1999
XXXI UNIVERSITAT CATALANA D'ESTIU

UCE 1999

 

Dates: del 15 al 25 d’agost del 1999

Organitzadors: Fundació Universitat Catalana d'Estiu

Preus: Matrícula i estada: 2.250 francs / 57.100 pessetes / 343,00 euros

Participació: 1856 (alumnes matriculats 1075, professors 248, conferenciants 53, premsa acreditada 54, organització 24, espectacles 112, participants a jornades 290)

Cartell: Joan Brossa (Principat)


Seccions: Àrea pluridisciplinària 18, Ciències de la natura 24, Tecnologia 7, Ciències socials 32, Humanitats 61, Seminaris d'investigació 18, Formació cultural 23, Reunions i jornades especialitzades 7, Tallers 26, Commemoracions, debats, conferències i homenatges 10, Fòrum obert 8.

— Àrea pluridisciplinària: A la ratlla del 2000: el progrés. Biologia de la religiositat; La lluita per la salut; Identificació de riscos invisibles per a la salut. Repte de prevenció per al segle XXI; Economia: els límits del liberalisme; El divertimento en ciència com a eina del progrés; Un concepte acabat o emergent?; L'evolució de la mirada; L'ofici d'escriure i les noves tecnologies; Idees i pensament a la fi del segon mil·leni; La por del progrés cultural al canvi de mil·lenni; El progrés de la barbàrie; El progrés de la pau; La informació a la guerra dels Balcans; Milosevic: deu anys, tres guerres.

— Ciències de la natura: Què se'ns ha perdut, als catalans, a l'Antàrtida? Recerca científica al continent blanc (Característiques ambientals i biològiques generals del continent i els mars antàrtics; Espanya i Catalunya s'interessen per l'Antàrtida. Història recent de l'aventura antàrtica ibèrica; L'Antàrtida, foc i gel. Geologia i recursos geològics del continent blanc El bentos i els suspensívors antàrtics. Uns actors secundaris que poden ser protagonistes; Les activitats quotidianes a la base antàrtica Juan Carlos I; Mantenir la sang calenta a l'Antàrtida. Biologia i ecologia de pingüins, foques i balenes; El plàncton antàrtic: diversitat i importància en el flux de carboni; La política i el turisme arriben a l'Antàrtida, i el medi se'n ressent. El futur del continent blanc) Gens i societat: progressos i aplicacions per al segle XXI (ADN i genoma; Plantes transgèniques: usos i polèmiques; Discussió: genoma i plantes transgèniques; Quins i quants gens fan la vida?; Els gens i l'evolució; Discussió: els gens i la vida; Bases moleculars de la malaltia; Els gens i la malaltia humana; Nutrició i càncer: perspectives etiològiques i profilàctiques; Animals transgènics; Teràpia gènica; Discussió: perspectives en l'aplicació i ús de la transferència de gens; Ciència i mitjans de comunicació; Percepció social de la ciència; Comunicació científica: consideracions ètiques) Les aplicacions actuals de la psicoanàlisi en la sanitat pública, l'ensenyament, els serveis socials i les institucions en general.

— Tecnologia: Energia: la recerca sobre energia fotovoltaica; Microsistemes; La societat de la informació (Les noves xarxes de telecomunicació; Noves aplicacions i procediments informàtics; Les noves tecnologies en els processos de formació i aprenentatge; El Pla estratègic per a la societat de la informació de Catalunya) Sensors i biosensors.

