PORTAL DE TRANSPARÈNCIA DE LA FUNDACIÓ UNIVERSITAT CATALANA D'ESTIU

 

INFORMACIÓ
INSTITUCIONAL I
ORGANITZATIVA


 

ÒRGANS DE GOVERN ANTERIORS


► Comissió Gestora dels anys 1968 al 1983

► Comissió Gestora de l'any 1984

► Patronat i Equip Rector de l'any 1985


► Patronat i Equip Rector de l'any 1986

► Patronat i Equip Rector de l'any 1987


► Patronat i Equip Rector de l'any 1988


► Patronat i Equip Rector de l'any 1989

► Patronat i Equip Rector de l'any 1990

► Patronat i Equip Rector de l'any 1991

► Patronat i Equip Rector de l'any 1992


► Patronat i Equip Rector de l'any 1993


► Patronat i Equip Rector de l'any 1994

► Patronat i Equip Rector de l'any 1995


► Patronat i Equip Rector de l'any 1996


► Patronat i Equip Rector de l'any 1997


► Patronat i Equip Rector de l'any 1998


► Patronat i Equip Rector de l'any 1999


► Patronat i Equip Rector de l'any 2000


► Patronat i Equip Rector de l'any 2001


► Patronat i Equip Rector de l'any 2002


► Patronat i Equip Rector de l'any 2003


► Patronat i Equip Rector de l'any 2004


► Patronat i Equip Rector de l'any 2005

► Patronat i Equip Rector de l'any 2006


► Patronat i Equip Rector de l'any 2007


► Patronat i Equip Rector de l'any 2008


► Patronat i Equip Rector de l'any 2009


► Patronat i Equip Rector de l'any 2010


► Patronat i Equip Rector de l'any 2011


► Patronat i Equip Rector de l'any 2012


► Patronat i Equip Rector de l'any 2013


► Patronat i Equip Rector de l'any 2014


► Patronat i Equip Rector de l'any 2015


► Patronat i Equip Rector de l'any 2016


► Patronat i Equip Rector de l'any 2017