correu@uce.cat +34 933 172 411

JORNADES
V JORNADA MENORQUINA:
«Investigació i edició a l'Institut Menorquí d'Estudis»

dia 22 d'agost del 2021, de les 9 a les 12 del migdia

La jornada menorquina sobre investigació i edició a l’Institut Menorquí d’Estudis emmarcarà, en primer lloc, les principals fites de la història de la ciència a Menorca des de la Il·lustració setcentista fins al segle xx. La presentació del llibre Un mar de ciència i coneixement ens permetrà de connectar aquesta tradició amb l’actualitat investigadora, centrada en els seguiments del medi marí a Menorca. Finalment, el llibre col·lectiu Joan Ramis i la xarxa de relacions il·lustrades plantejarà, al seu torn, l’avanç i, alhora, els reptes pendents en el coneixement de la figura més destacada de la Il·lustració menorquina i l’escriptor per excel·lència de la literatura catalana neoclàssica.

1. Més de 200 anys de seguiments científics a Menorca: de la Il·lustració a l’Institut Menorquí d’Estudis
per MARTA JORDI
dia 22, de les 9 a les 10 del matí

2. Presentació d’Un mar de ciència i coneixement: Els seguiments del medi marí a Menorca de Marta Sales, Eva Marsinyach i Pablo Balaguer
per MARTA SALES
dia 22, de les 10 a les 11 del matí

3. Presentació del llibre col·lectiu Joan Ramis i la xarxa de relacions il·lustrades, editat per Josefina Salord
per JOSEFINA SALORD
dia 22, de les 11 a les 12 del migdia