— Ciències socials: DRET (Drets humans i drets dels pobles; Les dones maltractades: causes i solucions; Política, llengua i dret; Cinc perspectives sobre la construcció europea; El dret internacional contra la impunitat) CIÈNCIES POLÍTIQUES (Cuba després del 1898: perspectives i relacions amb Catalunya i l'estat espanyol; Emergència de nacions sense estat a l'Europa occidental: territorialitat i sobirania; Claus per comprendre l'Àsia oriental contemporània; Situació kosovar) PENSAMENT (Matèria i materialisme; Construcció social de la memòria; Identitat i diferència en el pensament contemporani) ECONOMIA (El Parlament Europeu i les institucions de la Unió Europea. L 'agenda 2000. Fons estructurals i de cohesió. Cinquè programa marc de recerca. Les institucions financeres a la Unió Europea ; Finançament autonòmic: algunes qüestions; Els valors d'Europa: el valor de l'euro) DISSENY I COMUNICACIÓ (El magazín a la ràdio: tradició i futur; Introducció al llenguatge audiovisual: com explicar històries en vídeo; L'aparició del públic en la propaganda política. Estudi de cas; Com s'investiguen les audiències televisives; El poder dels mapes en els mitjans de comunicació actuals: teoria i pràctica de la informació, manipulació, propaganda cartogràfica; Per què no ens enganya la publicitat?; Últimes tendències del disseny periodístic en la premsa escrita: a. El disseny en la premsa, b. La tipografia en la premsa, c.La imatge en la premsa, d. La infografia en la premsa) ANTROPOLOGIA (Ètnies i nacions en el món africà: a. Els anomenats conflictes ètnics al sud del Sàhara, b.La construcció de la idea de nació: en la fase colonial, en les lluites per la independència, en els nous estats independents i en l'actualitat, c.Els anomenats conflictes ètnics a l'Àfrica del nord, d.Estudi del concepte d'ètnia, en relació a l'Àfrica, e.Hipòtesis i projectes; Introducció als estudis gais i lèsbics: sexualitat, subjectivitat i cultura).

— Humanitats: HISTÒRIA DE L'ART (Problemàtiques i intervencions en el patrimoni cultural: El patrimoni cinematogràfic i fotogràfic; Els monuments restaurats per la Generalitat de Catalunya ; Bases teòriques per a la conservació i restauració del patrimoni; Els monuments restaurats per la Diputació de Barcelona; Vall de Boí, patrimoni de la humanitat; Les actuacions a la Catalunya del Nord. El patrimoni cultural espoliat: La restauració del Monestir de Sant Pere de Rodes o els límits de les intervencions; Estan preparats els ajuntaments per gestionar el seu patrimoni cultural? El cas del Col·legi dels Escolapis de Solsona; En defensa de l'Assut de Xerta i del Mercat del Peix de Tortosa; Els límits del valor històric d'un monument: entre el malson i la seva valoració positiva. La Presó Model de Barcelona; El Centre Històric de Montblanc entre la conservació i el desenvolupament; La problemàtica del Museu Diocesà de Lleida; El Pla Director de la catedral de Girona fruit d'una col·laboració ciutadana; El castell de Sant Ferran de Figueres; Els disbarats del País Valencià; La Nova Betlem i els Jardins Forestier de Barcelona. Relacions transpirinenques en l'art i l'arqueologia catalans: El món antic; L'edat mitjana: arquitectura i escultura; L'edat mitjana: pintura i manuscrits; El Renaixement i el Barroc; El segle XIX; Les arts decoratives; El segle XX) HISTÒRIA (L'exili del 1939: Els deportats als camps nazis; Els Pirineus orientals, lloc d'exili i de memòria històrica; Les polítiques de l'exili: la crisi del 1939; el Consell Nacional de Londres 1944-1948: les difícils relacions entre interior i exili; Crisis i exilis europeus durant la Segona Guerra Mundial ; Imatges de l'exili a la Catalunya del Nord; Taula rodona: Als seixanta anys de l'exili. Balanç del segle XX. Un segle que s'acaba: el món, Espanya i Països Catalans: Espanya, Catalunya, Països Catalans: plantejament teòric? Divergència històrica? Una relació conflictiva entorn l'espai; L'ou de la serp: el feixisme al segle XX; Els EUA, la potència hegemònica del segle XX: l'imperi; Reflexió sobre els estats i les nacions durant el segle XX; Una radiografia del segle XX: transformacions profundes i canvis en la quotidianitat; Un segle de diferència: la descolonització i el Tercer Món) LITERATURA (Budisme, teoisme i literatura catalana; Els nous llenguatges de la literatura popular; Introducció a Shakespeare; La literatura catalana segons els signes del zodíac; La prosa nord-catalana al segle XX; La poesia de dones al País Valencià: la generació de la postguerra), LLENGUA (Formació, vigència i ús de les unitats fraseològiques; Cap a una terminologia pròpia; La llei de política lingüística i el seu desplegament; Actituds lingüístiques i didàctica de la llengua; Introducció a les llengües afroasiàtiques de la Mediterrània; Lexicografia catalana i la interferència; Traducció automàtica castellà-català) MÚSICA (La música tecno; Música catalana del segle XX; Estètica musical del romanticisme: la idea de progrés com a generadora de canvis musicals; Les balades tradicionals: imaginari, estètica i vida col·lectiva; El procés compositiu al segle XX) TEATRE (El teatre català del segle XX), AUDIOVISUAL (El segle dels audiovisuals; Infografia: evolució i camps d'aplicació; Genealogia del monstre; La Guerra Civil a Catalunya seixanta anys després en el cinema; La sarsuela: quelcom més que una revetlla?; L'art del segle XX a través de les seves teories i del cinema i el vídeo).

