correu@uce.cat +34 933 172 411

INTRODUCCIÓ ALS PAÏSOS CATALANS
«Els atacs contra la unitat de la llengua»

del 17 al 21 d'agost del 2021

El País Valencià
per VÍCTOR LABRADO (escriptor)
dia 17, de 3 a 4 del capvespre

Catalunya Nord
per JOAN BECAT (Institut d’Estudis Catalans)
dia 18, de 3 a 4 del capvespre

La Franja de Ponent
per JOAQUIM MONTCLÚS (Associació Cultural del Matarranya)
dia 19, de 3 a 4 del capvespre

Les Illes
per BERNAT JOAN (Universitat de les Illes Balears)
dia 20, de 3 a 4 del capvespre

L’Alguer
per CARLES SECHI (Obra Cultural de l’Alguer)
dia 21, de 3 a 4 del capvespre