XLIX UNIVERSITAT CATALANA D'ESTIU

Una societat, una cultura, un país, un futur

del 16 al 23 d'agost del 2017


Programa de cursos

CURSOS DE LES ÀREES DE CONEIXEMENTCIÈNCIES DE LA NATURA
«Conservació, espais naturals protegits i canvi global als Països Catalans»

Coordinador: Dr. Martí Boada i Juncà (Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals, Universitat Autònoma de Barcelona)
del 21 al 23 d'agost

L’objectiu del curs és presentar la Xarxa Mediterrània de Reserves de la Biosfera. El curs s’estructura en una sessió per a cada reserva de la biosfera o figura de protecció semblant. La presentació anirà a càrrec del gestor de cada Espai Natural Protegit, que presentarà el model de gestió, les característiques de l’espai i les propostes estratègiques de futur. Casos d’estudi: Principat, Catalunya Nord, País Valencià, les Illes i l’Alguer.
Més informació del curs


CIÈNCIA I TECNOLOGIA
«Recerca científica i societat»

Coordinadora: Dra. Núria Ferrer i Anglada (Universitat Politècnica de Catalunya)
del 17 al 20 d'agost


L’objectiu és posar en evidència com transcendeix a la societat, fins i tot a la vida diària, la recerca científica en diferents àmbits. Ens centrarem especialment en els camps de la biomedicina i les comunicacions. Veurem com les nanotecnologies ens permeten de disposar de sensors i altres dispositius optoelectrònics cada vegada més petits, sovint portables.
Més informació del curs


CIÈNCIES DE LA SALUT
«Aspectes de la salut i la política sanitària»

Coordinador: Dr. Jordi Craven-Bartle i Lamote de Grignon (Hospital de Sant Pau i la Santa Creu, Universitat Autònoma de Barcelona)
del 17 al 19 d'agost

Més informació del curs

ECONOMIA
«Economia: regles del joc i cignes negres»

Coordinador: Dr. Òscar Mascarilla i Miró (Universitat de Barcelona)
del 17 al 21 d'agost


El curs tracta sobre els principis bàsics i fonamentals de l’economia en un món on es van succeint fets a priori improbables. Es pretén proporcionar a l’estudiant coneixements generals sobre l’activitat econòmica, els seus indicadors i les primeres nocions necessàries per a interpretar-la.
Més informació del curs

DRET
«De l’autonomia al dret a decidir: les claus jurídiques del procés polític»

Coordinadora: Dra. Eva Pons i Parera (Universitat de Barcelona)
del 20 al 23 d'agost


El procés polític en curs a Catalunya aquest any 2017 coincideix amb el 40è aniversari del Congrés de Cultura Catalana, en què des de l’àmbit de dret es propugnava una plena «recuperació autonòmica». En contrast amb aquells anhels i expectatives, i quan el model autonomista és qüestionat de maneres distintes des dels territoris dels Països Catalans, el curs pretén reflexionar des del dret, la filosofia política i la ciència política sobre els plantejaments actuals que, des de la perspectiva del dret a decidir, proposen la revisió en profunditat de les estructures polítiques i jurídiques en clau sobiranista, així com els reptes als quals ha de fer front en el context vigent.
Més informació del curs


PENSAMENT
«Dialèctica del progrés. El progrés en disputa»

Coordinadors: Dr. Josep Monserrat i Molas (Universitat de Barcelona) i Dr. Xavier Serra i Labrado (Societat de Filosofia del País Valencià)
del 17 al 23 d'agost


Dialèctica del progrés. Quina força sosté la noció de ‘progrés’ perquè totes les nocions que s’hi han anat oposant (des de la ‘reacció’ al ‘conservador’) hagin anat caient en el descrèdit? Què hi ha que, malgrat l’evidència del mal i de la mentida, encara es mantingui com a resultant una creença en la millora general de la humanitat? Aquest curs de l’àrea de pensament vol aprofundir en l’aclariment d’un prejudici sobre el qual es basteixen mil i un discursos de legitimació del poder.
El progrés en disputa. Arran de la Primera Guerra Mundial i del convuls període d’entreguerres, es produí a tot Europa una crisi de la visió optimista de la història que havia predominat en el segle XIX. L’escrit «La història a l’inrevés», de Joan Crexells, és una mostra elegantment irònica d’aquest nou esperit. Òbviament, l’experiència de la Guerra Civil espanyola accentuà el pessimisme històric en els escriptors catalans. Les obres de Josep Pla o de Gaziel són plenes d’agudes reflexions sobre el progrés. En la dècada dels seixanta del segle passat, davant l’evidència dels avenços tecnològics, Joan Fuster obrí de nou el debat, en controvèrsia, alhora, amb els sectors reaccionaris i amb l’esquerra ecologista, i en defensa de la «cultura de masses» i del «confort material».
Més informació del curs


