PORTAL DE TRANSPARÈNCIA DE LA FUNDACIÓ UNIVERSITAT CATALANA D'ESTIU

 

INFORMACIÓ
INSTITUCIONAL I
ORGANITZATIVA


 

ÒRGANS DE GOVERN - ANY 1984Organització de la XVI UCE (1984): Amics de l'UCE de Barcelona

COMISSIÓ GESTORA PERMANENT
:
Joan Alegret, Joan Ané, Jordi Berrio, Enric Franch, Tània Fraylich, Josep Guia, Miquel Mayol, Josep Lluís Pitarch, Llorenç Planes, Joaquim Romaguera, Joan Trullèn i Miquel Vidal.
Representació Territorial:
Catalunya Nord: Pere Verdaguer
Ses Illes: Joan Alegret i Josep Maria Llompart
País Valencià: Eliseu Climent i Agustí Flos
Principat: Jordi Berrio
Coordinació General: Joan Ané