— Tallers: La cal·ligrafia al llarg de la història; Art i tradició: les puntes; Heràldica i genealogia; Heràldica territorial i vexil·lologia, Genealogia i paleografia modernes; Cançons populars; Art i natura; Dieta mediterrània i història de l'alimentació catalana; Dansa; Tècnica vocal; Teatre; Drama: tècniques teatrals per a l'ensenyament; Taller de creació poètica; Teoria i pràctica del guió cinematogràfic; Coneix la teva història; Llegendes i festanyals; Socorrisme; T'ai Txi T'xuan; Escacs: esport i mitjà pedagògic; Muntanyisme.

— Seminaris d’investigació: UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (Per què no ens enganya la publicitat?; Formació, vigència i ús de les unitats fraseològiques; Drets humans i drets dels pobles) UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA (Sensors i biosensors; La llengua occitana avui; La literatura occitana moderna) UNIVERSITAT DE BARCELONA (El poder dels mapes en els mitjans de comunicació actuals: teoria i pràctica de la informació, manipulació, propaganda cartogràfica) UNIVERSITAT DE VIC ( La cal·ligrafia al llarg de la història ) UNIVERSITAT DE PERPINYÀ (Cap a un espai econòmic i social per damunt de la frontera dels estats?) UNIVERSITAT D'ALACANT (Els nous llenguatges de la literatura popular; Traducció automàtica castellà-català; Budisme, teoisme i literatura catalana ) UNIVERSITAT POMPEU FABRA (L'impacte de la ciència en l'art i la literatura europeus) UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA (La societat de la informació: Les noves xarxes de telecomunicació; Noves aplicacions i procediments informàtics; Les noves tecnologies en els processos de formació i aprentatge; El Pla estratègic per a la societat de la informació de Catalunya) UNIVERSITAT DE LLEIDA (Estudi del concepte d'ètnia, en relació a l'Àfrica) UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI (Política, llengua i dret; L'art català al segle XIX; Cinc perspectives sobre la construcció europea) UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS (Les relacions de la corona de Mallorca amb la corona catalanoaragonesa (1276-1343/49): un conflicte nacional)

— Cursos de formació cultural: INICIACIÓ ALS PAÏSOS CATALANS (Coneixement de la Catalunya del Nord: Catalunya Nord a l'abast, a. Geografia: Perpinyà no és al nord dels Pirineus. Comarques, relleu i Administració, b. L'ensenyament del català: creixença entrebancada, c. Ús de la llengua: un prestigi nou amb absència de política institucional, d. Les darreres lluites de l'Estat contra les llengües regionals i el català; Dels ibers a l'any 2000: panorama històric de Catalunya del Nord; Conferències:1. Resistència i col·laboracionisme, 2. La Bressola , escoles catalanes associatives, 3. Arrels, escola i ràdio: el servei públic en català, 4. L'ensenyament del català per a adults, 5. Lluís Torcatis, una figura de la resistència nord-catalana, 6. Les celleres del Rosselló, 7. França i la Carta europea de les llengües. L'Alguer, el Principat, les Illes, el País Valencià i la Franja de Ponent: L'obediència catalana i el progressisme; La Franja de Ponent; L'Alguer; L'església de Mallorca i els xuetons; País Valencià; Les relacions de la corona de Mallorca amb la corona catalanoaragonesa (1276-1343/49): un conflicte nacional?) INICIACIÓ A LA LLENGUA (Revisió del sistema lingüístic. Les principals faltes del català actual; Curs d'expressió escrita; Curs d'expressió oral) INICIACIÓ ALS ESTUDIS OCCITANS (Aranès pràctic: Nocions gramaticals bàsiques de l'occità de la Val d'Aran; La llengua occitana avui; La literatura occitana moderna)

