correu@uce.cat +34 933 172 411

PROGRAMA

LES CIUTATS MITJANES, ARTICULADORES DEL TERRITORI

del 30 de juny al 2 de juliol del 2022

ÀREA DE GEOGRAFIA I ORDENACIÓ DEL TERRITORI
LES CIUTATS MITJANES, ARTICULADORES DEL TERRITORI

Coordinador: Dr. JOSEP OLIVERAS i SAMITIER (Universitat Rovira i Virgili)

Un país no es pot comprendre sinó s'entén el paper dels seus pobles i ciutats, juntament amb tot el conjunt de relacions que es produeixen entre els diferents llocs habitats. Les ciutats, viles i pobles que es distribueixen pel país poden mantenir un cert ordre i equilibri entre ells, o bé tendir cap a situacions propiciatòries d'un augment de les desigualtats territorials per una erràtica distribució de béns, equipaments i serveis. Entre els petits pobles i la gran capital, les ciutats mitjanes tenen un paper fonamental en transmetre energies, béns i informacions d'uns llocs a uns altres, i aconseguir que els esforços transmesos produeixin un desenvolupament més gran de la qualitat de vida per a tothom. Aquest curs, impartit per especialistes universitaris, representants electes de les poblacions i experts en problemes territorials, vol tractar del paper articulador de les ciutats mitjanes amb les poblacions veïnes i amb la gran ciutat. Aquest paper articulador i vertebrador ha estat essencial en la nostra història, i és el que ha permès tenir una forta armadura d'assentaments humans que algunes conjuntures tendeixen a fer perillar. Ni els pobles haurien de restar abandonats, ni les ciutats mitjanes perdre la força que històricament i socialment els correspon. Objectius fonamentals per a aconseguir que tot Catalunya tingui alhora les avantatges de les ciutats i la qualitat ambiental de les petites poblacions.