correu@uce.cat +34 933 172 411

PROGRAMA

del 1r al 3 de juliol del 2021


BLOC 1

ACTES I TAULES RODONES: Inauguració
amb MARC ALOY (alcalde de Manresa), JORDI CASASSAS (president de l’UCE) i JOSEP SINCA (president de Gest!)
1r de juliol, 12:30-13:30 hBLOC 2

ÀREA DE DRET
Drets individuals i col·lectius: el paper garant dels organismes europeus i internacionals

Coordinadora: Dra. EVA PONS i PARERA (Universitat de Barcelona)

A la 3a edició de l'UCE de Manresa, analitzarem el reconeixement dels drets individuals i col·lectius pels instruments internacionals i europeus i les vies de protecció dels drets humans existents al Consell d'Europa i la Unió Europea. De la mà d'acadèmics i advocats, el curs pretén aportar dades i reflexions sobre l'abast, les condicions i les conseqüències en el pla intern del paper de garant dels drets atribuït a organismes com el Tribunal Europeu de Drets Humans o el Tribunal de Justícia de la UE, especialment en relació amb les vulneracions de drets fonamentals que s'han denunciat arran del judici del Procés i d'altres procediments judicials interns. També es tracten aspectes jurídics de la resposta a la crisi sanitària provocada per la Covid-19.

ÀREA DE DRET: Crisi sanitària: desafiaments democràtics en temps d’emergència
per JOSEP MARIA VILAJOSANA (Universitat Pompeu Fabra)
1r de juliol, 16:00-17:00 h

ÀREA DE DRET: Cooperació judicial penal a la UE
per MARIA ESTHER JORDANA (Universitat de Girona)
1r de juliol, 17:00-18:00 h

ACTES I TAULES RODONES: Cap a la residualització del català?
Taula rodona amb CARME JUNYENT (Universitat de Barcelona), GABRIEL BIBILONI (Universitat de les Illes Balears), ENRIC GOMÀ (escriptor), MONTSERRAT SENDRA (Universitat de Barcelona) i, com a moderador, JAUME PUIG (Òmnium Cultural)
1r de juliol, 18:30-20:00 hBLOC 3

ÀREA DE DRET: Dret de crisi o necessitat i descentralització política
per JOAN RIDAO (Universitat de Barcelona)
2 de juliol, 9:00-10:30 h

CONFERÈNCIES: Catalunya, una societat descohesionada?
Conferència de SALVADOR CARDÚS (Universitat Autònoma de Barcelona i Institut d’Estudis Catalans)
2 de juliol, 10:30-12:00 h

ÀREA DE DRET: El dret penal i la política
per JOAN QUERALT (Universitat de Barcelona)
2 de juliol, 12:30-13:30 h


BLOC 4

ÀREA DE DRET: Garantia dels drets per al Consell d’Europa i el Tribunal Europeu de Drets Humans
per MÍRIAM COMPANY (advocada penalista)
2 de juliol, 16:00-17:00 h

CONFERÈNCIES: Els efectes econòmics de la pandèmia
per ALBERT CARRERAS (Universitat Pompeu Fabra i Institut d’Estudis Catalans)
2 de juliol, 17:00-18:00 h

ACTES I TAULES RODONES: Tsunami i desmobilització: on som?
Taula rodona amb ANTONI BASSAS (Ara), JOAN BECAT (Institut d’Estudis Catalans), EDUARD VOLTAS (editor i columnista) i, com a moderadora, AINA FONT (periodista)
2 de juliol, 18:30-20:00 h


BLOC 5

ÀREA DE DRET: Entre els tribunals estatals i l’ONU: la interacció de les diferents instàncies de garantia dels drets fonamentals
per JOSEP COSTA (lletrat)
3 de juliol, 9:00-10:30 h

ÀREA DE DRET: La garantia dels drets polítics per al Tribunal de Justícia de la Unió Europea
per MARC MARSAL (advocat, membre de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya)
3 de juliol, 10:30-12:00 h

ACTES:
Lliçó de cloenda: «Universitat i compromís de país»
per DANIEL CRESPO (rector de la Universitat Politècnica de Catalunya)
Cloenda
amb JOANDOMÈNEC ROS (president de l’Institut d’Estudis Catalans), MARC ALOY (batlle de Manresa), JOSEP SINCA (president de Gest!) i JORDI CASASSAS (president de la Universitat Catalana d’Estiu)
3 de juliol, 12:30-13:30 h