa M. Sobirana, Joan R. Triadó, Francesc Fontbona, Pilar Vélez, Lourdes Cirlot, Mireia Freixa, Joan Molet, Laura Mercader, Josep Ginebra, Josep Pla, Álvaro Pascual Leone, Ulises Cortés, Joan Aranda, Joan Manuel del Pozo, Vicent Franch, Josep Guia, Ricard Huerta, Ferran Garcia-Oliver, Enric Bas, Climent Penalva, Joaquim Lloveras, Pere Llunas, Arcadi Garcia Sanz, Joan Julià i Muné, Lluís Assier-Andrieu, Joan Becat, Alà Tarrius, Joan-Pau Alduy, Imma Tubella, Eduard Vinyamata, Sebastià Bardolet, Segimon Serrallonga, Antoni Susín, Àlvar Vinacua, Muriel Casals, Jacint Ros i Hombravella, Pere Bonnín, Néstor Novell, Joaquim Monclús, Lluís Meseguer, Carles Sechi, Jordi Sales, Maria Fradera, Roser Latorre, Lluís Marquet, Alà Baylac-Ferrer, Joan Peytaví Deixona, Jean-Marie Borreill, Joan-Lluís Lluís, Jacint Carrera, Francis Brunet, Miquela Valls, Andreu Balent, M. Dolors Solà Oms, Dolors Serra, Joan-Miquel Touron, Roger Justafré, Enric Vilanova, Neus Moly, Ramon Fortià, Joan Pous, Josep Gordi, M. Dolors Majoral, Josep M. Balcells, Domènec Pairó, Pere Maluquer, Llibert Cuatrecasas, Frederic Suñer, Anna Pujol, Antoni Riera Melis, Salvador Claramunt, M. Àngels Pérez Samper, Jesús Contreras, Joan Piqué, Domènec Molí, Mariona Quadrada, Ramon Clotet, Francesc Reguan, Dr. Massana, Xavier Olivé, Gabriel Mora, Ferran Adrià, Pepa Aymamí, Llorenç Torrado, Núria Bàguena i Maranges, Rafael Sabadí, Xavier Mestres, Faust Terrado, Benvingut Aligué, Josep Monje, Isidre Gironés, Piqui Vilella, M. Josep de Ribot i Porta, Ricard Farriol, Josep Santamaria, Ricard Estrada, Eduard Bes, Josep M. de Ribot i Mundet, Josep Santamaria, Francesc X. Marimon, Dolors Genovès, Albert Balcells, Ricard Belis, Enric Prats, Ignasi Llompart i Mas, Josep Martí, Josep M. Huertas Claveria, Marc Andreu Acebal, Ignasi Riera, Josep Vicent Boira, Jordi Gasull, Josep Castaño, Joan Berney, Francesc Vernet, Núria Esteve, Josep M. Puiggròs, Joan Tous, M. Marc Rosier, Joan Planas, Pierre Villeneuve, Miquel A. Solé, Josep Castells, Agustí Romero, Cebrià Baraut, Sergi Nadal, Alexis Estopiñan, Miquel Pascual, Jordi Pasques, Jaume Ros, Lurdes Font, Oriol Ribas, Ricard Rodrigo, Carles Torres, Meritxell Mateu, Juli Minoves, Maria Reig, Jaume Bartomeu, Josep Dalleres, Lluís Cornudella, Jordi Casanova, Fàtima Bosch, Pere Puigdomènech, Josep Egozcue, Gemma Rauret, Xavier Ortega, Ramon Vallejo, Helena Fuster, Pere Carbonell, Enric Casassas, Andreu Pujol del Pozo, Joan Vallvé i Ribera, Joan Rodés i Català, Susan Petersen, Miquel Esquirol, Anna Ruano i Palou, Jaume Calatayud, Rosa M. Miras, Josep M. Carpi, Julio Añoveros, Alfons López, Eliana Thibaut Comelade, Ramon Gual i Batlle, Antoni Glory, Xevi Roviró, Pep Rovira, Francesc Garcia, Francesc Prujà, Ramon Cardona, Manel Ollé, Gustau Navarro, Paulí, Iolanda Herrera, Antoni Jorquera, Josefina Lupiáñez, Jaume Juanola, Joan Víctor de Barberà, Neus Bonet, Miquel Marimon, Joaquim Auladell, Claudi Emili Tourné, Albert Coromines, Abel Segura, Joan Llort i Carreras, Martí Boada, Carme O’Callaghan, Raimon Reginaldo, Gabriel Guix, M. Teresa Escalas, Lourdes Soler, Estanislau Tomàs, Júlia Simon, Didier Payré, Josep M. Mata i Perelló, Ignasi Orce, Carles Constante, Carme Sabater, Xavier Trias, Oriol Cisteró, Albert Vergés, David Rodríguez, Pasqual Maragall, Jaume Sobrequès, Joaquim Ferrer, Manuel Mundó, Josep M. Figueres, Jordi Vilajoana, Pere Macias, Albert Serratosa, Lluís Paluzie, Joan M. Pujals, Àlex Broch, Manuel Esteban, Pere Fages, Jaume Tarrazón, Jaume Comas, Josep M. Solé i Sabaté, Joan Alegret, Frederic Boix, Arcadi Oliveres, Aureli Argemí, Jaume Mateu, Jordi Carbonell, Eugeni Giral, Cristòfol Soler, Daniel Giralt-Miracle, Agustí Pons, Montserrat Gibert, Pietat Hernández, Encarnació Soler, Miquel Lluís Muntané i Agustí Soler i Regà.

