50 UNIVERSITAT CATALANA D'ESTIU

I, tanmateix, la remor persisteix

Manresa, del 5 al 10 de juliol del 2018


Programa de cursos

CIÈNCIA I TECNOLOGIA

«De la física quàntica a les nanotecnologies»


Coordinadora: Dra. Núria Ferrer i Anglada (Universitat Politècnica de Catalunya)
del 5 al 10 de juliol, de les 9 a les 12 del migdia


La física quàntica s'anà desenvolupant amb l'inici del segle XX, de manera espectacular i segura. Veurem els principis de la física quàntica i les seves conseqüències. Parlarem de les aportacions de Richard Feynman, amb motiu del centenari del seu naixement, i de les nanotecnologies, de les quals Feynman és considerat el precursor. Finalment, exposarem aplicacions pràctiques actuals o futures, com ara la computació quàntica o les nanobiotecnologies. Amb l’objectiu de donar a conèixer la recerca actual en diferents camps relacionats amb el tema del curs, convidarem diferents investigadors de grups o instituts de recerca del nostre entorn.


dia 5
Feynman i la física quàntica
Els punts clau de la física quàntica
per ALBERT BRAMON (Departament de Física, Universitat Autònoma de Barcelona)
de les 9 a dos quarts d’11
Richard Feynman i les seves aportacions
per ALBERT BRAMON (Departament de Física, UAB)
de dos quarts d’11 a les 12


dia 6
Nanociència i nanotecnologies
Què és la nanociència i la nanotecnologia?
per XAVIER OBRADORS (director de l’Institut de Ciència de Materials de Barcelona, ICMAB-CSIC)
de les 9 a dos quarts d’11
Les eines de la nanociència
per BELÉN BALLESTEROS (Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia, ICN2)
de dos quarts d’11 a les 12


dia 7
Nanotecnologies per a les TIC i per al medi ambient
Nanotecnologies per a les comunicacions i la informació
per JOSEP FONTCUBERTA (Institut de Ciència de Materials de Barcelona, ICMAB-CSIC)
de les 9 a dos quarts d’11
Nanomaterials per a l’energia i el medi ambient
per XAVIER OBRADORS (Institut de Ciència de Materials de Barcelona, ICMAB-CSIC)
de dos quarts d’11 a les 12


dia 8
Nanociència i nanotecnologies: aplicacions en medicina i biologia
Nanomedecina i nanobiotecnologia
per GERARD TOBIAS (Institut de Ciència de Materials de Barcelona, ICMAB-CSIC)
de les 9 a dos quarts d’11
Preparació de nanomaterials i la seva aplicació a la vida quotidiana
per BELÉN BALLESTEROS (Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia, ICN2)
de dos quarts d’11 a les 12


dia 9
Fotònica
Tecnologies quàntiques
per ANTONIO ACÍN (Institut de Ciències Fotòniques, ICFO)
de dos quarts d’11 a les 12


dia 10
El Centre Tecnològic de Manresa (CTM)
Fundació CTM Centre Tecnològic: recerca i desenvolupament al servei de les empreses
per DANIEL CASELLAS i PADRÓ (CTM)
de les 9 a les 9:50 h
Propietats nanomecàniques dels materials
per NÚRIA CUADRADO i LAFOZ (CTM)
de les 9:50 h a un quart d’11
Tecnologia de superfícies i recobriments
per JAUME CARO i PRADOS (CTM)
d’un quart d’11 a les 10:40 h
Nanofotònica aplicada a energies renovables
per JORDI MARTORELL (ICFO)
de les 10:40 h a les 12