correu@uce.cat +34 933 172 411

ÀREA DE CIÈNCIES DE LA SALUT
Aspectes clínics i ètics de salut

del 16 al 17 d'agost del 2021

Totes les conferències seran virtuals, llevat les del conseller Josep M. Argimon (Acte d’inauguració de la 53a UCE), del Dr. Ricard Guerrero i del Dr. Jordi Craven-Bartle, que seran presencials i virtuals.

Consell genètic i càncer hereditari
per ALFONS MODOLELL (metge especialista en oncologia mèdica, Institut d’Oncologia IDOC Centre Mèdic, Barcelona) i ADRIÀ LÓPEZ I FERNÀNDEZ (metge assessor genètic en càncer hereditari, Institut d’Oncologia IDOC Centre Mèdic)
dia 16, de les 9 a les 10 del matí

Medicina i religió són compatibles?
per JOSEP M. FORCADA (prior de l’Hospital de Sant Pau, doctor en medicina, periodista)
dia 16, de les 10 a les 11 del matí

Protons a Catalunya
per FERRAN GUEDEA (director del Servei d’Oncologia Radioteràpica de l’lnstitut Català d’Oncologia i catedràtic de la Universitat de Barcelona)
dia 16, de les 11 a les 12 del migdia

El que hem après en la nostra lluita contra la COVID-19 a Catalunya
per JOSEP M. ARGIMON (conseller de salut, Generalitat de Catalunya)
dia 16, a les 12 del migdia
(veg. «Actes i commemoracions: Inauguració»)

La nova llei d’eutanàsia a Espanya
per JORDI CRAVEN-BARTLE (vicepresident de l’UCE, Patró Institut Borja de Bioètica, exdirector d’oncologia radioteràpica a l’Hospital de Sant Pau, director científic de Genesis Care Corachan)
dia 17, de les 9 a les 10 del matí

Virus, vius o viscuts? Introducció conceptual
per RICARD GUERRERO (catedràtic emèrit de microbiologia a la Universitat de Barcelona, expert en ecogenètica, president de la Fundació Alsina i Bofill i director acadèmic del Barcelona Knowledge Hub)
dia 17, de les 10 a les 11 del matí

L’Alzheimer i les demències, avui
per ARCADI NAVARRO I CUARTIELLAS (director general de la Fundació Pasqual Maragall)
dia 17, de les 11 a les 12 del migdia