1998
XXX UNIVERSITAT CATALANA D'ESTIU

UCE 1998

 

Dates: del 14 al 24 d’agost del 1998

Organitzadors: Fundació Universitat Catalana d'Estiu

Preus: Matrícula i estada: 2.250 francs

Participació: 1702 (alumnes matriculats 1053, professors 207, conferenciants 64, premsa 51, membres organització 24, espectacles 103 i assistents jornades 200)

Cartell: Antoni Llena (Principat)


Seccions: ensenyament plurisdisciplinari 21, ensenyament específic 105, seminaris d’investigació 12, formació cultural 21, reunions i jornades especialitzades 7, tallers 25, commemoracions, debats, conferències i homenatges 19 i fòrum obert 21.

—Ensenyament pluridisciplinari: A la ratlla del 2000: la mundialització La mundialització i els seus efectes des d'un punt de vista tecnològic; El paper globalitzador de la matemàtica; Cap a un tribunal de justícia penal internacional; La mundialització de l'economia i el paper de Catalunya; La mundialització en matèria de drogues il·legals. La problemàtica de l'oferta; La mundialització en matèria de drogues il·legals. La problemàtica de la demanda; La mundialització i el mercat de treball; La mundialització de la recerca científica; De l'espai real als entorns virtual. El metacampus; Músiques locals, música global: dues cares d'un mateix procés?; Temptacions agressives en l'espècie humana: guerra i pau; Cap a la mundialització de la cultura artística; El futur econòmic de les nacions sense estat en el marc de la globalització; La mundialització dels estralls ecològics; Efectes d'internet en la mundialització; Catalunya en el món: de nació independent a regió submisa?; La recercal mundial contra el càncer; Mundialització de l'economia i independència. Estratègies de política econòmica; La mundialització de les indústries culturals i la creació; Tecnologia, globalització, sostenibilitat, mundialització i presa de decisions; La societat carolíngia: el món de fa mil anys.

