50 UNIVERSITAT CATALANA D'ESTIU

I, tanmateix, la remor persisteix

Prada, del 17 al 23 d’agost del 2018


Programa

CURSOS DE CONEIXEMENT CULTURALIniciació a la sociolingüística, la llengua i la novel·la històrica occitanes»
Coordinadors: AITOR CARRERA (Universitat de Lleida) i JAUME FIGUERAS (traductor)
del 17 al 23 d’agost, de 9 a 12 del migdia


 


Coneixement de Catalunya Nord «Llengua, ensenyament i identitat a Catalunya Nord»
Coordinador: ALÀ BAYLAC-FERRER (Universitat de Perpinyà - Via Domicia)
del 17 al 23 d’agost, de 9 a 12 del migdia


 


Iniciació als Països Catalans
Coordinador: JOAQUIM MONTCLÚS (president de l'Associació Cultural del Matarranya)
del 17 al 23 d’agost, de 9 a 12 del migdia


 


Iniciació a la llengua
del 17 al 23 d’agost


Curs 1. Llengua catalana. Nivell mitjà
per Ester Tur
Aquest curs s’adreça a les persones que volen consolidar i millorar els coneixements de català (aprenents de nivell elemental i de nivell intermedi). Les classes tenen un enfocament pràctic i ens dediquem, sobretot, a parlar i escriure. A partir dels textos produïts, repassem el coneixement de la gramàtica i el vocabulari.
del 17 al 23, de les 9 a dos quarts d'11

Curs 2. Llengua catalana. Nivell superior
per Ester Tur
Aquest curs s’adreça a les persones que ja tenen un bon nivell de català i volen millorar la seva competència lingüística (aprenents de nivell de suficiència i superior). Farem especial èmfasi a treballar la riquesa i la precisió del lèxic i a repassar aspectes conflictius de gramàtica. Treballarem a partir de textos literaris per a fomentar l’aprenentatge a través de la reflexió sobre la llengua.
del 17 al 23, de dos quarts d'11 a les 12