50 UNIVERSITAT CATALANA D'ESTIU

I, tanmateix, la remor persisteix

Prada, del 17 al 23 d’agost del 2018


Programa

JORNADESXXXIII JORNADA D'AGRICULTURA A PRADA
«Vinyes i vi a la Catalunya Nord i el Principat
»
Ho organitza: Institució Catalana d'Estudis Agraris (Intitut d'Estudis Catalans)
dia 18 d’agost


Debatrem amb experts, tècnics i professionals sobre l’organització i la problemàtica del sector vitivinícola tant a la Catalunya Nord com a la Catalunya Sud. Des d’una perspectiva comparativa, la jornada s’interessarà per l’anàlisi de les estructures organitzatives del sector i la seva idoneïtat per a fer front als grans reptes de futur. La jornada constarà de tres parts. A la primera es farà un breu repàs històric de l’evolució de la vinya a Catalunya. A la segona ens interessarem per l’organització actual de la cadena vitícola i de la seva governança, fent una referència especial a les Denominacions d’Origen (DO) i altres distintius de qualitat. A la tercera, es plantejaran una sèrie de casos, incloent-hi cooperatives i cellers privats. Es farà èmfasi en el factors innovadors que han introduït aquestes empreses aquests darrers anys i, així mateix, com veuen el futur en el marc d’unes cadenes productives cada vegada més globals i competitives.
La primera dificultat generada ha estat el «babelisme» conceptual que ha sorgit. Actualment hi ha unes 130 definicions de desenvolupament sostenible. El primer conflicte està servit. El primer problema és semàntic, seguit de l'ús confús o abusiu del terme.


XXXI JORNADA ANDORRANA
«El parlamentarisme andorrà»

Ho organitza: Societat Andorrana de Ciències
dia 18 d’agost


On és el sistema parlamentari andorrà, o l’assemblea que exerceix el poder legislatiu, 600 anys després de la seva creació? Com es poden resoldre les seves contradiccions (entre el costum i el codi, la lleialtat als partits o als ciutadans, els interessos nacionals o altres…), les seves limitacions (falta d’experiència política, incompatibilitats, rigidesa deliberativa…), o els seus reptes (l’acord d’associació amb la UE, millor representativitat, la globalització…)? Com es pot satisfer a una societat dinàmica, petita, plural i en contínua transformació que aspira a menys quantitat i més qualitat legislativa, a més diferenciació d’aquesta respecte a la del nostre entorn, a més participació i ús de les noves tecnologies…?


XXXI JORNADES SOBRE COOPERATIVISME
«Transformem l'economia per construir República. Cap a un model econòmic de justícia social i plena sobirania»

Ho organitza: Fundació Roca i Galès
dia 18 d’agost


Un dibuix dels diferents vessants que configuren una economia sobirana i republicana: estructura econòmica, sectors estratègics, economia feminista, sobirania financera, economia social i solidària, serveis públics, sobirania alimentària, fiscalitat i polítiques redistributives, el paper dels i les treballadores, reconversió ecològica de l’economia. «No hi ha sobirania política, sense sobirania econòmica, i no tindrem ni una cosa ni l’altra si no esbossem quin model econòmic volem per al nou país i no el comencem a construir ja des d’ara», sosté Jordi Garcia (soci de la cooperativa L’Apòstrof i patró de la Fundació Roca Galès).


VII JORNADA ALGUERESA
«Quin futur per al català a l’Alguer?»

Ho organitza: Obra Cultural de l'Alguer
dia 20 d’agost


El 2018 és un any particular per als algueresos perquè fa 50 anys de l’UCE i perquè és mort Antoni Nughes, segurament lo més gran intel·lectual alguerès contemporani i, per això, tota la jornada siguerà dedicada al paper que ha tingut l’UCE en aqueixos 50 anys, al buit que ha deixat Antoni Nughes al món cultural alguerès i al futur de la nostra llengua.


XIII JORNADA SOBRE EL CRISTIANISME AL SEGLE XXI
«1968, l'any que ho canvià tot»

Ho organitza: Associació Cristianisme Segle XXI
dia 21 d’agost


 


III JORNADA MENORQUINA
Ho organitza: Institut Menorquí d'Estudis


 


JORNADA SÀPIENS
Ho organitza: revista Sàpiens