— Ensenyament específic: DNA I SOCIETAT (DNA i genoma; Bases genètiques de la malaltia; Plantes transgèniques; Gens i desenvolupament; Els gens i la malatia humana; Gens i comportament; Què ens expliquen les seqüències de comportament de DNA completes dels organismes?; Malaties genètiques metabòliques; Utilització d'animals transgènics per a l'estudi de malalties i per al disseny de noves teràpies; Història natural de la malaltia genètica; Teràpia genètica; Ètica en la manipulació genètica; Diversitat genètica i història de les poblacions humanes; La prudència en la biologia: relacions entre genètica i humanisme; Els nostres gens, del passat al futur) DRET, POLÍTICA I ECONOMIA (Ordenació del territori i turisme: la regulació de les zones turístiques a les Illes Balears; Religió i poder; Cap a un tribunal de justícia penal, internacional; La crisi financera de les televisions; L'economia europea a l'hora de la globalització; La Unió Europea cap al 2000; Cooperació transfronterera; EURO I; Debat sobre l'Agenda 2000; L'Europa del 2000; EURO II; Mundialització de l'economia i independència. Estratègies de política econòmica) HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA (1898-1998: entre la història i les commemoracions; El 1898 i el context històric mundial; El catalanisme polític i el 1898; Les commemoracions del 1898: anàlisi crítica; La catalunya de 1898; Els estudis sobre l'origen del catalanisme: estat de la qüestió; La quotidianitat: viure el 1898; Catalunya i l'exèrcit espanyol: un recorregut històric; El paper històric de l'exèrcit; Els consells de guerra en el catalanisme polític; Les memòries d'un militar: l'exèrcit per dins; Els consells de guerra: instrument de la repressió franquista; El 23-f a Catalunya) HISTÒRIA DE L'ART, ARQUEOLOGIA I PATRIMONI MONUMENTAL A CATALUNYA: BALANÇ DE TRENTA ANYS (L'arqueologia i el món antic; L'edat mitjana: arquitectura i escultura; L'edat mitjana: pintura i manuscrits; El renaixement i el barroc; El segle XIX; El segle XX; La restauració del patrimoni monumental; Les arts aplicades; Museus i col·leccions) INICIACIÓ (Iniciació a la història de la moneda; Introducció a la cultura islàmica; Història de la cultura gràfica: el gravat a Catalunya; Iniciació a la història de l'enquadernació artística; HISTÒRIA DE L'ART I ARQUEOLOGIA DE LA CATALUNYA DEL NORD (El món medieval; El món antic; L'època moderna; La problemàtica del patrimoni; L'art contemporani; Sortides d'estudi: a) art medieval: Cuixà-Cornella de Conflent; b) art barroc: al voltant de Prada; c) art del segle XX: Ceret i Cotlliure) INICIACIÓ A L'ESTUDI DE L'ÀFRICA NEGRA (L'Àfrica Negra, a la cruïlla de l'any 2000; Conflicte cultural i colonització humanitarista; Mons africans: societat i cultura; La història africana i les tendències del present; De la política de blocs a l'hegemonia nord-americana) INTRODUCCIÓ A L'HERÀLDICA I LA VEXIL·LOLOGIA (L'heràldica; La vexil·lologia) DISSENY I COMUNICACIÓ (Com escriure per a la ràdio: la creació d'imatges auditives; Introducció al periodisme televisiu. El treball d'ENG; Cartografia i comunicació: ideologia i manipulació en els mapes; La publicitat i la propaganda: espais per a l'autonomia del teleespectador; El disseny periodístic al final del segle: a. El disseny en la premsa b. La tipografia en la premsa c. La imatge en la premsa d. La infografia en la premsa e. La nova imatge en la premsa) LLENGUA (Aspectes psicològics de la immersió lingüística; Contactes lingüístics entre l'Àfrica del Nord i els Països Catalans; Presentació dels resultats del projecte Euromosaic'2; La nova llei de política lingüística de Catalunya; Dades sobre els cens lingüístic de 1996; L'adquisició del vocabulari cromàtic en infants de llengua catalana; Psicologia social i normalització lingüística; Planificació lingüística a l'Europa del 2000) LITERATURA (La temàtica elegíaca en la poesia de la generació de 1936; Erotisme i poesia a l'obra de Blai Bonet; La producció literària catalana a l'Alguer; El món literari de Llorenç Villalonga; Literatura nord-catalana des de l'annexió fins a l'actualitat; Amor i Eros en la lírica catalana del segle XX, de Salvat-Papasseit, J. M. Llompart, Vicent Andrés Estellés, L. Alpera; Més enllà dels gèneres: Literatura de viatges; La novel.la històrica; La literatura del jo) ART, CINEMA I AUDIOVISUAL (Anàlisi de l'arquetip de la dona fatal en el cinema català; El diàleg cinematogràfic; L'expansió de l'especificitat de l'art: actituds, procediments, tecnologies i dissolució dels gèneres; L'individu binari, itineraris pels espais de la digitalitat; Els serials televisius (relats episòdics) catalans; Cinc dies d'art total) MÚSICA (Música electroacústica: una música del temps de l'electricitat; La recuperació de la música medieval als inicis del segle XX; Pau Casals (18176-1973), memòria d'un compromís artístic i humà; El dodecafonisme; Estètica musical del segle XX; Un segle de Jazz) OCCITÀNIA I ELS PAÏSOS CATALANS: PRESENT D'UNA TRADICIÓ (La llengua occitana avui; Er aranés, identitat e cultura; La literatura occitana moderna; La literatura medieval occitana; Talhèr de música aranesa)

— Tallers: Educació ambiental; Teoria i pràctica del guió cinematogràfic; Com escriure poesia (mètrica i amètrica) i antipoesia; Demanda de l'art; Noves tecnologies de conservació d'aliments: mètodes no tèrmics; Plantes silvestres; Experiments científics quotidians; T'ai Txi T'xuan; Escacs: esport i mitjà pedagògic; Cinc dies d'art total; Talhèr de música aranesa; Apple Digital Media Advantage; Socorrisme; Cançons populars; Muntanyisme; Sardanes; Esports; Dansa; Festes catalanes; Ceràmica; Teatre; Cant coral "Toni Santandreu"; Tècnica vocal; Fem arguments de pel·lícula: Full Monty del Maresme o del Bages?.

