1997
XXIX UNIVERSITAT CATALANA D'ESTIU

UCE 1997

 

Dates: del 15 al 24 d’agost del 1997

Organitzadors: Fundació Universitat Catalana d'Estiu

Preus: Matrícula i estada: 2.250 francs

Participació:

Cartell: Andreu Alfaro (País Valencià)


Seccions: ensenyament plurisdisciplinari 14, ensenyament específic 59, seminaris d’investigació 16, formació cultural 21, reunions i jornades especialitzades 9, tallers 21, commemoracions, debats, conferències i homenatges 22 i fòrum obert 9.

—Ensenyament pluridisciplinari: A la ratlla del 2000: història i manipulació: La predicció de resultats electorals a partir de les enquestes d'intenció de vot; Memòria històrica i consciència nacional: el cas del País Valencià; Les matemàtiques: la pèrdua de la certesa; El futur: tres visions des del passat; Història de l'esclavatge a l'Occident antic i medieval; Història de l'astronomia precopernicana a Catalunya; Variacions de les imatges dels clàssics del pensament; L'evolució de l'evolució: una història de les idees evolucionistes abans i després de Darwin; Hi ha progrès en l'evolució biològica?; La terrible travessia: vaixells negrers, un transport ben especial; Història del naixement de la ciència (del s. XX aC al s. XV dC); Manipulacions històriques contra les nacionalitats; Història de la complexitat des de l'antiguitat fins els nostres dies; Els terrors del primer mil·leni: una construcció historiogràfica en el camp de l'art.

— Ensenyament específic: DRET I POLÍTICA (La cooperació transfronterera: fronteres entre estats i territoris d'una mateixa nació; El futur de la unitat de la Xina; La reforma institucional de la Unió Europea; El futur de les nacions: estat-nació, colonialisme-globalització; El futur de les nostres democràcies. Mecanismes i institucions de participació directa dels ciutadans; Manipulacions històriques contra les nacionalitats) HISTÒRIA (Ara que fa seixanta anys (1937); Ara que fa cinquanta anys (1947); La qüestió catalana i l'anticatalanisme a través de la premsa de Madrid (1900-1930?); La terrible travessia: vaixells negrers, un transport ben especial; Història de l'esclavatge a l'Occident antic i medieval; La descoberta catalana d'Amèrica: crònica d'una falsificació documental; El cas de Menorca al segle XIX: economia, ciència i societat en una illa mediterrània; Història de l'alimentació i dieta mediterrània). CIÈNCIA I PENSAMENT (Les matemàtiques: la pèrdua de la certesa; Història de l'astronomia precopernicana a Catalunya; Història del naixement de la ciència (del s. XX aC al s. XV dC); Història de la lluita contra el càncer; Història de l'exploració del cervell humà; Els nostres gens: una aventura en la diversitat humana) ECONOMIA (Postfordisme i organització social; La Unió Europea : procés de construcció, organismes i polítiques comunitàries; Integració econòmica i localització industrial; La Unió Europea: entre la política i l'economia; Economia de la comunicació: plataformes, futbol, audiències; Creació d'empreses: factors d'èxit). DISSENY I COMUNICACIÓ (Eleccions democràtiques i mitjans de comunicació; Teoria i tècnica de la producció i la realització dels magazins radiofònics; Introducció al periodisme televisiu, el treball de l'ENG; La nova imatge i el contingut en els diaris de l'any 2000) LLENGUA (La regulació comunicativa dels bilingües; Introducció a les llengües mediterrànies del sud (egipci faraònic, copte, berber); Els drets lingüístics arreu i als Països Catalans; Algunes dades sobre la situació de la llengua catalana; Les normalitzacions reeixides; Tècniques de presentació de comunicació en ciències socials; La construcció del català comú) LITERATURA (L'obra de Joan Fuster, entre la continuïtat, la revisió i la renúncia; L'obra de Llorenç Villalonga; Lectura crítica de Bearn de Llorenç Villalonga; Josep Pla, l'ofici d'escriptor; Vigència de la poesia d'Ausias Marc als cinc-cents anys de la seva mort; Problemes estructurals de la literatura catalana) TECNOLOGIA (Les seduccions de la tecnologia informàtica Tecnologia i desenvolupament sostenible; Física i ciència-ficció) ART, CINEMA I AUDIVIOSUAL (El curtmetratge, Laya Films, una reivindicació necessària; Primitius del cinema català; El paisatgisme català vuitcentista; Incidència mediàtica sobre el concepte i l'estructura de la realitat. Bases per a una reflexió; La imatge electrònica i digital; Els comtats septentrionals i la formació de l'art medieval; El respecte als béns culturals: teoria i història de la conservació) MÚSICA (Del jazz a la fusió; La música dels segles XVII i XVIII a Catalunya: decadència o nova categoria estètica; Visió històrica del cant coral a Catalunya al llindar del 150è aniversari, 1850-2000. Mites, equívocs, errors i tergiversacions entorn d'una realitat musical; Noves músiques populars urbanes; Cancó tradicional: la difícil coincidència entre l'esperit del poble i allò que es canta)

— Tallers: Cançons populars; Muntanyisme; Alpinisme; Sardanes; Esports; Dansa; T'ai Txi T'xuan; Festes catalanes; Ceràmica; Teatre; Cant coral "Toni Santandreu"; Tècnica vocal; La verbalització de la filmació; Escacs; Socorrisme; Educació ambiental; Taller de plantes silvestres; Experiments científics quotidians; L'acció artística (contra les fronteres de l'art); El guió cinematogràfic; L'art avui.

— Seminaris d’investigació: UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (Memòria històrica i consciència nacional: el cas del País Valencià; La predicció de resultats electorals a partir de les enquestes d'intenció de vot; Penalitat i política; La primavera del Renaixement: Joan Roís de Corella; Eròtica i exòtica als mass media) UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA (El futur de les nostres democràcies. Mecanismes i institucions de participació directa dels ciutadans) UNIVERSITAT DE BARCELONA (Les matemàtiques: la pèrdua de la certesa; Variacions de les imatges dels clàssics del pensament) UNIVERSITAT DE VIC ( Pensar en femení: paremiologia, literatura, cinema i traducció) UNIVERSITAT DE PERPINYÀ ( L'home català a la Catalunya del Nord, abans i després del tractat del Pirineu (segles XVI-XIX); Geopolítica de la França contemporània i actual) UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI (El paisatgisme català vuitcentista) UNIVERSITAT POMPEU FABRA (El futur de la unitat de la Xina) UNIVERSITAT D'ALACANT (Postfordisme i organització social) UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS (Lectura crítica de Bearn de Llorenç Villalonga) UNIVERSITAT DE LLEIDA (Eleccions democràtiques i mitjans de comunicació)

— Cursos de formació cultural: Introducció als Països Catalans (L'antisemitisme cristià i el trencament de la societat mallorquina; La dimensió internacional dels Països Catalans; Introducció al coneixement de la Franja de Ponent; L'Alguer, avui; El baix Ebre i el Maestrat o la paradoxa de la (falsa?) frontera; La fragilitat de la pau europea i les exigències d'una afirmació nacional democràtica) Iniciació a la llengua (Curs de català per a no-catalanoparlants; Curs de formació mitjana; Terminologia catalana, terminologia subordinada) Coneixement de la Catalunya del Nord (La Catalunya del Nord a l'abast; Síntesi d'història de la Catalunya Nord; Quaranta anys de foment de la sardana a Ceret; Català i occità a la revolta vitícola del 1907; Vocabular rossellonès i català normatiu; Francès, llengua de la república, i el català què?; 100è llibre de l'Editorial el Trabucaire: el repte de publicar en català; La música tradicional i rural a l'escola; L'ensenyament bilingüe avança a la Catalunya Nord? Catalanisme polític a Perpinyà, la Catalana; Catalunya del Nord i catalanitat: realitat i il·lusions) Iniciació a l'esperanto.

