correu@uce.cat +34 933 172 411

ÀREA DE DRET
Democràcia, minories i drets: visió multinivell (estat de la qüestió a Espanya, Europa i l'ONU)

Coordinador: Dr. JOSEP M. VILAJOSANA (Universitat Pompeu Fabra)

del 20 al 23 d'agost del 2022

En aquesta edició el curs de Dret analitza diversos temes agrupats al voltant de les nocions de democràcia, minories i drets fonamentals. Davant l’immobilisme o els retrocessos en termes democràtics associats a fenòmens polítics i socials recents, el curs proposa una anàlisi des d’una perspectiva multinivell dels estàndards democràtics més avançats i de la comprensió actual dels drets de les minories, vinculats amb els drets polítics i de participació, en el marc dels instruments del dret europeu i internacional, per tal d’explorar espais nous per a una construcció democràtica.

Quin tracte han de rebre les minories nacionals en democràcia?
per JOSEP M. VILAJOSANA (Universitat Pompeu Fabra)
dia 20, de les 9 a dos quarts d'11 del matí

Dret d'autodeterminació i drets de les minories
per JOSEP COSTA (Universitat Pompeu Fabra)
dia 20, de dos quarts d'11 a les 12 del migdia

Els drets de les minories en el sistema de l'ONU
per ALFONSO GONZÁLEZ (Universitat Rovira i Virgili)
dia 21, de les 9 a dos quarts d'11 del matí

Els drets de les minories a Europa
per MIRENTXU JORDANA (Universitat de Girona)
dia 21, de dos quarts d'11 a les 12 del migdia

Tribunals Constitucionals i minories a Europa
per ANTONI ABAT I NINET (Universitat Hebrea de Jerusalem)
dia 22, de les 9 a dos quarts d’11 del matí

Democràcies multinivell i minories nacionals
per DANIEL CETRÀ (Universitat de Barcelona)
dia 22, de dos quarts d’11 a les 12 del migdia

Democràcia, autodeterminació i minories nacionals
per NEUS TORBISCO-CASALS (Universitat Pompeu Fabra)
dia 23, de les 9 a dos quarts d'11 del matí

La defensa dels drets lingüístics a Europa
per EVA PONS (Universitat de Barcelona)
dia 23, de dos quarts d'11 a les 12 del migdia