JORNADES SOBRE L’ORGANITZACIÓ TERRITORIAL

Resum de les ponències

Galeria d'imatges 1

Galeria d'imatges 2

Universitat Catalana d’Estiu — Institut d’Estudis Catalans

Barcelona
7, 8 i 9 de juny del 2006
Institut d’Estudis Catalans
Carme, 47
08001 Barcelona

Presentació
Setanta anys després de l'aprovació del mapa comarcal de la Generalitat republicana, i instal·lats de ple en el segle XXI, la divisió territorial continua essent en diversos sentits una ‘assignatura pendent’. Per què? Quins elements hi ha en joc, en un debat d'aquesta naturalesa? Fins a quin punt hi pesen les inèrcies de la història i el joc d'equilibris de la política? En quina mesura hi haurien d'incidir les grans transformacions territorials? Quin marge hi ha de maniobra a l'hora de replantejar les estructures existents?
Posar sobre la taula aquestes qüestions, conèixer l'opinió dels experts — al nivell de diferents estats i a escales territorials diverses — i obrir un debat que aporti elements de reflexió i que també sigui referència útil amb vista al futur són els objectius bàsics de les Jornades, que s'adrecen tant als especialistes com a polítics, tècnics, estudiants universitaris i públic interessat en general.

Comitè organitzador
Joan Tort i Donada (Universitat de Barcelona), coordinador científic
Josep V. Boira i Maiques (Universitat de València)
Joan Maluquer i Ferrer (Universitat Catalana d'Estiu), coordinador organitzatiu

Comitè assessor
Joan Becat i Rajaut (Universitat de Perpinyà)
Vicenç M. Rosselló i Verger (Universitat de València)
Onofre Rullan i Salamanca (Universitat de les Illes Balears)

Secretaria tècnica
Pilar Barrachina i Garcia
Eva Gil i Bel
Valerià Paül i Carril
Ester Viñuales i Granel

On es duen a terme
A la sala Prat de la Riba de l'Institut d'Estudis Catalans (carrer del Carme 47, 08001 Barcelona)

Matrícula i drets d'Inscripció
Inscripció a les jornades: 15 € (estudiants 10 €)
Inscripcions:
Universitat Catalana d'Estiu
Gran Via de les Corts Catalanes, 600, 3r 2a
08007 Barcelona
www.ucestiu.com
Tels. 933 172 411 / 933 172 458
Fax 933 172 510

Per inscriure-us-hi, heu d'omplir la butlleta online o enviar-la per fax al 933 172 510. El dret d'inscripció es farà efectiu en recollir les credencials, el mateix dia d'inici. El període de matrícula és obert a partir d'ara i mentre hi hagi places vacants. Per a qualsevol consulta truqueu als telèfons 933 172 411 i 933 172 458. El preu inclou les actes de les jornades, un cop editades.

Certificats
Els inscrits que assisteixin a totes les sesions poden demanar un certificat que expedirà i trametrà la Universitat Catalana d'Estiu (20 hores).

Traducció simultània
Hi haurà servei de traducció simultània francès-català, portuguès-català i italià-català en les ponènecies en què sigui necessari.

Butlleta d'inscripció