PORTAL DE TRANSPARÈNCIA DE LA FUNDACIÓ UNIVERSITAT CATALANA D'ESTIU

 

GESTIÓ ECONÒMICA, PRESSUPOSTÀRIA
I PATRIMONIAL


 

COMPTES ANUALS, PRESSUPOST I INVENTARIComptes anuals

Comptes anuals auditats de l'any 2014

Comptes anuals auditats de l'any 2015

Pressupost

Pressupost de l'any 2015

Pressupost de l'any 2016


Inventari del patrimoni de la fundació

Inventari de l'any 2015