PORTAL DE TRANSPARÈNCIA DE LA FUNDACIÓ UNIVERSITAT CATALANA D'ESTIU

 

INFORMACIÓ
INSTITUCIONAL I
ORGANITZATIVA


 

ÒRGANS DE GOVERN - ANY 2009


Organització de la XLI UCE (2009): Fundació Universitat Catalana d'Estiu

PATRONAT DE LA UNIVERSITAT CATALANA D’ESTIU
President: Salvador Giner
Vicepresident primer: Pere Verdaguer i Juanola
Vicepresident segon: Josep Guia i Marín
Secretari:  Joan Becat
Tresorer:  Joan Mir
Vocals:  Joan Alegret, Salvador Alegret, Joan Ané, President de la Universitat de Perpinyà, Montserrat Casas (Universitat de les Illes Balears), Eliseu Climent (Acció Cultural del País Valencià), Carles Cortés, Eugeni Giral, Víctor Gómez Labrado, Ramon Gual, Josep Maria López Llaví, Joan Maluquer i Ferrer, Pere Manzanares, Josefina Matamoros, Jaume Mateu (Obra Cultural Balear), Jordi Mir (Òmnium Cultural), Joaquim Montclús (Fundació Noesis de la Franja), Empar Noguer (Federació d’Entitats a la Catalunya Nord), Llorenç Planes, Antoni Pol (Societat Andorrana de Ciències), Joandomènec Ros, Fina Salord, Carles Sechi (Obra Cultural de l’Alguer) i Imma Tubella (Universitat Oberta de Catalunya).

EQUIP RECTOR
President: Jaume Sobrequés i Callicó
Vicerectors:
Joandomènec Ros i Aragonès (Universitat de Barcelona i Institut d'Estudis Catalans), per al projecte Centre Pau Casals de Prada
Jordi Sales i Coderch (UB), per a les relacions amb el Principat
Joan Becat i Rajaut (Universitat de Perpinyà - Via Domícia i IEC), per a les relacions amb la Catalunya Nord
Joan Mir i Obrador (Universitat de les Illes Balears), per a les relacions amb les Illes
Èric Jover (Universitat de Barcelona), per a les relacions amb Andorra
Carles Sechi i Ibba (Obra Cultural de l'Alguer), per a les relacions amb l'Alguer
Victorià Gómez Labrado ( Biblioteca Casa Museu Joan Fuster), per a les relacions amb el País Valencià
Joaquim Montclús, per a les relacions amb la Franja de Ponent)
Responsables d'àrea:
Jaume Carbonell i Guberna (UB), àrea de música
Alfons Esteve (Universitat de València i Acció Cultural del País Valencià)
Jordi Figuerola i Garreta (UAB), àrea d'història
Alà Baylac-Ferrer (UPVD), àrea de Catalunya Nord
Núria Ferrer i Anglada (Universitat Politècnica de Catalunya), àrea de tecnologia
Martí Boada i Juncà (UAB), àrea de ciències de la natura
Josep Miquel Vidal i Hernàndez (Institut Menorquí d'Estudis), àrea de Menorca
Joan  Borja i Sanz (Universitat d'Alacant), àrea de llengua i literatura
Jordi Craven-Bartle i Lamote de Grignon (UAB), àrea de ciències de la salut
Oriol Amat i Salas (Universitat Pompeu Fabra), àrea d'economia i empresa
Jaume Vidal i Amengual (Fundació Sa Nostra), àrea de cinema
Josep Monserrat i Molas (UB), àrea de filosofia i pensament
Secretari: Joan Maluquer i Ferrer
Cap de premsa: Josep M. Montaner