PORTAL DE TRANSPARÈNCIA DE LA FUNDACIÓ UNIVERSITAT CATALANA D'ESTIU

 

INFORMACIÓ
INSTITUCIONAL I
ORGANITZATIVA


 

ÒRGANS DE GOVERN - ANY 1993


Organització de la XXV UCE (1993): Associació Universitat Catalana d'Estiu

PATRONAT DE LA UNIVERSITAT CATALANA D’ESTIU
President: Emili Giralt (Institut d’Estudis Catalans)
Secretari:  Joan Becat
Vocals:  Joan Ané, Josep Lluís Carod-Rovira (Òmnium Cultural), Eliseu Climent (Acció Cultural del País Valencià), Eugeni Giral (Amics de l’UCE), Llorenç Planes (Amics de l’UCE a la Catalunya Nord), Josep Guia, Narcís Duran (Federació per a la Defensa de la Llengua i la Cultura Catalanes a la Catalunya Nord), Antoni Mir (Obra Cultural Balear), Carles Sechi (president de l’Obra Cultural de l’Alguer), Antoni Lloret, Lluís Lliboutry, Aina Moll, Pere Verdaguer, Enric Casassas, Nadal Batle (rector de la Universitat de les Illes Balears), Joan Sagnes (president de la Universitat de Perpinyà), Josep Maria Bricall (rector de la Universitat de Barcelona), Gabriel Ferrater (rector de la Universitat Politècnica de Catalunya), Ramon Lapiedra (rector de la Universitat de València), Josep Maria Vallès (rector de la Universitat Autònoma de Barcelona), Max Cahner, Antoni Pol (Societat Andorrana de Ciències), Miquel Porter i Moix, Joan Mir, Ricard Torrents (director dels Estudis Universitaris de Vic), Josep M. Coll (Universitat Ramon Llull), Joan Martí (president de la Universitat Rovira i Virgili), Enric Argullol (rector de la Universitat Pompeu Fabra),Josep M. Nadal (rector de la Universitat de Girona), Francesc Michavila (rector de la Universitat Jaume I de Castelló) i el rector de la Universitat de Lleida.

EQUIP RECTOR
Comissió permanent: Max Cahner (president), Jordi Carbonell, Salvador Alegret, Ramon Gual, Josep Lluís Carod-Rovira, Salvador Cardús, Juli Peretó, Pere Verdaguer, Adolf Tobeña, Isidor Marí, Jaume Ciurana, Ramon Coy i Joan Maluquer.
Consell assessor: Joaquim Arenes, Eugeni Giral, Antoni Mir i Joan F. Mira