correu@uce.cat +34 933 172 411

ÀREA DE PENSAMENT
La 'nova normalitat' i la COVID-19: una anàlisi filosòfica arran de la història de la idea de 'normalitat'

del 18 al 19 d'agost del 2021

A grans trets podem identificar tres grans tradicions a l’hora de pensar el concepte de ‘normalitat’: l’estadística, la normativista i la fenomenològica (l’una enregistra, l’altra explica, l’altra descriu la normalitat). En el present curs interrogarem totes tres tradicions per a veure què ens poden ensenyar sobre la legitimitat del concepte de ‘nova normalitat’. Pot la normalitat, tal com declaraven alguns decrets de l’Estat espanyol del 28 d’abril del 2020, ser ‘nova’? Es deixa la noció de ‘normalitat’ modelar a través de l’enginyeria política? Fins a quin punt? I si la construïbilitat del que és normal té límits, vol dir que aquests límits ens indiquen el que és ‘natural’? O és la idea mateixa de naturalesa també una construcció, no menys política que la de ‘normalitat’?
«El normal és l’efecte obtingut per l’execució del projecte normatiu; és la norma que s’exhibeix en els fets» (G. Canguilhem). Però, què exhibeixen els fets, més enllà de distribucions estadístiques? Quina és la relació entre la norma i l’excepció a la norma? Quina relació hi ha entre les situacions de normalitat i els estats d’excepció? I què té a veure l’essència de la política amb aquesta relació?

La ‘nova normalitat’ i la COVID-19: una anàlisi filosòfica arran de la història de la idea de ‘normalitat’ (1)
per JOAN GONZÀLEZ I GUARDIOLA (Universitat de les Illes Balears)
dia 18, de les 9 a les 12 del migdia

La ‘nova normalitat’ i la COVID-19: una anàlisi filosòfica arran de la història de la idea de ‘normalitat’ (2)
per JOAN GONZÀLEZ I GUARDIOLA (Universitat de les Illes Balears)
dia 19, de les 9 a les 12 del migdia