J o r n a d e s    M a r t i n e l l i a n e s

PROGRAMA

Dilluns, dia 26 de juliol de 1999
09,00 h
09,30 h
Recepció i recollida de documentació
Presentació de les jornades
Il.lm. Sr. Alcalde de El Pinell de Brai
Dr. Miquel Porter i Moix 
President de la Universitat Catalana d’Estiu i
Catedràtic d’Història del Cinema de la Universitat de Barcelona
Sr. Ramon Ber i Sabaté
President de l’Associació Cultural Cèsar Martinell i Coordinador de les Jornades Martinellianes
Presentació de la sessió
Dra. Anna Pujadas
Professora de Teoria de l’Art de la Universitat Pompeu Fabra i Coordinadora de les Jornades Martinellianes
10,00 h Catalunya als inicis del segle xx. Context històric i cultural
Dr. Josep M. Roig i Rosich
Professor d’Història Contemporània de la Universitat Rovira i Virgili
10,45 h Arquitectura i arquitectes al canvi de segle: modernisme i noucentisme
Sr. Antoni González i Moreno-Navarro
Arquitecte, Cap del Servei del Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona
11,30 h Pausa
11,45 h Les arts plàstiques al canvi de segle a les comarques meridionals
Dr. Jordi A. Carbonell
Professor d'Història de l'Art de la Universitat Rovira i Virgili
12,30 h Cèsar Martinell i Brunet, l’home
Sra. Maria Martinell i Taxonera
Sociòloga
13,15 h Noucentisme i arts plàstiques: Xavier Nogués i la seva aportació a l’arquitectura de Cèsar Martinell
Dra. Mercè Vidal i Jansà
Professora d’Art Català Contemporani de la Universitat de Barcelona
14,00 h Fi de la sessió
16,30 h Cooperativisme agrari a començaments del segle xx
Sr. Josep Santesmases
Institut d’Estudis Vallencs
17,15 h Visita comentada al poble de El Pinell de Brai i a Santa Magdalena
Dimarts, dia 27 de juliol de 1999
10,00 h Presentació de la sessió:
Dra. Mercè Vidal i Jansà
Professora d’Art Català Contemporani de la Universitat de Barcelona
L’arquitectura com a ofici
Dr. Ignasi de Solà-Morales i Rubió
Arquitecte,  Catedràtic de Composició de l’Escola d’Arquitectura de Barcelona (UPC)
10,45 h L’arquitectura agrària de Cèsar Martinell
Sr. Lluís Cuspinera i Font
Arquitecte
11,30 h Pausa
11,45 h Els sistemes constructius emprats per Martinell als cellers
Dr. Josep I. de Llorens i Duran
Arquitecte, Professor de Construcció de l’Escola d’Arquitectura de Barcelona (UPC)
12,30 h L’arquitectura urbana i residencial de Cèsar Martinell
Dra. Raquel Lacuesta i Contreras
Cap de la Secció d’Investigació, Documentació i Difusió del Servei del Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona
13,15 h  Espai, llum i color en l’arquitectura agrària de Cèsar Martinell
Anna Pujadas
Professora de Teoria de l’Art de la Universitat Pompeu Fabra
14,00 h Fi de la sessió
16,30 h Visites a:
Cellers de El Pinell de Brai i de Gandesa
Exposició «Cèsar Martinell, entre el Modernisme i el Noucentisme» (El Pinell de Brai)
Museu de la Guerra Civil (Gandesa)
Dimecres, dia 28 de juliol de 1999
10,00 h Presentació de la sessió:
Dra. Raquel Lacuesta i Contreras
Cap de la Secció d’Investigació, Documentació i Difusió del Servei del Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona i Coordinadora de les Jornades Martinellianes
L’arquitectura religiosa i les restauracions de Cèsar Martinell
Sr. Francesc Xavier Mingorance i Ricart
Historiador de l’art, col·laborador del Servei del Patrimoni Cultural d’Andorra
10,45 h Les propostes de Martinell per a la restauració del Monestir de Poblet
Elena de Ortueta i Hilberath
Professora d'Història de l'Art de la Universitat Rovira i Virgili
11,30 Pausa
11,45 h Martinell historiador de l’art: la seva visó del Barroc català
Dr. Joaquim Company i Climent
Professor d’Història de l’Art. Universitat de Lleida
12,30 h Historiografia i gaudinisme
Dr. Frederic Vilà i Tornos
Arquitecte, Professor d’Història de l’Art de la Universitat de Lleida
13,15 h Cèsar Martinell i l’art medieval
Dr. Xavier Barral i Altet
Catedràtic d'Història de l'Art de la Universitat de Rennes, Membre de l’Institut d’Estudis Catalans i Vicepresident de la Universitat Catalana d’Estiu
14,00 h  Fi de la sessió
16,30 h Taula rodona: La conservació del patrimoni industrial i agrari
Ponents:
Dr. Xavier Barral i Altet
Catedràtic d'Historia de l'Art de l'Universitat de Rennes, Membre de l’Institut d’Estudis Catalans i Vicepresident de la Universitat Catalana d’Estiu
Dr. Eusebi Casanellas i Rahola
Director del Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya
Dra. Raquel Lacuesta i Contreras
Cap de la Secció d’Investigació, Documentació i Difusió del Servei del Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona
Sr. Joan-Manel Margalef i Miralles
President de la Demarcació de l’Ebre del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya
Sra. Maria Martinell i Taxonera
Sociòloga
Sr. Agustí Pallejà i Salvadó
Arquitecte, restaurador del celler de El Pinell de Brai
Dr. Manuel Ribas Piera
Catedràtic d’Urbanisme de l’Escola d’Arquitectura de Barcelona i autor de la restauració i ampliació del celler de Gandesa
Moderador:
Sr. Antoni González i Moreno-Navarro
Arquitecte, Cap del Servei del Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona
18,00 h Cloenda
Sr. Lluís Badia
President de l'Autoritat Portuària de Tarragona
Dr. Xavier Barral i Altet
Vicepresident de la Universitat Catalana d’Estiu
Joan Maluquer i Ferrer
Secretari executiu de la Universitat Catalana d’Estiu
Sr. Ramon Ber i Sabaté
President de l’Associació Cultural Cèsar Martinell
Sr. Lluís Melich
Secretari de l’Associació Cultural Cèsar Martinell