JORNADES SOBRE L’ORGANITZACIÓ TERRITORIAL
Programa

´Universitat Catalana d’Estiu — Institut d’Estudis Catalans

Barcelona
7, 8 i 9 de juny
Institut d’Estudis Catalans
Carme, 47
08001 Barcelona

Dimecres, dia 7

10:00-10:30

Acte inaugural
amb Salvador Giner (president de l'IEC), Joan Mas i Nolla (director general d'Administració Local, GdC), Jordi Sales i Coderch (vicepresident de la UCE) i Joan Tort i Donada (coordinador científic de les Jornades)

I. La divisió del territori, una eterna ‘assignatura pendent’?

10:30-11:20

Interrogants sobre l'organització territorial,
per Joan Tort i Donada (Universitat de Barcelona)

11:20-11:50

Pausa i cafè

11:50-12:40

Ara ja toca? Pors, dubtes i incerteses davant l'organització territorial de Catalunya,
per Jesús Burgueño i Rivero (Universitat de Lleida)

12:40-13:30

Comarques? Vegueries? Províncies? La conveniència i la necessitat d'articular un “ens local cooperatiu” en l'administració local catalana,
per Joaquim Ferret i Jacas (Universitat Autònoma de Barcelona)

II. Més enllà de les inèrcies històriques, el repte de la gestió

16:30-17:20

L'experiència de l'organització territorial d'Aragó. De les mancomunitats a les comarques,
per Ramón Salanova Alcalde(Departament de Presidència, Govern d' Aragó)

17:20-18:10

Unes notes sobre el procés d'estructuració politicoadministrativa del territori espanyol,
per Jacobo García Álvarez (Universidad Carlos III, de Madrid)

18:10-18:40

Pausa i cafè

18:40-19:30

Catalunya i els models espanyol i francès d'organització territorial: uns apunts i una reflexió crítica,
per Joan Becat i Rajaut (Universitat de Perpinyà)

19:30-20:20

Divisions territorials i ‘escales de gestió’. Les possibilitats inexplorades del municipi petit i mitjà,
per Jaume Font i Garolera (Universitat de Barcelona)

Dijous, dia 8

III. Fórmules noves per a unes necessitats canviants

10:00-10:50

Territori i administració a França: la qüestió de la governabilitat de les àrees metropolitanes i la denominada 'solidaritat intercomunal',
per Jean-Louis Coll (Universitat de Tolosa-Le Mirail)

10:50-11:40

Perspectives de present i de futur sobre el fet metropolità a Catalunya,
per Josep Oliveras i Samitier (Universitat Rovira i Virgili)

11:40-12:10

Pausa i cafè

12:10-13:00

El model de desenvolupament i la regionalització a Portugal. Inèrcies, reptes i oportunitats,
per Joâo Luis Jesus Fernandes (Universidade de Coimbra)

13:00-13:50

Algunes qüestions d'organització territorial plantejades des de la perspectiva de les Illes Balears,
per Onofre Rullan i Salamanca (Universitat de les Illes Balears)

IV. Dibuixant el present, esbossant el futur

16:30-17:20

Una proposta de reestructuració territorial i del govern local a Galícia,
per Román Rodríguez González (Universidade de Santiago de Compostela)

17:20-18:10

El punt de vista interregional i els territoris locals a Europa. Una visió des del País Valencià,
per Josep Vicent Boira i Maiques (Universitat de València)

18:10-18:40

Pausa i cafè

18:40-19:30

Camins de futur en l'organització del territori,
per Albert Serratosa i Palet (Institut d'Estudis Territorials)

19:30-20:20

Les perspectives de l'organització territorial a la llum del nou Estatut de Catalunya,
per Oriol Nel·lo i Colom (Departament de Política Territorial i Obres Públiques, Generalitat de Catalunya)

Divendres, dia 9

10:00-11:30

Taula rodona: L'organització del territori: estratègia política o exercici de possibilisme?
amb Teresa Aragonès (ERC), Joan Boada (ICV-EA), Lluís Corominas (CiU) i Lídia Santos (PSC-CpC)

11:30-12:00

Pausa i cafè

12:00-13:00

Conferència de clausura: Les claus per a una nova organització territorial a Itàlia
per Carlo Brusa i Cesare Emanuel (Università degli Studi del Piamonte Orientale)

13:00-13:30

Acte de cloenda