PORTAL DE TRANSPARÈNCIA DE LA FUNDACIÓ UNIVERSITAT CATALANA D'ESTIU

 

INFORMACIÓ
INSTITUCIONAL I
ORGANITZATIVA


 

ÒRGANS DE GOVERN - ANY 1991


Organització de la XXIII UCE (1991): Associació Universitat Catalana d'Estiu

PATRONAT DE LA UNIVERSITAT CATALANA D’ESTIU
President: Emili Giralt (Institut d’Estudis Catalans)
Secretari:  Joan Becat
Vocals:  Joan Ané, Josep Lluís Carod-Rovira (Òmnium Cultural), Eliseu Climent (Acció Cultural del País Valencià), Eugeni Giral (Amics de l’UCE), Llorenç Planes (Amics de l’UCE a la Catalunya Nord), Josep Guia, Narcís Duran (Federació per a la Defensa de la Llengua i la Cultura Catalanes a la Catalunya Nord), Josep Maria Llompart (Obra Cultural Balear), Antoni Lloret, Lluís Lliboutry, Aina Moll, Pere Verdaguer, Enric Casassas (president de l’UCE), Nadal Batle (rector de la Universitat de les Illes Balears), Enric Got (president de la Universitat de Perpinyà), Josep Maria Bricall (rector de la Universitat de Barcelona), Gabriel Ferrater (rector de la Universitat Politècnica de Catalunya), Ramon Lapiedra (rector de la Universitat de València), Josep Maria Vallès (rector de la Universitat Autònoma de Barcelona), Max Cahner, Antoni Pol (Societat Andorrana de Ciències) i Miquel Porter i Moix.

EQUIP RECTOR
Comissió permanent: Enric Casassas (president), Josep Lluís Carod-Rovira (vicepresident), Salvador Alegret (coordinador de l’àrea de ciències), Josep Gifreu (coordinador de l’àrea d’humanitats), Pilar Rahola, Sílvia Cóppulo, Ramon Gual (tresorer) i Joan Maluquer (gerent)
Consell assessor: Joaquim Arenes, Jordi Carbonell (vicepresident), Eugeni Giral, Antoni Mir, Joan F. Mira i Llorenç Planes.