CURS DE CONEIXEMENT SUPERIOR DE CATALUNYA

PROGRAMA DEL CURS

El curs s'estructura en tretze blocs amb quaranta-vuit conferències de dues hores impartides per professors de diferents universitats, més les conferències inaugural i de cloenda:

•  Conferència inaugural, per Jordi Casassas


BLOC 1: HISTÒRIA DE CATALUNYA

•  Els inicis. De la intervenció carolíngia a la marxa cap a la consolidació del feudalisme (s. IX-XI), per Prim Bertran

•  La incorporació de la Catalunya Nova, per Prim Bertran

•  La plenitud medieval. L'expansió peninsular i mediterrània (segle XIII), per Prim Bertran

•  La crisi baixmedieval: Guerres, Pestes, canvi dinàstic, per Mireia Comas

• Les institucions: Municipis, Parlaments, Diputació del General, per Prim Bertran

•  L'estat català modern: de la Constitució de l'Observança a la Nova Planta, per Àngel Casals

• L'expansió catalana per la Mediterrània (de 1213 a 1354), per Prim Bertran

•  Societat, economia i cultura als segles XVI – XVII: canvis i continuïtats, per Àngel Casals

•  Les Guerres del Segadors i de Successió, per Agustí Alcoberro

•  Societat, economia i cultura al segle XVIII, per Agustí Alcoberro

•  L'herència del constitucionalisme català entre la Guerra del Francès al Trienni liberal, per Giovanni C. Cattini

•  Carlins i Republicans: dues famílies polítiques i el seu arrelament polític i social, per Giovanni C. Cattini

•  L'aposta catalana en el Sexenni i la frustració de la Restauració, per Giovanni C. Cattini

•  La modernització política catalana entre les crisis de 1898 i 1909, per Giovanni C. Cattini

•  L'època de la Mancomunitat de Catalunya: afirmació nacional i lluita de classes (1914-1923), per Albert Balcells

•  La Generalitat republicana: promeses i frustracions d'un quinquenni democràtic després d'una dictadura, per Albert Balcells

•  Els catalans en la Guerra Civil Espanyola i en la postguerra, per Albert Balcells

•  Els catalans sota la dictadura franquista durant trenta sis anys, per Albert Balcells

•  Catalunya en els darrers decennis: de la transició constitucional a la disconformitat nacional, per Albert Balcells

Professors: Agustí Alcoberro, Albert Balcells, Prim Bertran, Àngel Casals, Giovanni C. Cattini i Mireia Comas.


BLOC 2: CATALANISME

•  El catalanisme fins a la Gran Guerra, per Jordi Casassas

•  El catalanisme des de la política de massa a l'actualitat, per Jordi Casassas

Professor: Jordi Casassas


BLOC 3: PENSAMENT

•  Una tradició de pensament estroncada: de Llull a Balmes, per Josep Monserrat

•  Una història curta de represes: de Torres al JOCIH, per Josep Monserrat

Professor: Josep Monserrat


  BLOC 4: LLENGUA I LITERATURA

•  Normativització i normalització lingüístiques, per Josep Murgades

•  Consciència lingüística i dinàmica literària: nocions de glossopoètica, per Josep Murgades

•  Grans moviments: Renaixença, Modernisme, Noucentisme, Avantguarda, Realisme històric, per Josep Murgades

•  Lectura de textos literaris catalans des de la Renaixença fins a la fi del franquisme, per Josep Murgades

Professor: Josep Murgades


BLOC 5: GEOGRAFIA FÍSICA - CONEIXEMENT DEL TERRITORI

•  Els assentaments humans a Catalunya, per Francesc Nadal

•  L'organització territorial de Catalunya, per Francesc Nadal

Professor: Francesc Nadal


BLOC 6: EL PATRIMONI ARTÍSTIC I MATERIAL

•  Gaudí al detall, per Francesc Fontbona

•  Anglada Camarasa i Picasso, per Francesc Fontbona

•  Entorn artístic d’Isaac Albèniz, per Francesc Fontbona

•  Exposicions individuals de catalans a París (anys 1920-30), per Francesc Fontbona

Professor: Francesc Fontbona


BLOC 7: CULTURA POPULAR

• El patrimoni festiu a Catalunya, per Daniel Vilarrúbias

•  La funció social de la festa, per Salvador Palomar

Professors: Joan Vilarúbias i Salvador Palomar


BLOC 8: ESPORT I LLEURE

•  El naixement del sistema esportiu català i la seva expansió (1870-1939), per Xavier Pujadas

•  L'esport i el lleure en la segona meitat del segle XX (1940-2000), per Xavier Pujadas

Professor: Xavier Pujadas


BLOC 9: MÓN ASSOCIATIU

•  L'associacionisme com a forma de modernització social (1850-1918), per Carles Santacana

•  Associacionisme per a una societat de masses (1918-2000), per Carles Santacana

Professor: Carles Santacana


BLOC 10: DEMOGRAFIA I SOCIETAT

•  La història de la població a Catalunya, per Enric Mendizàbal

•  La història del poblament i dels paisatges culturals de Catalunya, per Enric Mendizàbal

Professor: Enric Mendizàbal


BLOC 11: ECONOMIA CATALANA

•  Imperis, estats i regions (de 711/998 a 2006/2014), per Francesc Roca

•  La formació del teixit industrial/empresarial català, per Francesc Roca

•  De la Primera a la Segona Globalització, per Francesc Roca

Professor: Francesc Roca


BLOC 12: GEOGRAFIA - MOBILITAT

•  Catalunya i la revolució dels transports i les comunicacions a escala global, per Jaume Font

•  El sistema català de transports i comunicacions, per Jaume Font

•  Reptes de futur: Catalunya una porta al món, per Jaume Font

Professor: Jaume Font


BLOC 13: PROJECCIÓ EXTERIOR

•  Cartografia dels catalans (i les catalanes) al món, per Francesc Roca

Professor: Francesc Roca


•  Cloenda i valoració del curs, per Jordi Casassas