— Seminaris d’investigació: UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (Cap a una teoria general de les concordances fraseològiques; De Leonardo da Vinci a Leonardo di Caprio. Penetració de l'art en la comunicació; Model d'Estat i Dret Penal (tutela penal de les llibertats públiques); Origen de la vida: preguntes i respostes provisionals) UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA (La llengua occitana avui; Er aranés, identitat e cultura; La literatura occitana moderna; La literatura medieval occitana; Talhèr de música aranesa) UNIVERSITAT DE BARCELONA (Cartografia i comunicació: ideologia i manipulació en els mapes) UNIVERSITAT DE VIC (Creativitat i salut: alimentació, relaxament i massatge) UNIVERSITAT DE PERPINYÀ (I Col·loqui d'universitaris catalans i occitanistes de l'Estat francès a la Universitat Catalana d'Estiu de Prada: Situació i perspectives de l'ensenyament universitari del català i l'occità a l'Estat francès; Balanç i perspectives de la recerca a l'Estat francès en els dominis catalans i occitans; El català i l'occità a l'Estat francès; Emergència de les sobiranies culturals a Europa partint dels contextos català i occità) UNIVERSITAT JAUME I (Iniciació als Països Catalans: el País Valencià) UNIVERSITAT POMPEU FABRA (El disseny periodístic al final del segle: a. El disseny en la premsa; b. La tipografia en la premsa; c. La imatge en la premsa; d. La infografia en la premsa; e. La nova imatge en la premsa) UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA (Tecnologia, globalització, sostenibilitat, mundialització i presa de decisions) UNIVERSITAT DE LLEIDA (Noves tecnologies de conservació d'aliments: mètodes no tèrmics)

— Cursos de formació cultural: Introducció als Països Catalans (Principat i la Catalunya del Nord; L'Alguer; Els mallorquins judaitzants; Franja de Ponent; País Valencià; Les relacions de la Corona de Mallorca amb la Corona Catalanoaragonesa (1276-1343/49) un conflicte nacional?; La història de l'alimentació dels catalans del segle XIII fins ara) Iniciació a la llengua ( Revisió del sistema lingüístic i algunes orientacions per a l'obtenció dels certificats B i C de la JPC; Curs d'expressió oral; Terminologia catalana, terminologia subordinada) Coneixement de la Catalunya del Nord (La Catalunya del Nord a l'abast; Síntesi d'història de la Catalunya Nord; Literatura nord-catalana; Robert Brasillach, o la perversió de la intel·ligència; Una cultura popular i en català a Bao; Sobrenoms i malnoms de la Catalunya del Nord; Onomàstica catalana i dret francès: són compatibles a la Catalunya del Nord?; Ramaderia a l'Albera; Trinxeria i els Angelets de la Terra : bandits abans que resistents?) La llengua occitana avui.

— Conferències, debats, conferències i homenatges: Inauguració de la XXX edició de la Universitat Catalana d'Estiu; I nosaltres què? Els joves i la mundialització trenta anys després del Maig del 68; Identitat i ensenyament; Països Catalans, què en queda?; La mundialització de l'economia i el paper de Catalunya; El Fòrum Universal de les Cultures Barcelona 2004: per què; Una nova empenta del catalanisme; Futbol i rugbi, sports centenaris a Catalunya; Recuperar l'estat, compartir sobirania; L'occità i el català a l'estat francès; Commemoració dels 50 anys de la mort de Pompeu Fabra; Als 25 anys del manifest "El català, llengua d'expressió científica"; Homenatge a Aurora Díaz Plaja; L'esquerra nacional ; Dau al Set, Club 49, un cinquantenari; La representativitat municipal a l'Europa que ve; Homenatge a Alfred Giner Sorolla; La laïcitat, una realitat necessària; Cloenda: 30 anys d'UCE.

— Reunions científiques i professionals: Religió i poder (ho organitza: Fundació Joan Maragall), XIII Jornades sobre cooperativisme. Cooperatives: conèixer i reconèixer (ho organitza: Fundació Roca i Galès), DNA i societat (ho organitza: Societat Catalana de Biologia), XI Jornada Andorrana: Andorra i l'aprofitament dels recursos naturals (ho organitza: Societat Andorrana de Ciències), XIII Jornades d'Agricultura: El vi a la dieta mediterrània (ho organitza: Institució Catalana d'Estudis Agraris), IV Jornada forestal: L'Agenda 2000 i els programes mediambientals de la Unió Europea. Programa Hàbitat 2000 i la propietat forestal privada (ho organitza: Centre de la Propietat Forestal), Transvasament d'aigua del Roine a Catalunya (ho organitza: Associació una sola terra)

—Fòrum obert: Helios Gómez; Què son els camps de treball del Servei Civil Internacional de Catalunya?; Primera trobada de Lluites i Resistències contra el Neoliberalisme de Catalunya; El Sàhara occidental a un pas de la independència; Tarragona: patrimoni de la humanitat o de l'OTAN?; El cinema després de la universitat; Per un nou Congrés de Cultura Catalana; Presentació general de l'Educaweb; Presentació del llibre Catalunya a l'aldea global: cap a un catalanisme transnacional d'Àngel Pes; Art i tradició: les puntes; El testimoni protestant: de la persecució a la llibertat; El projecte de l'esquerra nacional per a gais i lesbianes (Els gais i lesbianes occidentals en el segle XX); Noves propostes polítiques de l'independentisme; La interacció entre psicopatologia i societat. Anàlisi de la societat actual, propostes preventives i terapèutiques; Presentació del CORRELLENGUA 98; Presentació de l'Associació de Publicacions Periòdiques en Català d'Abast Nacional; Als cent anys del naixement de Sunyol; L'ensenyament del català a la Catalunya del Nord; Fòrum Català per Repensar la Societat . Presentació del llibre guanyador del Premi Sant Jordi L'atles furtiu d'Alfred Bosch; Presentació del lllibre La llengua del Rosselló, qüestió d'Estat. La integració lingüística del Rosselló a França (1659-1789) de Narcís Iglesias.

