correu@uce.cat +34 933 172 411

ÀREA DE DRET
Drets individuals i col·lectius: el paper garant dels organismes europeus i internacionals

del 19 al 22 d'agost del 2021

El curs de Dret de la 53a edició de l’UCE analitza el reconeixement dels drets individuals i col·lectius pels instruments internacionals i europeus i les vies de protecció dels drets humans existents a l’ONU, el Consell d’Europa i la Unió Europea. De la mà d’acadèmics i advocats, el curs pretén aportar dades i reflexions sobre l’abast, les condicions i les conseqüències en el pla intern del paper de garant dels drets atribuït a organismes com el Comitè de Drets Humans de l’ONU, el Tribunal Europeu de Drets Humans o el Tribunal de Justícia de la UE, especialment en relació amb les vulneracions de drets fonamentals que s’han denunciat arran del judici del procés i d’altres procediments judicials interns. 

Tribunals ordinaris interns i drets fonamentals
per JOSEP MARIA VILAJOSANA (Universitat Pompeu Fabra)
dia 19, de les 9 a dos quarts d’11 del matí

Judicis polítics i drets fonamentals
per JAUME ALONSO-CUEVILLAS (Universitat de Barcelona)
dia 19, de dos quarts d’11 a les 12 del migdia

Dret penal democràtic en perspectiva europea
per JOAN QUERALT (Universitat de Barcelona)
dia 20, de les 9 a dos quarts d’11 del matí

Defensa dels drets polítics davant el Tribunal de Justícia de la Unió Europea
per MARC MARSAL (advocat, membre de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya)
dia 20, de dos quarts d’11 a les 12 del migdia

Cooperació judicial penal a la Unió Europea
per MARIA ESTHER JORDANA (Universitat de Girona)
dia 21, de les 9 a dos quarts d’11 del matí

Madrid, Brussel·les, Luxemburg, Estrasburg i Ginebra: la relació entre les diferents instàncies de garantia dels drets fonamentals
per JOSEP COSTA (Universitat Pompeu Fabra)
dia 21, de dos quarts d’11 a les 12 del migdia

Desajustos en la interpretació dels drets pel Tribunal Europeu de Drets Humans i els tribunals interns (llibertat d'expressió, reunió…)
per EVA PONS i PARERA (Universitat de Barcelona)
dia 22, de les 9 a dos quarts d’11 del matí

Garantia dels drets pel Consell d’Europa: les sentències del Tribunal Europeu de Drets Humans i la seva aplicació interna
per MÍRIAM COMPANY (advocada penalista)
dia 22, de dos quarts d’11 a les 12 del migdia