CURS DE CONEIXEMENT SUPERIOR DE CATALUNYA

INFORMACIÓ DEL CURS

Resum del curs:
Aquests curs pretén oferir, aprofundir, completar i aportar coneixements multidisciplinaris sobre la realitat catalana al llarg del temps, en el seu present i en les perspectives d'evolució futura. Actualment l'oferta acadèmica a les universitats es cenyeix al patró d'història en termes generals o temàtics i no hi ha estudis ni especialitzacions en la història de Catalunya donada la intensa territorialització que els estudis d'història mantenen encara per tradició. Uns estudis d'aquesta naturalesa no existeixen a cap universitat de Catalunya.

Direcció i coordinació: La direcció del curs és a càrrec de Jordi Casassas (catedràtic d'història contemporània a la Universitat de Barcelona) i la coordinació és a càrrec de Giovanni Cattini (professor d'història contemporània a la Universitat de Barcelona).

Objectiu del curs: Assoliment de coneixements teòrics i aplicats relacionats amb la realitat d'una societat complexa com la catalana. I la identificació sobre el territori els coneixements teòrics adquirits. Coneixement dels principals referents que han ajudat a vertebrar la realitat catalana.


Lloc de realització del curs: Centre d'Estudis i Recursos Culturals, Pati Manning, Carrer de Montalegre, 7, Barcelona. (Aules I i II i el dia 27 de novembre aula Plató)
ATENCIÓ: La conferència inaugural del dia 16 de setembre es fa a l'Institut d'Estudis Catalans, Carrer del Carme, 47, de Barcelona i la conferència del dia 18 de setembre, es fa a l'aula 306 de l'Espai Francesca Bonnemaison, Carrer de Sant Pere Més Baix, 7, de Barcelona.

                                  Mapa de l'Espai Francesca Bonnemaison                                                                                      Mapa del Centre d'Estudis i Recursos Culturals

  Calendari de les conferències:

Del 16 de setembre al 24 de març:

•  setembre, dies: 16, 18, 23, 25 i 30

•  octubre, dies: 2, 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28 i 30

•  novembre, dies: 4, 6, 11, 13, 18, 20, 25 i 27

•  desembre, dies: 2, 4, 9, 11, 16 i 18

•  gener, dies: 8, 13, 15, 20, 22, 27 i 29

•  febrer, dies: 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24 i 26

•  març, dies: 3, 5, 10, 12, 17, 19 i 24

Horari: de 7 a 9 del vespre


Preus:
250,00 euros

100,00 euros per a estudiants universitaris (han d'enviar per correu electrònic a matricules@uce.cat la matrícula del curs 2014-2015 o el carnet d'alumne)

50,00 euros per a estudiants universitaris que sol·licitin la beca (han d'enviar per correu electrònic a matricules@uce.cat la matrícula del curs i l'expedient acadèmic)

5,00 euros per assistència a una conferència


Destinataris del curs: Els estudis van dirigits a persones que es dediquen o volen dedicar-se a la dinamització cultural (persones de centres, museus, rutes culturals o que es dediquen a la promoció turística del territori), a persones que treballen en l'administració o que formen part d'associacions o partits polítics, a persones que volen treballar en l'ensenyament primari i secundari i que poden tenir en aquest curs uns elements per reforçar i ampliar la seva preparació i a estudiants universitaris que vulguin completar i interrelacionar coneixement adquirits o obrir noves perspectives en el camp de les humanitats.


Activitat amb reconeixement acadèmic per la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona (alumnes de grau): 3 crèdits (assistència obligatòria i lliurament d'un treball de síntesi i reflexió dels diferents continguts impartits al curs)

Amb el suport de: