PORTAL DE TRANSPARÈNCIA DE LA FUNDACIÓ UNIVERSITAT CATALANA D'ESTIU

 

INFORMACIÓ
INSTITUCIONAL I
ORGANITZATIVA


 

ÒRGANS DE GOVERN - ANY 2014


Organització de la XLVI UCE (2014): Fundació Universitat Catalana d'Estiu

PATRONAT DE LA UNIVERSITAT CATALANA D’ESTIU
President: Joandomènec Ros i Aragonès
Vicepresident primer: Pere Verdaguer i Juanola
Vicepresident segon: Josep Guia i Marín
Secretari:  Joan Becat i Rajaut
Tresorer:  Joan Mir i Obrador
Vocals:  Joan Alegret, Salvador Alegret, Joan Ané, Miquel Arnaudiès (Federació d’Entitats a la Catalunya Nord), Jaume Carot (Universitat de les Illes Balears), Salvador Giner i de San Julián, Eugeni Giral, Ramon Gual, Victorià Gómez Labrado, Bernat Joan, Josep Maria López Llaví, President de la Universitat de Perpinyà, Àngels Mach (Societat Andorrana de Ciències), Joan Maluquer i Ferrer, Josefina Matamoros, Jaume Mateu (Obra Cultural Balear), Joan F. Mira (Acció Cultural del País Valencià), Joaquim Montclús, Josep Antoni Planell (Universitat Oberta de Catalunya), Llorenç Planes, Jordi Sales i Coderch, Josefina Salord, Carles Sechi (Obra Cultural de l’Alguer) i Jaume Sobrequés i Callicó.

EQUIP RECTOR
President honorari:
Jordi Carbonell i de Ballester
President:
Salvador Alegret i Sanromà (Universitat Autònoma de Barcelona i Institut d'Estudis Catalans)
Vicepresidents: Alícia Casals (Universitat Politècnica de Catalunya i Institut d'Estudis Catalans), Josep Guia i Marín (Universitat de València) i Elisenda Paluzie (Universitat de Barcelona)
Delegats sectorials i territorials: Anna Arqué (European Partnership for Independence), Victorià Gómez Labrado, Èric Jover (Universitat de Barcelona i Societat Andorrana de Ciències), Isidor Marí (Universitat Oberta de Catalunya i Institut d'Estudis Catalans), David Miñana i Galbis (Universitat de Barcelona), Joaquim Montclús (Associació Cultural del Matarranya), Vicent Partal (Vilaweb), Juli Peretó i Magraner (Universitat de València i Institut d'Estudis Catalans), Joan Peytaví (Universitat de Perpinyà Via Domícia i Institut d'Estudis Catalans), Jaume de Puig (Institut d'Estudis Catalans), Carles Sechi (Obra Cultural de l'Alguer) i Carles Solà i Ferrando (Universitat Autònoma de Barcelona i Institut d'Estudis Catalans)
Responsables d'àrea:
Joan Alegret (Universitat de les Illes Balears)
Lídia Arnau (Universitat de Barcelona)
Alà Baylac-Ferrer (Universitat de Perpinyà Via Domícia)
Gabriel Bibiloni (Universitat de les Illes Balears)
Martí Boada i Juncà (Universitat Autònoma de Barcelona)
Jaume Carbonell i Guberna (Universitat de Barcelona)
Àngel Casals (Universitat de Barcelona)
Jordi Craven-Bartle i Lamote de Grignon (Universitat Autònoma de Barcelona)
Núria Ferrer i Anglada (Universitat Politècnica de Catalunya)
M. Jesús Ferrés (Universitat de Girona)
Bernat Joan (Universitat de les Illes Balears-ICE)
Abel Mariné (Associació Catalana de Ciències de l'Alimentació i Institut d'Estudis Catalans)
Òscar Mascarilla i Miró (Universitat de Barcelona)
Albert Mercadé (Universitat Pompeu Fabra)
Josep Monserrat i Molas (Universitat de Barcelona)
Xavier Serra (Universitat de València)
Ferran Suay (Universitat de València)
Secretari i gerent: Joan Maluquer i Ferrer
Cap de premsa: Josep M. Montaner