correu@uce.cat +34 933 172 411

ÀREA DE LLENGUA
Fer del català una llengua normal

del 20 al 22 d'agost del 2021

En aquesta edició de la Universitat Catalana d’Estiu l’Àrea de Llengua analitzarà els principals elements implicats en el projecte de normalització del català, especialment les condicions sociopolítiques i els processos necessaris per a arribar a un ús de la llengua plenament normal i també les possibilitats/necessitats de continuar la construcció d’un català estàndard més unificat i alhora resultat de corregir les interferències causades per segles de subordinació a llengües alienes.

La llengua estàndard que cal per a una situació de normalitat
per GABRIEL BIBILONI (Universitat de les Illes Balears)
del 20 al 22, de les 9 a les 10 del matí

Per les circumstàncies històriques en què ha hagut de viure el català (fragmentació de la comunitat lingüística i subordinació) no s’ha pogut desenvolupar una varietat estàndard amb el mateix grau d’unificació que tenen les llengües europees normals de dimensions semblants a la nostra. En aquest curs analitzarem fins a quin punt això és un obstacle per a la construcció d’una llengua amb plena normalitat i quines possibilitats hi ha per a superar els possibles problemes. D’altra banda, cinc segles de supeditació a llengües foranes han marcat implacablement el codi lingüístic amb una interferència intensa que quan s’adoba per un costat s’espatlla per un altre. Analitzarem també les possibles opcions que hi ha davant aquest fet.

Canviar actituds lingüístiques… per a fer del català una llengua normal
per BERNAT JOAN (Universitat de les Illes Balears)
del 20 al 22, de les 10 a les 11

I. Com es conformen les actituds lingüístiques
-Què entenem per actitud / actitud lingüística.
-Quines són les actituds lingüístiques?
-Són possibles totes les actituds en totes les situacions sociolingüístiques?
-Minorització, supremacisme i actituds. Com incideix la minorització en les actituds.
II. Discurs públic i actituds lingüístiques
-Quines actituds lingüístiques veiem reflectides als mitjans de comunicació?
-Discurs públic en relació a llengües, segons el seu estatus sociopolític.
-Evolució dels discursos sobre la llengua.
III. Canviar actituds lingüístiques
-Quines actituds contribueixen a fer del català una llengua normal.
-Canvis que s’han de produir per a assolir-les.
-Conclusions (provisionals) i perspectives de futur.

El futur del català. Discursos i perspectives
per MARINA MASSAGUER (Universitat Oberta de Catalunya)
del 20 al 22, de les 11 a les 12 del migdia

En els darrers temps el debat sobre el futur del català ha irromput amb força als mitjans de comunicació i, especialment, a les xarxes socials. Diverses veus han expressat pronòstics i opinions sobre la qüestió en llibres, manifestos, articles i conferències. En aquest curs contrastarem les diverses línies de discurs, en veurem la base argumental i les analitzarem des d’una perspectiva sociolingüística.