— Conferències, debats, conferències i homenatges: Inauguració; Països Catalans: un nou escenari; Als seixanta anys de l'exili; Prada i la Catalunya del Nord, vèrtex del nou espai europeu; Any Clavé; Relacions econòmiques, fiscals i polítiques dels Països Catalans amb Espanya; Record de Joan Brossa; Construint l'espai nacional; En record de Pere Quart; Assemblea; Cloenda.

— Reunions científiques i professionals: XIV Jornades sobre cooperativisme. Les cooperatives i el medi ambient (ho organitza: Fundació Roca i Galès), XII Jornada Andorrana: L'ordenació del territori andorrà (ho organitza: Societat Andorrana de Ciències), XIV Jornades d'Agricultura: La biotecnologia aplicada a l'agricultura (ho organitza: Institució Catalana d'Estudis Agraris), V Jornada forestal: un model de prevenció d'incendis forestals (ho organitza: Centre de la Propietat Forestal), Quo vadis fòrum 2004 (ho organitza: Associació una sola terra), Trobada de professors de català de l'ensenyament secundari de la Catalunya Nord (ho organitza: Associació per a l'Ensenyament del Català), Cap un espai econòmic i social per damunt de la frontera dels estats (ho organitzen: Associació de Regions Frontereres Europees i Institut Català de Recerca en Ciències Socials).

—Fòrum obert: «Marines soledats. Joan Oliver (1899 - 1986)»; Xerrada Poliglotisme i raó; El Punt torna a Catalunya Nord amb edició pròpia de Perpinyà; Presentació de la revista Marc de Referències; Presentació del congrés «Cristianisme, església i societat al segle XXI»; Presentació de la revista Caramella ; Presentació del Correllengua 1999; Presentació d'«Eurocongrés 2000, dels espais occitans i catalans»; Presentació d'Esquerra Valenciana i proposta de Bloc Nacionalista Valencià; Xerrada Llengua i treball; Xerrada sobre «El marc nacional de relacions laborals: pendent i vigent»