Professorat: Llorenç Valverde, Carles Perelló, Xaro Huesa, Artur Mas, Joan Miquel Capell, Josep Ll. Dominguez, Josep M. Servitge, David Serrat, Gabriel Ferraté, Jaume Aiats, Adolf Tobeña, Xavier Barral i Altet, Daniel Ortiz, Joandomènec Ros, Vicent Partal, Josep Guia, Alfred Giner Sorolla, Josep Antoni Ybarra, Xavier Bru de Sala, Josep Xercavins, Maria Pont i Estradera, Pere Puigdomènech, Ramon Bartrons, Jordi Garcia, Gemma Marfany, Antoni Andrés, Juli Peretó, Miquel Llobera, Fàtima Bosch, Jaume Bertranpetit, Anna M. Gómez i Foix, Jaume Bartrons, Anna M. Gómez, Cristina Junyent, Juli Peretó, Avel·lí Blasco, Joan Requesens, Eugeni Giral, Muriel Casals, Joan Vallvé i Ribera, Xavier Ferrer, Eusebi López, Jaume Calatayud, Miquel Esquirol, Jordi Figuerola, Joan B. Culla, Àngel Duarte, Conxita Mir, Pere Anguera, Santi Vila, Joan Villarroya, Josep M. Figueres, Agustí Vehí, Manuel Risques, Pere Cullell, Andreu Farràs, Marta Prevosti, Pere Beseran, Rosa Alcoy, Sílvia Canalda, Josefina Matamoros, Salvador Tarragó, Montserrat Julià, Meritxell Casadesús, Teresa Marot, Iu Porter, Miquel Porter i Moix, Immaculada Socias, Miquel Mirambell, Joan-Lluc Antoniazzi, Olivier Poisson, Jacint Creus, Albert Roca, Ferran Iniesta, Alfred Bosch, Armand de Fluvià, Josep Porter i Moix, Neus Bonet, Miquel Marimon, Joan Víctor de Barberà, Josep M. Rabella, Eva Pujadas, Arantxa Capdevila, Anna de Quadras, Carlos Pérez de Rozas, Josep Rovirosa, Guillermina Puig, Jordi Clapers, Manuel Lamas, Humbert Boada, Carles Castellanos, Pau Serracant, Joan Ramon Solé, Joan M. Romaní, Jordi Pich, Bernat Joan, Gabriel Bibiloni, Joan Alegret, Joan Mir, Miquel Pascual, Carles Demartis, Jaume Pomar, Miquela Valls, Lluís Alpera, Lluís Bonada, Antoni Dalmau, Xavier Pla, Mireia Canals, Jaume Macià Viles, Carles Hac Mor, Esther Xargay, Juan José Caballero, Anna Casanovas, Clara Gari, Joaquim Garrigosa, Jaume Carbonell, Carles Guinovart, Magda Polo, Jaume Uriach, Claudi Balaguer, Jusèp Loí Sans Socasau, Jaume Figueres, Antoni Rossell, Lúcia, Xavier Arantegui, Manuel Garcia Grau, Joan Salles-Loustau, Joan Becat , Jean-Claude Bouvier, Gerard Gouiran, Ricard Huerta, Joan Carles Carbonell, Juli Peretó, Eva Rovira, Lourdes Albiac, Fina Danés, Enric Pujol, Jordi Sales, Carles Sechi, Pere Bonnín, Joaquim Monclús, Gabriel Ensenyat, Eliane Thibaut Comelade, Roser Latorre, Xavier Montoliu, Mercè Soler, Lluís Marquet, Alà Baylac-Ferrer, Joan Peytaví Deixona, Joan Daniel Bezsonoff, Hervé Pi, Ramon Gual, Pasqual Tirach, Enric Vilanova, Maria Dolors Solà, Alain Ayats, Claudi Balaguer, Joan Requesens, Josep Castaño, Joan Berney, Francesc Vernet, Narcís Prat, Josep Puig, Pith Bloch, Santiago Vilanova, Dolors Comas d'Argemir, Valentí Turú i Michels, Consol Naudí i Baixench, Delfí Roca i Roche, Albert Torres i Babot, Josep Maria Grau i Farràs, Albert Casal i Duró, Sebastià Semene i Guitart, Miquel Pujal i Trullà, Juli Minoves i Triquell, Rosa Ferrer i Obiols, Cèlia Vendrell i Serra, Pere Roquet i Portella, Josep Maria Cabanes i Dalmau, Joan Grau i Navarro, Sílvia Calvó i Armengol, Conrad Blanch i Fors, Margarida Tor, Josep Argelich i Baró, Jordi Palau i Puigvert, Lídia Magallón i Font, Vicenç Alay i Ferrer, Olga Adellach i Coma, Jordi Torres i Alís, Francesc Xavier Marimon, Josep Maria Puiggròs i Jové, Albert Mas, Ferran Zamora, Pere Manzanares, Martí Boada, Manuel Joan i Arinyó, Ignasi P. Ferré, Carles Hac Mor, Jaume Juanola, Xavier Arantegui, Àngel Romo, M. Teresa Escalas, Lourdes Soler, Teresa Godall, Anna Casassas , Abel Segura, Clara Gari, Lúcia, Francesc Mercadé, Joan Llort, Ramon Gual i Batlle, Antoni Glory, Francesc Garcia, Francesc Prujà, Ramon Cardona, Gustau Navarro, Paulí, Iolanda Herrera, Antoni Jorquera, Oriol Saladrigues, Josefina Lupiáñez i Feliu, Joaquim Auladell, Pau Blanc, Claudi Cansouline, Joan Pau Alduy, Manuel Castellet, Carles Prieto, Carles Perdiguero, Xavier Hernández, Joan Clos, Joan Reventós, Armand Carabén, Jaume Sobrequés , Toni Strubell, Jaume Rodor, Patrick Auset, Joan Pau Alduy, Robert Marty, Isidor Rigole, Pere Esteve, Xavier Lamuela, Pere Verdaguer, Enric Casassas, Antoni Lloret, Oriol Casassas, Joan Albaigés, Vinyet Panyella, Pilarín Bayés, Josep M. Eloi, Mateu Morro, Carles Bonet, Rafael Ribó, Salvador Morera, Arnau Puig, Josep Grau, Joaquim Nadal, Ferran Romero, Carles Santos, Raimon Civil, Josep M. Carbonell, Joan F. Pont, Carles Solà, Xavier Trias, Jordi Navarro, Josep M. Rocamora, Albert Aixelà, Montse Guiu, Mònica M. Jaime, Manel Costa-Pau, Isabel Arimany, Àngel Pes, Montse Viader, Pilar Chinestra, Josep Messeguer, Carme Porta, Josep M. Orteu, Narcís Lòpez, Joan Puig, Montserrat Martínez i del Pozo, Josefina López i Moreno, Núria Tomàs i Bonet, Aleix Cardona, Josep Calassanç, Francesc de Dalmases, Francesc Gordo i Lluís Duran.