— Conferències, debats, conferències i homenatges: Inauguració; Cara i creu de l'aniversarisme en la literatura catalana; El paper del municipi en una Europa sense fronteres; Els okupes, un moviment?, debat; Homenatge a Oriol Martorell; El futur de les esquerres a Catalunya; Es pot combatre l'atur?; Homenatge a Joan Ainaud i de Lasarte; Església i llengua; Homenatge a Pompeu Fabra i Pau Casals; Andorra, una visió de futur; Hi ha progrès en l'evolució biològica?; Les noves tecnologies i el futur de la informació; Història del naixement de la ciència (del s. XX aC al s. XV dC); El desplegament de la policia pròpia, un exercici de sobirania; Presentació de l'Institut Joan Lluís Vives; Residus, un problema de comunicació; Els esportistes, estendard de res?; Assemblea; Homenatge a Pere Figuera, activista antifranquista; Cloenda de la XXIX UCE; Record d'Oriol Martorell, en l'any just de la seva mort.

— Reunions científiques i professionals: XII Jornades sobre cooperativisme: el cooperativisme de l'any 2000 (ho organitza: Fundació Roca i Galès), Història de l'economia precopernicana a Catalunya (ho organitza: Societat Catalana de Física), Física i ciència-ficció (ho organitza: Societat Catalana de Física), X Jornada Andorrana: La integració a Andorra (ho organitza: Societat Andorrana de Ciències), Creació d'ocupació i mercat de treball (ho organitza: Departament de Treball), III Jornada forestal a l'UCE: la gestió forestal, un element per l'economia rural (ho organitza: Centre de la Propietat Forestal), Teoria i tècnica de resolució de conflictes (ho organitza: Universitat Internacional de la Pau), La història contemporània de Catalunya a la televisió (ho organitza: Col·legi Oficial de Llicenciats i Doctors en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya), La cultura ecològica del segle XX (ho organitza: Associació una sola terra).

—Fòrum obert: Presentació del projecte "Inventari d'imatges de temes marítims"; Presentació de la web del Bloc d'Estudiants Independentistes; La insubmissió a les universitats dels Països Catalans; Presentació del Correllengua 97 i del seu recorregut pel Països Catalans de l'11 de setembre al 9 d'octubre del 1997; Acte informatiu sobre la Mostra de revistes en català 1997 (Perpinyà del 5 al 7 de setembre del 1997); Alternativa al tren d'alta velocitat entre Barcelona i Perpinyà; Presentació del 7è festival Terra de Trovadors (Empúries del 10 al 14 de setembre del 1997); Presentació de la Plataforma per a la Unitat d'Acció; Presentació de la campanya de l'11 de setembre.

