PORTAL DE TRANSPARÈNCIA DE LA FUNDACIÓ UNIVERSITAT CATALANA D'ESTIU

 

INFORMACIÓ
INSTITUCIONAL I
ORGANITZATIVA


 

ÒRGANS DE GOVERN - ANY 1985Organització de la XVII UCE (1985): Associació Universitat Catalana d'Estiu

PATRONAT DE LA UNIVERSITAT CATALANA D’ESTIU

President: Enric Casassas (Institut d’Estudis Catalans)
Secretari:  Joan Becat
Vocals:  Joan Ané, Josep Lluís Carod-Rovira (Òmnium Cultural), Eliseu Climent (Acció Cultural del País Valencià), Eugeni Giral (Amics de l'UCE), Ramon Gual (Amics de l'UCE a la Catalunya Nord), Josep Guia, Lluís Lliboutry (Federació per a la Defensa de la Llengua i la Cultura Catalanes a la Catalunya Nord), Josep Maria Llompart (Obra Cultural Balear), Antoni Lloret, Aina Moll, Pere Verdaguer i Max Cahner (president de l'UCE).

EQUIP RECTOR:
Max Cahner (president de l'UCE), Llorenç Planes, Josep Lluís Pitarch, Climent Picornell, Miquel Porter i Moix, Maria Alba Vidal, Roger Loppacher, Joan Garcia Codina.