Espectacles: L’Agram, Coa Negra, Max Sunyer Trio, Urbàlia Rurana, Diapaswing, Cobla Els Únics, Josep Tero, Rag & Old Time Band, Coral Polifònica de l’Alguer, Lliris, La Vella Dixieland, Blues de Picolat.


Fundació Universitat Catalana d'Estiu:

PATRONAT DE LA FUNDACIÓ
President: Manuel Castellet (Institut d’Estudis Catalans)
Vicepresident: Enric Casassas
Vicepresident: Emili Giralt
Secretari:  Joan Becat
Tresorer:  Eugeni Giral
Vocals:  Joan Ané, Enric Argullol (Universitat Pompeu Fabra), Max Cahner, Antoni Caparrós (Universitat de Barcelona), Josep Lluís Carod-Rovira (Òmnium Cultural), Miquel Gassiot (Universitat Ramon Llull), Ramon Gual, Josep Guia, Llorenç Huguet (Universitat de les Illes Balears), Lluís Lliboutry, Antoni Lloret, Joan Maluquer, Joan Martí (Universitat Rovira i Virgili), Antoni Mir (Obra Cultural Balear), Joan Mir, Josep M. Nadal (Universitat de Girona), Jaume Pagés (Universitat Politècnica de Catalunya), Joan Peytaví (Federació d’Entitats a la Catalunya Nord), Antoni Pol (Societat Andorrana de Ciències), Jaume Porta (Universitat de Lleida), Miquel Porter, Ferran Romero (Universitat Jaume I), Pere Ruiz (Universitat de València), Joan Sagnes (Universitat de Perpinyà), Carles Sechi (Obra Cultural de l’Alguer), Carles Solà (Universitat Autònoma de Barcelona), Ricard Torrents (Estudis Universitaris de Vic) i Pere Verdaguer.

EQUIP RECTOR
Miquel Porter i Moix (president), Joan Alegret, Josep Amat, Anna Casanovas, Jordi Carbonell, Jaume Carbonell, Núria de Dalmases, Ferran Garcia-Oliver, Ramon Gual, Antoni Lloret, Jordi Pericot, Joandomènec Ros, Sebastià Serrano, Pere Verdaguer i Joan Maluquer.