Professorat: Josep M. Felip-Sugranyes, Vicent Franch, Josep Pla, Francesc Roca, Josep M. Salrach, Josep Chabàs, Jordi Sales, Juli Peretó, Joandomènec Ros, Francesc Lleal, Antoni Lloret, Vicent Partal, Walter Meyerstein, Xavier Barral i Altet, Joan Vallvé, Manel Ollé, Xaro Huesa, Alfons Quintà, Ferran Camps, Ricard Gomà, Joan Villarroya, Víctor Alba, Joan Casanovas, M. Dolors Genovès, Hilari Raguer, Borja de Riquer, Sebastià M. Bardolet, Josep M. Figueres, Jordi Bilbeny, Tomàs Vidal Bendito, Miquel Àngel Casasnovas, Josep M. Vidal, Eliana Thibaut Comelade, Alfred Giner Sorolla, Adolf Tobeña, Jaume Bertranpetit, Josep-Antoni Ybarra, Josep M. Carpi, Anna Ruano, Jaume Calatayud, Gibert Quatrecasas, Elisenda Paluzie, Muriel Casals, Eugeni Giral, Oriol Amat, Jordi Farré, Josep Espluga, Arantxa Capdevila, Neus Bonet, Miquel Marimon, Joan Víctor de Barberà, Carlos Pérez de Rozas, Manuel Lamas, Josep Rovirosa, David Airob, Jordi Clapers, Humbert Boada, Carles Castellanos, Joan R. Solé, Modest Reixach, Bernat Joan, Miquel Strubell, Joan Becat , Gabriel Bibiloni, Josep Guia, Jaume Pomar, Joan Alegret, Lluís Bonada, Lluís Alpera, Xavier Bru de Sala, Llorenç Valverde, Josep Xercavins, Miquel Barceló, Jordi José i Pont, Manuel Moreno, Daniel Jariod, Encarnació Soler, Antoni Giménez i Riba, Jordi À. Carbonell, Juan José Caballero, Anna Casanovas, Miquel Mirambell, Jaume Uriach, Jordi Rifé, Jaume Carbonell, Sílvia Martínez, Jaume Aiats, Joan Carles Carbonell, Ricard Huerta, Ferran Camps, Ricard Gomà, Francesca Bartrina, Neus Carbonell, Pilar Godayol, Xus Ugarte, Ramon Sala, Pere Bonnín, Enric Pujol i Casademont, Joaquim Monclús, Carles Sechi, Manuel Garcia i Grau, Maria Fradera, Roser Latorre, Lluís Marquet, Alà Baylac-Ferrer, Joan Peytaví Deixona, Josep Vidalou, Joan Daniel Bezsonoff, Renat Botet, Enric Vilanova, Maria Àngels Falquès, Joan Miquel Paraire, Maria Dolors Solà, Jaume Roure, Cillie Motzfeldt, Neus Moly, Ramon Perera i Perera, Jordi Via, Esteve Puigferrat, Núria Esteve, Ermen Llobet, Francesc Vernet, M. Jesús Lluelles, Francesca Ros, Rachid Raguig, Montserrat Badia, Desmond Allen, M. Rosa Gresa, Montserrat Martell, Joan Gonçalves, Rossend Marsol, Modest Mayoral, Simó Duró, William Danjon, Rosa Duró, Sergi Mas, Mònica Codina, Ferran Goya, Carmen Barbero, Ramon Rossell, Meritxell Camp, Miquel Alis, Antoni Martorell, Joaquim Ferrer i Mayol, Olga Capmany, Teresa Manobens, Xavier Agulló, Jordi Gual , Esteve Oroval, Ignasi Farreres, Jordi Goula, Josep Aguilar, Eduard Bes, Francesc Muñoz, Xavier Mateu, Francesc X. Marimon, Frederic Roda, Josep Redorta, Mercè Monjo, Albert Balcells, Rafael Subirachs, Xavier Barba, Josep Puig, Xavier Garcia, Lluís Paluzie, Purificació Canals, Santiago Vilanova, Andreu Carranza, Ramon Gual i Batlle, Sergi Roca, Xevi Roviró, Pep Rovira, Francesc Garcia, Francesc Prujà, Ramon Cardona, Teresa Godall, Gustau Navarro, Paulí, Iolanda Herrera, Antoni Jorquera, Oriol Saladrigas, Josefina Lupiáñez, Joaquim Auladell, Joan Pomés, Joan Llort i Carreras, Martí Boada, Àngel Romo, M. Teresa Escalas, Lourdes Soler, Carles Hac Mor, Esther Xargay, Dídac Lagarriga, Manuel Joan Arinyó, Ignasi P. Ferré, Jaume Juanola, Miquel Porter i Moix, Manuel Castellet, David Basora, Jaume Roure, Christian Bourquin, Josep Murgades, Manuel Royes, Jordi, Víctor, Marta, Mayka Navarro, Josep Martorell, Raimon Obiols, Santiago Alcolea, Pere Portabella, Enric Llauger, Joan Puigcercós, Pere Ponsich, Pere Canturri, Jaume Lladó, Modest Prats, Climent Forner, Pere Llabrés, Marc Forné, Jordi Vilajoana, Ramon Mateu, Joan Majó, Joan J. Pérez Benlloch, Xavier Pomés, Manuel Mas, Evarist de la Torre , Francesc Martos, Joan Ignasi Puigdollers, Jordi Basté, Jordi Pujol , Joan Reventós, Anton Cañellas, Josep M. Ainaud, Carme Lluch, Jordi Pericot, Salvador Alegret i Enric Casassas.