Professorat: Adolf Tobeña, Joan Carrera, Carme Valls, Andreu Mas Colell, Jacint Jordana, Ignasi Farreres, Joandomènec Ros, Antoni Lloret, Jorge Wagensberg, Josep M. Terricabras, Juli Peretó, Anna Casanovas, Ferran Torrent, Ramon Barnils, Josep Cuní, Vicent Partal, Jordi Fortuny, Xaro Huesa, Arcadi Oliveras, Pere Verdaguer, Xavier Barral i Altet, Josefina Castellví, David Serrat, Josep M. Gili, Víctor Alvà, Carles Pedrós, Ramon Bartrons, Pere Puigdomènech, Juli Peretó, Jaume Bertranpetit, Áurea Navarro, A. Giner Sorolla, Armand Sánchez, Anna M. Gómez Foix, Montserrat Vendrell, Cristina Junyent, M. Piqueras, Josepa López, Montserrat Martínez, Núria Tomàs, Jordi Andreu, Jaume Esteve, Antoni Elias Fusté, Josep Casanovas, Pere Botella, Lluís Jofre, Salvador Alegret, Joan Mir, Joan Carles Carbonell, Ernest J. Vidal, Ricard Martínez, Sílvia Martínez, Jaume Vernet, Jaume Renyer, Joaquim Roy, Josep Guia, Manel Ollé, David Jou, Marta Rovira, Laura Llevadot, Antoni Salamero, Muriel Casals, Jordi Pericot, Neus Bonet, Miquel Marimon, Joan Víctor de Barberà, Arantxa Capdevila, Jordi Farré, Josep M. Rabella, Ricard Huerta, Carlos Pérez de Rozas, Josep Rovirosa, Guillermina Puig, Jordi Clapers, Olivier Poisson, Jacint Creus, Ferran Iniesta, Albert López Bargados, Albert Roca, Alfred Bosch, Josep-Anton Fernández, Miquel Porter i Moix, Josep Anton Navarro, Miquel Mirambell, Antoni González Moreno-Navarro, Josep Grau, Salvador Tarragó, Marcel·lí Coromines, Frederic Queralt, Helios Gómez, Joan Fuguet, Josep Andreu, Joan Ramon González, Jordi Paulí, Joan Miquel Muñoz, Enric Viñas, Xavier Martí, Joan Miguel Muñoz, Albert Marjanedas, Marta Prevosti, Pere Beseran, Rosa Alcoy, Sílvia Canalda, Jordi À. Carbonell, Meritxell Casadesús, Josefina Matamoros, Sílvia Saiz, Ernest Gallart, Phryné Pigemet, Francesc Vilanova, Michel Leiberich, Joan Reventós, Ramon Gual, Josep Termes, Agustí Vehí, Joan Villaroya, Jordi Casassas , Jordi Figuerola, Martí Marín, Enric Balaguer, Joan Borja Sanz, Salvador Oliva, Joan Alegret, Miquela Valls, Lluís Alpera, Josep Guia, Lluís Marquet, Joan Ramon Solé, Bernat Joan, Carles Castellanos, Gabriel Bibiloni, Mikel Forcada, Jaume Uriach, Jaume Carbonell, Magda Polo, Jaume Aiats, Agustí Fernández, Carles Santos, Albert Guinovart, Francesc Taverna Bech, Josep M. Mestres Quadreny, Enric Ciurans, Josep M. Rocamora, Raquel Paricio, J.J. Caballero, Magí Crusells, Encarnació Soler, Carles Hac Mor, Esther Xargay, Alà Baylac-Ferrer, Joan Peytaví Deixona, Joan Pere Le Bihan, Pere Manzanares, Empar Nogué, Maria Barcons, Roger Justafré, Aymat Catafau, Enric Vilanova, Jordi Sales, Joaquim Monclús, Carles Sechi, Pere Bonnín, Manuel Garcia Grau, Gabriel Ensenyat, Roser Latorre, Xavier Montoliu, Mercè Soler, Frederic Vergés, Jaume Figueres, Xavier Garcia, Josep Puig, Rafael Subirachs, Santiago Vilanova, Maria Jesús Lluelles i Larrosa, Jordi Domingo i Coll, Marta Planas i de la Maza , Albert Vilamajor i Rozados, David Palmitjavila i Duedra, Glòria Furdada i Bellavista, Alfred Huarachi i Ortega, Aleix Dorca i Bis, Andreu Claret i Casadesús, Lídia Magallón i Font, Guillem Valdés i Alemany, Bena Garrallà i Coma, Joaquim Juan i Vañó, Albert Pujal i Trullà, Anna Rodríguez i Casado, Francesc Zamora i Puigcercós, Miquel Noguer i Alonso, Joan Carles Rodríguez i Miñana, Joan Coll i Capó, Josep Escaler i Penella, Conxita Móra i Jordana, Josep Garriga, Albert Figueres, Jordi Sargatal, Francesc Giró, Marià Martí, Joan Vallvé, Antoni Solé, Josep Tarragó, Joan Vallvé, Joan Becat , Joaquim Llimona, Enric Sicre, Pere Macias i Arau, Joan Maluquer , Josep M. Puiggrós i Jové, Enric Melé, Delfí Biosca, Jaume Costa, Joan Gomà i Caselles, Antoni Solé i Gasset, Isabel Alves, Joan Simó, Jordi Baucells i Colomer, Ramon Sala i Prat, Francesc Vernet, Gabriel Plana i Gabernet, Ramon Sargatal, Montse Viader, Pilar Chinestra, Armand de Fluvià, Josep Porter i Moix, Joan Peytaví , Ramon Gual i Batlle, Jaume Juanola, Jaume Fàbrega, Ramon Cardona, Mercè Saurina, Iolanda Herrera, Elisenda Puig, Manuel Joan Arinyó, Ignasi P. Ferré, Salvador Plantalech, Joaquim Auladell, Joan Llort, Anna Casassas , Abel Segura, Francesc Mercadé, Francesc Garcia, Francesc Prujà, Paulí, Sergi Roca, Artur Mas, Manuel Castellet, Joan-Pau Alduy, Josep L. Carod-Rovira, Pilar Costa, Joan Reventós, Macià Alavedra, Heribert Barrera, Pasqual Maragall, Cristià Bourquin, Xavier Sala i Martín, Jordi Fortuny, Arnau Puig, Pepa Llopis, Pere Esteve, Enric Morera, Pere Muñoz, Ignasi Riera, Antoni Dalmases, Isidor Cònsul, Frederic Rodà, Jordi Pujol , Carles Sastre i Benlliure, Gerard Piñero, Llorenç Planes, Albert Abril, Sebastià Benet, Jordi Porta i Joan Amorós i Pla.

