EDICIONS DE LA UNIVERSITAT CATALANA D’ESTIU

Diades de Cultura Catalana - 1968

I Universitat Catalana d’Estiu — 1969

II Universitat Catalana d’Estiu — 1970

III Universitat Catalana d’Estiu — 1971

IV Universitat Catalana d’Estiu - 1972

V Universitat Catalana d’Estiu — 1973

VI Universitat Catalana d’Estiu — 1974

VII Universitat Catalana d’Estiu — 1975

VIII Universitat Catalana d’Estiu - 1976

IX Universitat Catalana d’Estiu — 1977

X Universitat Catalana d’Estiu — 1978

XI Universitat Catalana d’Estiu — 1979

XII Universitat Catalana d’Estiu - 1980

XIII Universitat Catalana d’Estiu — 1981

XIV Universitat Catalana d’Estiu — 1982

XV Universitat Catalana d’Estiu — 1983

XVI Universitat Catalana d’Estiu - 1984

XVII Universitat Catalana d’Estiu — 1985

XVIII Universitat Catalana d’Estiu — 1986

XIX Universitat Catalana d’Estiu — 1987

XX Universitat Catalana d’Estiu - 1988

XXI Universitat Catalana d’Estiu — 1989

XXII Universitat Catalana d’Estiu — 1990

XXIII Universitat Catalana d’Estiu — 1991

XXIV Universitat Catalana d’Estiu - 1992

XXV Universitat Catalana d’Estiu — 1993

XXVI Universitat Catalana d’Estiu — 1994

XXVII Universitat Catalana d’Estiu — 1995

XXVIII Universitat Catalana d’Estiu - 1996

XXIX Universitat Catalana d’Estiu — 1997

XXX Universitat Catalana d’Estiu — 1998

XXXI Universitat Catalana d’Estiu — 1999

XXXII Universitat Catalana d’Estiu - 2000

XXXIII Universitat Catalana d’Estiu — 2001

XXXIV Universitat Catalana d’Estiu — 2002

XXXV Universitat Catalana d’Estiu — 2003

XXXVI Universitat Catalana d’Estiu - 2004

XXXVII Universitat Catalana d’Estiu — 2005

XXXVIII Universitat Catalana d’Estiu — 2006

XXXIX Universitat Catalana d’Estiu — 2007

XL Universitat Catalana d’Estiu - 2008

XLI Universitat Catalana d’Estiu — 2009

XLII Universitat Catalana d’Estiu — 2010

XLIII Universitat Catalana d’Estiu — 2011

XLIV Universitat Catalana d’Estiu - 2012

XLV Universitat Catalana d’Estiu — 2013

XLVI Universitat Catalana d’Estiu — 2014

XLVII Universitat Catalana d’Estiu — 2015

XLVIII Universitat Catalana d’Estiu - 2016

XLIX Universitat Catalana d’Estiu — 2017

50a Universitat Catalana d’Estiu — 2018

51a Universitat Catalana d’Estiu — 2019