50 UNIVERSITAT CATALANA D'ESTIU

I, tanmateix, la remor persisteix

Manresa, del 5 al 10 de juliol del 2018


Programa de cursos

CURSOS UNIVERSITARISCIÈNCIES DE LA NATURA
«Sostenibilitat
: realitat o quimera?»
Coordinador: Dr. Martí Boada i Juncà (Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals, Universitat Autònoma de Barcelona)

del 5 al 10 de juliol, de les 9 a les 12 del migdia


Concepte de sostenibilitat. Orígens i actualitat. Perspectiva social, ambiental, econòmica. Encara que el concepte de sostenibilitat té un origen remot (Carlowicz, Cotta, Goethe), actualment té una significació destacada que arrencaria l'any 1987, a partir de l'Informe Brundtlant, en el qual se sentenciava que, si no es prenien mesures correctives en els models de creixement global, ens podríem enfrontar a una crisi de relacions dels humans amb el planeta molt greus.
La primera dificultat generada ha estat el «babelisme» conceptual que ha sorgit. Actualment hi ha unes 130 definicions de desenvolupament sostenible. El primer conflicte està servit. El primer problema és semàntic, seguit de l'ús confús o abusiu del terme.


CIÈNCIA I TECNOLOGIA
«De la física quàntica a les nanotecnologies»

Coordinadora: Dra. Núria Ferrer i Anglada (Universitat Politècnica de Catalunya)
del 5 al 10 de juliol, de les 9 a les 12 del migdia


La física quàntica s'anà desenvolupant amb l'inici del segle XX, de manera espectacular i segura. Veurem els principis de la física quàntica i les seves conseqüències. Parlarem de les aportacions de Richard Feynman, amb motiu del centenari del seu naixement, i de les nanotecnologies, de les quals Feynman és considerat el precursor. Finalment, exposarem aplicacions pràctiques actuals o futures, com ara la computació quàntica o les nanobiotecnologies. Amb l’objectiu de donar a conèixer la recerca actual en diferents camps relacionats amb el tema del curs, convidarem diferents investigadors de grups o instituts de recerca del nostre entorn.


CIÈNCIES DE LA SALUT
«La sanitat i la societat avui»

Coordinador: Dr. Jordi Craven-Bartle i Lamote de Grignon (Hospital de Sant Pau i la Santa Creu, Universitat Autònoma de Barcelona)
del 5 al 7 de juliol, de les 9 a les 12 del migdia


Ponents de primer nivell ens parlaran de diversos temes que preocupen la societat d’avui: envelliment i qualitat de vida; el mal d’esquena; la Síndrome Metabòlica de Diabetis II (obesitat i hipertensió), l’epidèmia del segle XXI?; l’infart de miocardi; la medicina fonamentada en l’evidència (contribució de la Fundació Cochrane a la sistematització de l’avaluació crítica del procés de decisió mèdica). També es farà un balanç de cent anys de la física mèdica (situació actual a Europa i a Catalunya) i es presentaran les conclusions del XX Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana celebrat a Manresa el mes d’octubre passat. Finalment, es debatrà sobre el desenvolupament del model sanitari català (d’on venim, cap on anem?) i la xarxa d’atenció oncològica a Catalunya.


SALUT I NUTRICIÓ
«La dieta i els seus efectes preventius sobre les malalties»

Coordinadora: Blanca Ribot Serra
del 8 al 10 de juliol, de les 9 a les 12 del migdia


L’alimentació és clau en la disminució del risc de malalties cardiovasculars, diabetis, hipertensió arterial i sobrepès, entre altres, i en aquest sentit, és important alimentar-se d’una forma variada i equilibrada des de la infància. Malgrat tot, mai és tard per fer un canvi d’hàbits, ja que els beneficis s’obtenen fins i tot en edats avançades. En el curs es revisarà l’evidència de l’efecte preventiu de la dieta sobre determinades malalties i analitzarem els mites alimentaris més arrelats.


HISTÒRIA
Coordinador: Dr. Àngel Casals (Universitat de Barcelona)
del 5 al 10 de juliol, de les 9 a les 12 del migdia


«UCE 1968-2018: balanç de 50 anys d'historiografia»
Una de les matèries més presents al llarg de tota la història de la Universitat Catalana d’Estiu ha estat la història, sens dubte. Per això, és un marc ideal per a aplegar alguns dels historiadors més importants del nostre país i reflexionar sobre com ha avançat la historiografia des de la fase final del franquisme fins avui.

«Dels orígens de la identitat nacional a l'independentisme»

Com s’ha format la nació catalana? Com es construí el discurs polític un cop es prengué consciència nacional? Farem un repàs sobre els elements fonamentals i les fites cabdals que han portat des del naixement de Catalunya a l’edat mitjana a l’hegemonia de l’independentisme en el discurs nacionalista.


LITERATURA
«Lectures i interpretacions dels clàssics medievals. Balanç de més d'un segle»

Coordinador: Dr. Joan Santanach i Suñol (Universitat de Barcelona)
del 5 al 10 de juliol, de les 9 a les 12 del migdia


Des que, a mitjan segle XIX, s'inicià un programa de recuperació d’autors i obres catalanes medievals, més vacil·lant al començament, més sistemàtic a mesura que anaven avançant els anys, la visió que se n’ha tingut i ofert ha evolucionat substancialment. El curs proposa constatar aquesta evolució des de les primeres aproximacions fins a les interpretacions més actuals, d’acord amb la nova i recent Història de la literatura catalana.