correu@uce.cat +34 933 172 411

ÀREA D'HISTÒRIA
Balanç històric sobre les Germanies

del 16 al 21 d'agost del 2021

Entre el 1519 i el 1523 el País Valencià i Mallorca van viure un dels aixecaments socials més importants de la primera meitat del segle XVI. Van ser moviments complexos, que van ser, alhora, un enfrontament amb la política de la monarquia, un replantejament dels governs oligàrquics de la ciutat i un alçament pagès que amenaçava el sistema feudal. Encara hi ha més preguntes que respostes sobre les causes i si hi va haver brots també al Principat.

Precedents: el context històric a la Corona d’Aragó en vigílies de les Germanies
per ÀNGEL CASALS (Universitat de Barcelona)
dia 16, de les 9 a dos quarts d’11 del matí

El País Valencià i el regne de Mallorca a les portes de les Germanies (taula rodona)
amb ALBERT CASSANYES (Universitat de Lleida) i ANTONI LLIBRER (Universitat de València)
dia 16, de dos quarts d’11 a les 12 del migdia

La Germania de la ciutat de València: orígens, creació, objectius
per ANTONI LLIBRER (Universitat de València)
dia 17, de les 9 a dos quarts d’11 del matí

La Germania de Mallorca: orígens, creació, objectius
per ALBERT CASSANYES (Universitat de Lleida)
dia 17, de dos quarts d’11 a les 12 del migdia

Extensió i radicalització de la Germania pel País Valencià
per ANTONI LLIBRER (Universitat de València)
dia 18, de les 9 a dos quarts d’11 del matí

El control de l’illa sota la Germania mallorquina
per ALBERT CASSANYES (Universitat de Lleida)
dia 18, de dos quarts d’11 a les 12 del migdia

L’Encobertisme i la seva significació
per ALEXANDRE LLINARES (Universidad de Málaga)
dia 19, de les 9 a dos quarts d’11 del matí

Dones i Germania en el cas de Mallorca
per MARGALIDA BERNAT (Universitat de les Illes Balears)
dia 19, de dos quarts d’11 a les 12 del migdia

La caiguda de la Germania mallorquina i la repressió
per JAUME SERRA (Universitat de les Illes Balears)
dia 20, de les 9 a dos quarts d’11 del matí

La repressió al País Valencià
per ALEXANDRE LLINARES (Universidad de Málaga)
dia 20, de dos quarts d’11 a les 12 del migdia

La memòria de la Germania al País Valencià
per ALEXANDRE LLINARES (Universidad de Málaga)
dia 21, de les 9 a dos quarts d’11 del matí

La memòria de la Germania a Mallorca
per MARGALIDA BERNAT (Universitat de les Illes Balears)
dia 21, de dos quarts d’11 a les 12 del migdia