correu@uce.cat +34 933 172 411

ÀREA D'ECONOMIA
Pandèmies, canvi climàtic, catàstrofes naturals, crisi, atur, fam, guerres, desigualtats… El món va cada cop pitjor? O no?

del 16 al 19 d'agost del 2021

Uns exploradors europeus que van arribar a Austràlia van descobrir cignes negres. Per molt que no hàgim vist o observat prèviament una cosa, això no vol dir que no acabi passant. Per això, costa tant fer prediccions en economia. COVID-19, caiguda del Mur de Berlín, Brexit, catàstrofes mediambientals, big data, robotització… Tot plegat ens porta a viure en un món VICA (volatilitat, incertesa, complexitat i ambigüitat), que altera les regles del joc i les coordenades mentals i laborals. El curs cerca reflexionar sobre si el món va cada cop més bé i aprendre com funciona l’economia en aquest marc des d’un vessant tant macroeconòmica com microeconòmica i d’economia internacional.

El món va cada cop pitjor? O no? (1)
per ÒSCAR MASCARILLA (director acadèmic de l’Agència Postgrau, Universitat de Barcelona)
dia 16, de les 9 a les 10 del matí

El món va cada cop pitjor? O no? (2)
per JORDI FRANCH i PARELLA (Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya)
dia 16, de les 10 a les 12 del migdia

Com funcionarà l’economia postpandèmia
per JORDI FRANCH i PARELLA (Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya)
dia 17, de les 9 a les 12 del migdia

Creixement econòmic vs. desenvolupament sostenible
per MANEL PLANA (Universitat de Lleida) i ÒSCAR MASCARILLA (director acadèmic de l’Agència Postgrau, Universitat de Barcelona)
dia 18, de les 9 a dos quarts d’11 del matí

Món VICA (volàtil, incert, complex i ambigu), nova revolució industrial, innovació i noves tecnologies
per EDUARD RODÉS (director de l’Escola Europea - Intermodal Transport)
dia 18, de dos quarts d’11 a les 12 del migdia

Sostenibilitat i continuïtat de l’activitat econòmica en un entorn VICA
per MANEL PLANA (Universitat de Lleida)
dia 19, de les 9 a les 12 del migdia