UNIVERSITAT CATALANA D’ESTIU
Manresa, del 1r al 5
de juliol del 2019
FITXA DE PARTICIPACIÓ
Dades personals (*camps obligatoris)
*Cognoms:
*Nom:
Adreça:
*Codi postal:
*Població:
*Comarca:
*Zona:
*DNI-Passaport:
*Telèfon particular:
Telèfon mòbil:
*Telèfon de la feina: *Correu electrònic:
*Número de compte corrent:
*Professió:
Participa en (cal especificar-ne el títol):
Curs:
Conferència/debat:
Espectacle:
Material que podeu demanar (No disposem d’ordinadors per a les aules):
Equip de so Altaveus Vídeo/TV CD Canó de projecció
Estada: arribada a la tarda abans de les 18 hores
Dia d’arribada:
Menjar d’arribada:
Dia de sortida:
Menjar de sortida:
Allotjament
Allotjament:
Veniu acompanyat? Acompanyants sense comptarvos-hi: adults menors
Transport
Faré el viatge en cotxe propi
Faré el viatge en tren, nombre de places
Observacions
Observacions
(les que cregueu convenients):
Accepto rebre informació de la Fundació Universitat Catalana d'Estiu, d'acord amb la normativa de protecció de dades europea, Reglament (UE) 2016/679
del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 (RGPD)