50 UNIVERSITAT CATALANA D'ESTIU

I, tanmateix, la remor persisteix

Manresa, del 5 al 10 de juliol del 2018


Programa de cursos

LITERATURA

«Lectures i interpretacions dels clàssics medievals. Balanç de més d’un segle»


Coordinador: Dr. Joan Santanach i Suñol (Universitat de Barcelona)
del 5 al 10 de juliol, de les 9 a les 12 del migdia


Des que, a mitjan segle XIX, s'inicià un programa de recuperació d’autors i obres catalanes medievals, més vacil·lant al començament, més sistemàtic a mesura que anaven avançant els anys, la visió que se n’ha tingut i ofert ha evolucionat substancialment. El curs proposa constatar aquesta evolució des de les primeres aproximacions fins a les interpretacions més actuals, d’acord amb la nova i recent Història de la literatura catalana.


dia 5
Jaume I i el «Llibre dels fets»
per GEMMA PELLISA
de les 9 a les 12


dia 6
Bernat Desclot i la seva crònica
per ANNA FERNÀNDEZ i CLOT (UB)
de les 9 a les 12


dia 7
Bernat Metge, autor de «Lo somni»
per ANNA FERNÀNDEZ i CLOT (UB)
de les 9 a les 12


dia 8
Joan Roís de Corella i la prosa sentimental
per GEMMA PELLISA (UB)
de les 9 a les 12


dia 9
Ausiàs Marc
per JOAN SANTANACH (UB)
de les 9 a les 12


dia 10
Joanot Martorell i el «Tirant lo Blanc»
per JOAN SANTANACH (UB)
de les 9 a les 12