PORTAL DE TRANSPARÈNCIA DE LA FUNDACIÓ UNIVERSITAT CATALANA D'ESTIU

 

INFORMACIÓ
INSTITUCIONAL I
ORGANITZATIVA


 

ÒRGANS DE GOVERN - ANY 1987


Organització de la XIX UCE (1987): Associació Universitat Catalana d'Estiu

PATRONAT DE LA UNIVERSITAT CATALANA D’ESTIU

President: Emili Giralt (Institut d’Estudis Catalans)
Secretari:  Joan Becat
Vocals:  Joan Ané, Nadal Batle (rector de la Universitat de les Illes Balears), Josep Maria Bricall (rector de la Universitat de Barcelona), Max Cahner (president de l’UCE), Josep Lluís Carod-Rovira (Òmnium Cultural), Enric Casassas, Eliseu Climent (Acció Cultural del País Valencià), Gabriel Ferrater (rector de la Universitat Politècnica de Catalunya), Eugeni Giral (Amics de l’UCE), Enric Got (president de la Universitat de Perpinyà), Josep Guia, Ramon Lapiedra (rector de la Universitat de València), Lluís Lliboutry (Federació per a la Defensa de la Llengua i la Cultura Catalanes a la Catalunya Nord), Josep Maria Llompart (Obra Cultural Balear), Antoni Lloret, Aina Moll, Ramon Pasqual (rector de la Universitat Autònoma de Barcelona), Llorenç Planes (Amics de l’UCE a la Catalunya Nord) i Pere Verdaguer.

EQUIP RECTOR
Max Cahner (president de l'UCE), Enric Capilla, Núria Ester, Joan Garcia Codina, Antoni Gelonch, Roger Loppacher, Climent Picornell, Llorenç Planes i Miquel Porter i Moix.