Espectacles: MÚSICA (L'Agram, Conjunt 1900, Ja t'ho diré, Modest Moreno, orgue, Núria Rial i Anna Moreno-Lasalle, sopranos, Crescendo, Cobla Els Únics, Rafael Subirachs, Blues de Picolat, Gossos, Jep Nuix i Frederic Giberga, Franca Maso, música tradicional algueresa, Tres Fan Ball, La Vella Dixieland) CINEMA (Selecció de documentals de LAYA FILMS (1936-1938), Antologia de films primitius catalans (1902-1928), Sessió SEGUNDO DE CHOMÓN (5è programa), 12 films de Segundo Chomón il·lustrats al piano per Joan Pineda, Selecció de curtmetratges de joves cineastes de l'ESCOLA SUPERIOR D'AUDIOVISUALS DE CATALUNYA, Assumpte intern de Carles Balagué, Susanna d'Antoni Chavarrías, Un cos al bosc de Joaquim Jordà, Actrius de Ventura Pons) ACTIVITATS A LA CATALUNYA DEL NORD ( Blues de Picolat, Crescendo, Els Mariners del Canigó, Trio Retro)


Fundació Universitat Catalana d'Estiu:

PATRONAT DE LA FUNDACIÓ
President: Manuel Castellet (Institut d’Estudis Catalans)
Vicepresident: Enric Casassas
Vicepresident: Emili Giralt
Secretari:  Joan Becat
Tresorer:  Eugeni Giral
Vocals:  Joan Ané, Enric Argullol (Universitat Pompeu Fabra), Max Cahner, Antoni Caparrós (Universitat de Barcelona), Josep Lluís Carod-Rovira (Òmnium Cultural), Miquel Gassiot (Universitat Ramon Llull), Ramon Gual, Josep Guia, Llorenç Huguet (Universitat de les Illes Balears), Lluís Lliboutry, Antoni Lloret, Joan Maluquer, Joan Martí (Universitat Rovira i Virgili), Antoni Mir (Obra Cultural Balear), Joan Mir, Josep M. Nadal (Universitat de Girona), Jaume Pagés (Universitat Politècnica de Catalunya), Joan Peytaví (Federació d’Entitats a la Catalunya Nord), Antoni Pol (Societat Andorrana de Ciències), Jaume Porta (Universitat de Lleida), Miquel Porter, Ferran Romero (Universitat Jaume I), Pere Ruiz (Universitat de València), Joan Sagnes (Universitat de Perpinyà), Carles Sechi (Obra Cultural de l’Alguer), Carles Solà (Universitat Autònoma de Barcelona), Ricard Torrents (Universitat de Vic) i Pere Verdaguer.

EQUIP RECTOR
Miquel Porter i Moix (president), Joan Alegret, Anna Casanovas, Jordi Carbonell, Jaume Carbonell, Núria de Dalmases, Ferran Garcia-Oliver, Antoni Lloret, Joan Mir, Xavier Monteys, Jordi Pericot, Joandomènec Ros, Hilari Raguer, Dolors Serra, Pere Verdaguer i Joan Maluquer.