correu@uce.cat +34 933 172 411

ACADÈMIA VALENCIANA DE LA LLENGUA
El sistema d'accentuació del català: grau de justificació i d'adequació. Dièresi i accent diacrític

agost del 2021

El curs tracta dos temes: l’establiment del sistema d’accentuació (que inclou la dièresi) i l’accent diacrític. La primera causa del curs és que les normes d’accentuació (que són una adaptació de les que té el castellà) solen exposar-se sense les causes que justifiquen cada regla. No obstant, la formació racional de les persones demana justificar les normes lingüístiques.
La segona causa del curs està en el grau de coherència, d’adequació i de capacitat divulgativa del nostre sistema d’accentuació (les excepcions incloses). Les regles que tenim són complicades per a les persones de cultura mitjana (que haurien de ser les primeres destinatàries de la normativa lingüística); però el cos central és coherent (el del castellà conté incoherències, que mostra el curs; també analitza com actua l’Acadèmia del castellà davant de les incoherències). Però, a pesar de la coherència de les nostres normes, resulta que els manuals les exposen d’una manera incoherent. El curs indaga d’a on ve eixe error i com podem solucionar-lo. Això implica que el curs té aplicació pedagògica. La reflexió sobre les regles permet proposar com podríem simplificar-les, així com suprimir una part de les excepcions que tenim (que la majoria de parlants no dominen, amb inclusió d’universitaris). Per tant, el curs té aplicacions a la normativa.
La tercera causa del curs és analitzar la reducció de l’accent diacrític que ha proposat la Secció Filològica (IEC 2017). Per a facilitar-ho, mostra les aportacions qualitatives dels predecessors (Josep Giner, Joan Solà), i com ha reaccionat la institució davant d’eixes aportacions.