PORTAL DE TRANSPARÈNCIA DE LA FUNDACIÓ UNIVERSITAT CATALANA D'ESTIU

 

INFORMACIÓ
INSTITUCIONAL I
ORGANITZATIVA


 

ÒRGANS DE GOVERN - ANY 1992


Organització de la XXIV UCE (1992): Associació Universitat Catalana d'Estiu

PATRONAT DE LA UNIVERSITAT CATALANA D’ESTIU
President: Emili Giralt (Institut d’Estudis Catalans)
Secretari:  Joan Becat
Vocals:  Josep Lluís Carod-Rovira (Òmnium Cultural), Eliseu Climent (Acció Cultural del País Valencià), Eugeni Giral (Amics de l’UCE), Llorenç Planes (Amics de l’UCE a la Catalunya Nord), Antoni Mir (Obra Cultural Balear), Antoni Pol (Societat Andorrana de Ciències), Joan Ané, Josep Guia, Miquel Porter i Moix, Antoni Lloret, Lluís Lliboutry, Aina Moll, Pere Verdaguer, Max Cahner, Enric Casassas, Nadal Batle (rector de la Universitat de les Illes Balears), Joan Sagnes (president de la Universitat de Perpinyà), Josep Maria Bricall (rector de la Universitat de Barcelona), Gabriel Ferrater (rector de la Universitat Politècnica de Catalunya), Ramon Lapiedra (rector de la Universitat de València) i Josep Maria Vallès (rector de la Universitat Autònoma de Barcelona).

EQUIP RECTOR
Comissió permanent: Max Cahner (president), Salvador Alegret (vicepresident de relacions institucionals), Jordi Carbonell (vicepresident de les relacions amb l’IEC), Salvador Cardús (vicepresident de relacions universitàries), Josep Lluís Carod-Rovira (vicepresident de relacions amb les Illes i el País Valencià), Pere Verdaguer (vicepresident de relacions amb la Catalunya del Nord), Juli Peretó (coordinador de l’àrea de ciències), Josep Huguet (coordinador de l’àrea d’humanitats), Pilar Rahola, Ramon Gual (tresorer) i Joan Maluquer (gerent)
Consell assessor: Joaquim Arenes, Eugeni Giral, Antoni Mir, Joan F. Mira, Llorenç Planes i Adolf Tobeña.