J o r n a d e s    M a r t i n e l l i a n e s
 

P    R    O    G    R    A    M    A

Dilluns, dia 10 de juliol del 2000
9,00
9,30
Lliurament d’acreditacions i documentació
Presentació de les jornades
Il·lm. Sr. Marc Mayer
Director general de Patrimoni del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya
Dr. Miquel Porter i Moix
President de la Universitat Catalana d’Estiu i Catedràtic d’Història del Cinema de la UB
Il·lm. Sr. Pere Martí i Vinaixa
Alcalde d’El Pinell de Brai
Sr. Ramon Ber i Sabaté
President de l’Associació Cultural Cèsar Martinell
Presentació de la sessió
Dra. Anna Pujadas
Professora de Teoria de l’Art de la Universitat Pompeu Fabra i Coordinadora de les Jornades Martinellianes
9,45 h Context històric, social i polític a la Catalunya del segle XIX
Dr. Josep M. Roig i Rosich
Professor d’Història Contemporània de la Universitat Rovira i Virgili
10,45 h Els viatgers i geògrafs del segle XIX (Zamora, Ponz, Villanueva, Madoz…)
Dr. Joan Ganau 
Professor de Geografia de la Universitat de Lleida
11,45 h Pausa i esmorzar
12,00 h Monuments en dibuixos il·lustrats i romàntics, una mena d’intervenció virtual
Dr. Frederic Vilà i Tornos
Arquitecte, Catedràtic d’Història de l’Art de la Universitat de Lleida
13,00 h Restaurar les esglésies: reconstruir la nació
Dr. Xavier Barral i Altet
Catedràtic d’Història de l’Art de la Universitat de Rennes, membre de l’Institut d’Estudis Catalans, vicepresident de la Universitat Catalana d’Estiu
14,00 h Debat
16,00 h Visita en cotxes particulars al Santuari de Montserrat, a Montferri, obra de Josep M. Jujol (1925-1930)
20,30 h Tornada a El Pinell de Brai
22,00 h Concert al Celler d’El Pinell de Brai
Dimarts, dia 11 de juliol del 2000
9,30 h Presentació de la sessió:
Dra. Raquel Lacuesta i Contreras
Cap de la Secció d’Investigació, Documentació i Difusió del Servei del Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona i Coordinadora de les Jornades Martinellianes
Tradició i creativitat en l’arquitectura catalana del segle XIX
Dr. Francesc Fontbona
Membre de la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi
10,30 h Aportacions tècniques i materials a la construcció del segle XIX
Dr. Josep I. de Llorens i Duran
Arquitecte, Professor de Construcció de l’Escola d’Arquitectura de Barcelona (UPC)
11,30 h Pausa i esmorzar
12,00 h Comunicacions
14,00 h Debat
16,30 h Comunicaions
18,00 h Visita comentada al centre històric i al castell de Miravet
Quim Marsal, alcalde de Miravet: problemàtica patrimonial en el poble. 
Alfred Pastor, arquitecte: la restauració del castell
22,00 h Sopar de carrer a la plaça de l’Ajuntament d’El Pinell, autoritats locals, professorat i alumnat.
Dimecres, dia 12 de juliol del 2000
9,30 h Presentació de la sessió:
Lluís Melich i García
Secretari de l’Associació Cultural Cèsar Martinell
Teories i interpretacions dels restauradors europeus del segle XIX
Dra. Anna Pujadas
Professora de Teoria de l’Art de la Universitat Pompeu Fabra
10,30 h Modelos de intervención en los monumentos españoles durante el siglo XIX
Dra. Susana Mora Alonso-Muñoyerro
Arquitecta, Professora de Construcción de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid
11,30 Pausa i esmorzar
12,00 h Les conseqüències de les lleis de desamortització per als monuments: demolicions i reutilitzacions impròpies. Les Comissions Provincials de Monuments de Catalunya
Dr. Santiago Alcolea i Gil
Catedràtic d’Història de l’Art
13,00 h Intervencions en el patrimoni arquitectònic català (entre el neoclassicisme i el neomedievalisme)
Dra. Raquel Lacuesta i Contreras
Cap de la Secció d’Investigació, Documentació i Difusió del Servei del Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona
16,30 h Taula rodona:
Dr. Federico Mayor Zaragoza 
Exsecretari general de la UNESCO
Dr. Eusebi Casanellas i Rahola
Director del Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya
Dr. Francesc Terrats i Bou
Director del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona
Sr. Jaume Costa i Pallejà
Arquitecte del Servei Territorial de Tarragona del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya
Sr. Melitó Camprubí i Puig
Cap del Servei d’Arquitectura de la Diputació de Lleida
Dra. Raquel Lacuesta i Contreras
Historiadora de l’art
Moderador:
Sr. Antoni González i Moreno-Navarro
Arquitecte, Cap del Servei del Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona
18,00 h Cloenda i lliurament de certificats d’assistència
Il·lm. Sr. Josep Mariné i Grau
President de la Diputació de Tarragona.
Il·lm. Sr. Xavier Pallarès i Povill
President del Consell Comarcal de la Terra Alta.
Il·lm. Sr. Pere Martí i Vinaixa
Alcalde d’El Pinell de Brai.
Joan Maluquer i Ferrer
Secretari executiu de la Universitat Catalana d’Estiu
Sr. Ramon Ber i Sabaté
President de l’Associació Cultural Cèsar Martinell
Sr. Lluís Melich
Secretari de l’Associació Cultural Cèsar Martinell