PRESENTACIONS DELS PROFESSORS

XI Jornada de l'Institut d'Estudis Catalans a l'UCE de Prada (2015)

Vídeos de les ponències de la jornada
Presentacions dels conferenciants de les jornades anteriors de l'Institut d'Estudis Catalans


Curs Has dut mai unes ulleres atòmiques? 2014, Any Internacional de la Cristal·lografia (2014)

Història i fonaments de la cristal·lografia de R-X (I): de la sal a la doble hèlix, per Xavi Carpena (Institut de Biologia Molecular, CSIC)

La bellesa de la simetria en els cristalls, per Alícia Guasch (Institut de Biologia Molecular de Barcelona, CSIC)

Història i fonaments de la cristal·lografia de R-X (II): de la primera proteïna als virus, per Xavi Carpena (Institut de Biologia Molecular, CSIC)

Taller: Cristal·lografia de proteïnes-II*: processat i resolució de dades de difracció, per Xavi Carpena (Institut de Biologia Molecular, CSIC)

L'estructura de l'ADN i el seu entorn humà, per Alícia Guasch (Institut de Biologia Molecular de Barcelona, CSIC)

De com la vida s'ha protegit de l'oxidació: estructura d'oxidoreductases, per Xavi Carpena (Institut de Biologia Molecular, CSIC)


Curs Reptes i oportunitats econòmiques del nou Estat català (dins o fora de la Unió Europea) (2014)

Oportunitats econòmiques del nou Estat català, per Miquel Puig (economista)


Curs La sanitat a debat (2014)

Salut a totes les polítiques per al segle XXI, per Boi Ruiz (conseller de salut, GdC)


Curs Nutrició, ciència i cuina (2014)

L'alimentació avui: problemes i perspectives, per Abel Mariné (professor emèrit de nutrició i bromatologia, Campus de l'Alimentació, Facultat de Farmàcia, Universitat de Barcelona)


Curs El Centenari del naixement de Joan Vinyoli (2014)

Joan Vinyoli (III), per Jordi Llavina (Comissari de l'Any Joan Vinyoli)


Curs L'impacte de la revolució digital en l'ensenyament-aprenentatge (2014)

La nova comunicació i l'ensenyament-aprenentatge. Reptes i canvis en el rol del professor i l'activitat de l'alumne, per Meius Ferrés (Universitat de Girona)

La nova comunicació i l'ensenyament-aprenentatge: Recursos i eines 2.0, per Meius Ferrés (Universitat de Girona)


IV Jornada sobre les Àrees Protegides (2014)

«El parc a taula», una experiència per posar en valor la gastronomia, la producció artesana i la viticultura als parcs, per Ramon Espinach (cap de l'Oficina Tècnica de Parcs Naturals, Diputació de Barcelona)


X Jornada sobre el Cristianisme al segle XXI. Lliures per decidir amb esperança i il·lusió (2014)

Ponència de Jordi Porta i Ribalta


Curs Nanotecnologies, ciència i societat (2013)

De la micro a la nanoelectrònica: «There's plenty of room at the bottom» Primera sessió, per David Jiménez (Departament d'Enginyeria Electrònica, UAB)

Nanomaterials i dispositius per a aplicacions emergents: magnetisme, robòtica i biomedicina. Magnetisme (miniaturizació de dispositius), per Eva Maria Pellicer i Vilà

De la micro a la nanoelectrònica: «There's plenty of room at the bottom». Segona sessió, per David Jiménez (Departament de Física, UAB)

El grafè i les seves aplicacions en l'àmbit de les Tecnologies de la Informació i les Telecomunicacions (TIC), per Josep Solé i Pareta (Departament d'Arquitectura d'Ordinadors, UPC)

Nanomaterials i dispositius per a aplicacions emergents: magnetisme, robòtica i biomedecina, per Eva Maria Pellicer i Vilà (Departament de Física, UAB)

Nous materials per a la societat del futur, per Xavier Àlvarez ( Departament de Física, UAB)

Nanotubs de carboni: física, materials i dispositius, per Núria Ferrer i Anglada (Departament de Física Aplicada, UPC)