Espectacles: MÚSICA (Crescendo; U no es ningú de Joan Brossa, a càrrec del grup Kaddish; De Tant en Tant (rock-pop); Agustí Fernández, piano; El Tercer Ull (rock); Band Gog (fusió); Carles Santos, piano; Cobla Els Únics; Urbàlia Rurana; Cor de Cambra Lluís Vich i Perico Sambeat, saxofon; Aires Formenterencs; Albert Guinovart, piano; Quimi Portet; August Tharrats & Txell Sust Blues Trio; La Vella Dixieland ; Blues de Picolat) CINEMA (El món de Pau Casals de Joan B. Bellsolell; L'arbre de les cireres de Marc Recha; Saïd de Llorenç Soler; Em dic Sara de Dolors Payàs; La camisa de la serp d'Antoni P. Canet; El món de Pau Casals de Joan B. Bellsolell; Subjudice de Josep M. Forn; Paraparèmies, desplaçaments, cosificacions de Carles Hac Mor, Ester Xargay, Adolf Alcañiz i Barbara Held; La nit dels dinosaures de Toni Martí; El pianista de Mario Gas; Amic/Amat de Ventura Pons)


Fundació Universitat Catalana d'Estiu:

PATRONAT DE LA FUNDACIÓ
President: Manuel Castellet (Institut d’Estudis Catalans)
Vicepresident: Enric Casassas
Vicepresident: Emili Giralt
Secretari:  Joan Becat
Tresorer:  Eugeni Giral
Vocals:  Joan Ané, Enric Argullol (Universitat Pompeu Fabra), Max Cahner, Antoni Caparrós (Universitat de Barcelona), Eliseu Climent (Acció Cultural del País Valencià), Joan Garcia Codina (Òmnium Cultural), Miquel Gassiot (Universitat Ramon Llull), Ramon Gual, Josep Guia, Llorenç Huguet (Universitat de les Illes Balears), Lluís Lliboutry, Antoni Lloret, Joan Maluquer, Lluís Arola Ferrer (Universitat Rovira i Virgili), Antoni Mir (Obra Cultural Balear), Joan Mir, Josep M. Nadal (Universitat de Girona), Jaume Pagés (Universitat Politècnica de Catalunya), Joan Peytaví (Federació d’Entitats a la Catalunya Nord), Llorenç Planes, Antoni Pol (Societat Andorrana de Ciències), Jaume Porta (Universitat de Lleida), Miquel Porter, Ferran Romero (Universitat Jaume I), Pere Ruiz (Universitat de València), President de la Universitat de Perpinyà, Carles Sechi (Obra Cultural de l’Alguer), Carles Solà (Universitat Autònoma de Barcelona), Ricard Torrents (Universitat de Vic) i Pere Verdaguer.

EQUIP RECTOR
Miquel Porter i Moix (president), Xavier Barral i Altet, Joan Alegret, Anna Casanovas, Jaume Carbonell, Antoni Lloret, Joan Mir, Antoni Elias, Vicent Partal, Jordi Pericot, Joandomènec Ros, Jordi Figuerola, Josep A. Ybarra, Alà Baylac-Ferrer i Joan Maluquer.