Espectacles: MÚSICA (L'Agram; Biel Majoral; Maria Lluïsa Cortada; Crescendo; Cobla Els Únics ; Ocults; Munlogs; Antoni Rossell, psalms occitans; Carraixet; Adrià Puntí; August Tharrats & Txell Sust Blues Trio; La Vella Dixieland) CINEMA (Homenatge a Segundo de Chomón, selecció, acompanyament al piano de Joan Pineda; Selecció de materials muts, recuperats i restaurats, acompanyament al piano de Joan Pineda; Selecció de materials sonors, recuperats i restaurats; Tic Tac de Rosa Vergés; El domini dels sentits de Teresa Pelegrí, Judith Collel, Núria Olivé-Bellés, Isabel Gardela i Maria Ripoll ; Portabella mira Miró; Gràcies per la propina de Francesc Bellmunt; Carícies de Ventura Pons)


Fundació Universitat Catalana d'Estiu:

PATRONAT DE LA FUNDACIÓ
President: Manuel Castellet (Institut d’Estudis Catalans)
Vicepresident: Enric Casassas
Vicepresident: Emili Giralt
Secretari:  Joan Becat
Tresorer:  Eugeni Giral
Vocals:  Joan Ané, Enric Argullol (Universitat Pompeu Fabra), Max Cahner, Antoni Caparrós (Universitat de Barcelona), Josep Lluís Carod-Rovira (Òmnium Cultural), Miquel Gassiot (Universitat Ramon Llull), Ramon Gual, Josep Guia, Llorenç Huguet (Universitat de les Illes Balears), Lluís Lliboutry, Antoni Lloret, Joan Maluquer, Lluís Arola (Universitat Rovira i Virgili), Antoni Mir (Obra Cultural Balear), Joan Mir, Josep M. Nadal (Universitat de Girona), Jaume Pagés (Universitat Politècnica de Catalunya), Joan Peytaví (Federació d’Entitats a la Catalunya Nord), Llorenç Planes, Antoni Pol (Societat Andorrana de Ciències), Jaume Porta (Universitat de Lleida), Miquel Porter, Ferran Romero (Universitat Jaume I), Pere Ruiz (Universitat de València), President de la Universitat de Perpinyà, Carles Sechi (Obra Cultural de l’Alguer), Carles Solà (Universitat Autònoma de Barcelona), Ricard Torrents (Universitat de Vic) i Pere Verdaguer.

EQUIP RECTOR
Miquel Porter i Moix (president), Xavier Barral i Altet, Joan Alegret, Anna Casanovas, Jaume Carbonell, Antoni Lloret, Joan Mir, Xavier Monteys, Vicent Partal, Jordi Pericot, Joandomènec Ros, Jordi Figuerola, Josep A. Ybarra, Alà Baylac-Ferrer i Joan Maluquer.