PORTAL DE TRANSPARÈNCIA DE LA FUNDACIÓ UNIVERSITAT CATALANA D'ESTIU

 

INFORMACIÓ
INSTITUCIONAL I
ORGANITZATIVA


 

ÒRGANS DE GOVERN - ANY 2015


Organització de la XLVII UCE (2015): Fundació Universitat Catalana d'Estiu

PATRONAT DE LA FUNDACIÓ UNIVERSITAT CATALANA D’ESTIU
President: Joandomènec Ros i Aragonès
Vicepresident primer: Pere Verdaguer i Juanola
Vicepresident segon: Josep Guia i Marín
Secretari:  Joan Becat i Rajaut
Vocals:  Joan Alegret, Salvador Alegret, Joan Ané, Miquel Arnaudiès (Federació d’Entitats a la Catalunya Nord), Jaume Carot (Universitat de les Illes Balears), Enric Claverol (Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació), Salvador Giner i San Julián, Eugeni Giral, Victorià Gómez Labrado, Ramon Gual, Bernat Joan, Josep Maria López Llaví, Àngels Mach (Societat Andorrana de Ciències), Joan Maluquer i Ferrer, Josefina Matamoros, Jaume Mateu (Obra Cultural Balear), Joan F. Mira (Acció Cultural del País Valencià), Joaquim Montclús, Josep Antoni Planell (Universitat Oberta de Catalunya), Llorenç Planes, Jordi Sales i Coderch, Josefina Salord, Carles Sechi (Obra Cultural de l’Alguer) i Jaume Sobrequés i Callicó.

EQUIP RECTOR DE LA XLVII UNIVERSITAT CATALANA D'ESTIU
President:
Joandomènec Ros i Aragonès (Universitat de Barcelona i Institut d'Estudis Catalans)
Vicepresidents: Jordi Casassas i Ymbert (Universitat de Barcelona i Institut d'Estudis Catalans), Jordi Sales i Coderch (Universitat de Barcelona) i Jaume Sobrequés i Callicó (Societat Catalana d'Estudis Històrics)
Assessors
: Joan Becat i Rajaut (Universitat de Perpinyà Via Domícia i Institut d'Estudis Catalans), Victorià Gómez Labrado, Marta Fonolleda i Riberaygua (Universitat Autònoma de Barcelona i Societat Andorrana de Ciències) i Carles Sechi i Ibba (Obra Cultural de l'Alguer).
Responsables d'àrea:
Anna Arqué (European Partnership for Independence)
Alà Baylac-Ferrer (Universitat de Perpinyà Via Domícia)
Gabriel Bibiloni (Universitat de les Illes Balears)
Martí Boada i Juncà (Universitat Autònoma de Barcelona)
Jaume Carbonell i Guberna (Universitat de Barcelona)
Àngel Casals (Universitat de Barcelona)
Jordi Craven-Bartle i Lamote de Grignon (Universitat Autònoma de Barcelona)
Núria Ferrer i Anglada (Universitat Politècnica de Catalunya)
M. Jesús Ferrés (Universitat de Girona)
Francesc Fontbona (Institut d'Estudis Catalans)
Òscar Mascarilla i Miró (Universitat de Barcelona)
Josep Monserrat i Molas (Universitat de Barcelona)
Joaquim Montclús (Associació Cultural del Matarranya)
Eva Pons i Parera (Universitat de Barcelona)
Xavier Serra (Universitat de València)
Miquela Valls (Universitat de Perpinyà Via Domícia i Institut d'Estudis Catalans)
Secretari i gerent: Joan Maluquer i Ferrer
Cap de premsa: Josep M. Montaner