HISTÒRIA
«Ruptures! Un estudi dels grans episodis de canvi en la història dels Països Catalans»

Coordinador: Dr. Àngel Casals (Universitat de Barcelona)
del 17 al 23 d'agost


Vivim uns temps en què són ben clars l’enorme dinamisme i la incertesa que pot arribar a tenir l’evolució d’una societat i un país. Proposarem, doncs, una anàlisi en forma de debat sobre alguns dels episodis més rellevants que han significat un canvi de cicle en la història dels Països Catalans. Alguns tranquils, uns altres bruscs, alguns reeixits, uns altres fracassats. I proposem una metodologia diferent en la forma d’exposició dels temes: cada dia es tractarà un gran període amb dues hores d’exposició i una més de debat obert entre historiadors, els ponents o altres convidats, i els assistents al curs.
Més informació del curs


LITERATURA
«Llegir Jacint Verdaguer»

Coordinador: Dr. Joan Santanach i Suñol (Universitat de Barcelona)
del 17 al 20 d'agost


Malgrat que Jacint Verdaguer és un dels màxims referents literaris catalans de la Renaixença ençà, bona part de la seva producció és poc coneguda. El curs proposarà un recorregut per diversos títols seus, des dels grans poemes èpics a les composicions més personals dels darrers anys.
Més informació del curs


LLENGUA
«Balanços dels processos de normalització i normativització de la llengua catalana i del plurilingüisme europeu»

Coordinador: Dr. Gabriel Bibiloni i Canyelles (Universitat de les Illes Balears)
del 21 al 23 d'agost


Passades quatre dècades de la fi de la dictadura de Franco i de l’establiment del règim actual a Espanya, és bo de fer diversos balanços sobre l’estat de la llengua, les perspectives de la seva normalització en un possible nou context polític, encara que només sigui a una part del país, i de l’evolució de la normativa gramatical. També farem una valoració de l’estat actual de la pluralitat lingüística europea i de les connexions entre aquesta pluralitat i la nostra situació sociolingüística.
Més informació del curs


COMUNICACIÓ
«La situació de la llengua catalana en la societat digital»

Coordinadora: Dra. M. Jesús Ferrés i Fluvià (Universitat de Girona)
del 21 al 23 d'agost


Davant el procés de transformació de la nostra societat i per a afrontar el canvi disruptiu que representa l’anomenada Quarta Revolució Industrial, cal treballar en estratègies conjuntes per a fer possible que el català guanyi pes en aquest món global, i aprofitar els recursos que tenim a l’abast per a poder fer servir la llengua catalana en tots els àmbits de la comunicació digital.
Més informació del curs

HISTÒRIA DE L'ART
«Cinquanta anys de l’art com a tema d’estudi»

Coordinador: Dr. Francesc Fontbona i de Vallescar (Institut d’Estudis Catalans)
del 17 al 20 d'agost


El curs abordarà una anàlisi de com s’han desenvolupat els estudis d’art català en aquest mig segle que commemorarem l’any vinent. Es farà una àmplia aproximació a la historiografia, als museus i a la gestió de l’administració en el camp de l’art, alhora que una classe monogràfica que analitzarà el problema patrimonial creat per la divisió de la diòcesi de Lleida.
Més informació del curs


MÚSICA
«Música i identitats. Modernitat i tradició en la construcció de la cultura musical d’un país»

Coordinador: Jaume Carbonell i Guberna (Universitat de Barcelona)
del 21 al 23 d'agost


S’estudiarà la capacitat de la música per a definir processos d’identificació coŀlectiva en moments decisius de la història de comunitats com la nostra. Es prestarà especial atenció a com es poden conjugar elements tradicionals amb la realitat canviant que incorpora necessàriament aportacions noves i que aviat passen a formar part d’aquesta tradició.
Més informació del curs


CIÈNCIA POLÍTICA
«La victòria dels perdedors»

Coordinador: Joaquim Colominas i Ferran (Universitat de Barcelona)
del 21 al 22 d'agost


Una visió actual del catalanisme cultural i polític a través de sis dels seus principals protagonistes: Verdaguer, Maragall i Espriu. Prat de la Riba, Rovira Virgili i Pau Casals. Qui van ser? Per què van ser importants? Quina lliçó ens donen per a la Catalunya d’avui? Per què han guanyat els que perderen?
Més informació del curs