correu@uce.cat +34 933 172 411

ÀREA D'HISTÒRIA
Governs en temps d'urgències: institucions revolucionàries i de ruptura als Països Catalans

Coordinador: Dr. ÀNGEL CASALS (Universitat de Barcelona)

del 17 al 23 d'agost del 2022

Encara que els diversos territoris dels Països Catalans des de l’edat mitjana tenien un corpus legal i constitucional propi, en els períodes de guerra o revolució es van crear propostes de govern pensades per a fer front a la situació creada i que en ocasions eren una alternativa de ruptura sobre l’ordre establert i encara que al segle XIX les institucions del país ja eren espanyoles, cada cop que va caler la societat va tornar a cercar formes pròpies d’organització.

Les unions valencianes
per FERRAN GARCIA-OLIVER (Universitat de València)
dia 17, de les 9 a les 10 del matí

El Consell Representant del General de Catalunya (1461-1472)
per ÀNGEL CASALS (Universitat de Barcelona)
dia 17, de les 10 a les 11 del matí

Col·loqui
amb VÍCTOR JURADO (Universitat de Barcelona)
dia 17, de les 11 a les 12 del migdia

La Junta dels Tretze de València durant la Germania
per FERRAN GARCIA-OLIVER (Universitat de València)
dia 18, de les 9 a les 10 del matí

La Junta General de Braços del 1640
per VÍCTOR JURADO (Universitat de Barcelona)
dia 18, de les 10 a les 11 del matí

Col·loqui
amb DAVID FERRÉ (Universitat Autònoma de Barcelona)
dia 18, de les 11 a les 12 del migdia

El govern valencià durant la Guerra de Successió
per ÀNGEL CASALS (Universitat de Barcelona)
dia 19, de les 9 a les 10 del matí

El govern de Catalunya durant la Guerra de Successió
per DAVID FERRÉ (Universitat Autònoma de Barcelona)
dia 19, de les 10 a les 11 del matí

Col·loqui
amb JOSEP PICH (Universitat Pompeu Fabra)
dia 19, de les 11 a les 12 del migdia

Junta Superior de Govern del Principat de Catalunya (1808-1812)
per JOSEP PICH (Universitat Pompeu Fabra)
dia 20, de les 9 a les 10 del matí

Juntes revolucionàries dels anys trenta i quaranta del XIX
per NÚRIA MIQUEL (Universitat de Barcelona)
dia 20, de les 10 a les 11 del matí

Col·loqui
amb FERRAN GARCIA-OLIVER (Universitat de València)
dia 20, de les 11 a les 12 del migdia

Centenari Joan Fuster (veg. més amunt)
amb FERRAN GARCIA-OLIVER (Universitat de València), entre altres
dia 21, de les 9 del matí a les 12 del migdia

Juntes del Sexenni (1868-1874)
per JOSEP PICH (Universitat Pompeu Fabra)
dia 22, de les 9 a les 10 del matí

Comitè Central de Milícies Antifeixistes (1936)
per ponent per concretar
dia 22, de les 10 a les 11 del matí

Col·loqui
amb JAUME BOSCH (advocat)
dia 22, de les 11 a les 12 del migdia

Governs de l’exili (1939-1977)
per FREDERIC JOSEP PORTA (Universitat Pompeu Fabra)
dia 23, de les 9 a les 10 del matí

Assemblea de Parlamentaris (1977)
per JAUME BOSCH (advocat)
dia 23, de les 10 a les 11 del matí

Col·loqui
amb JOSEP PICH (Universitat Pompeu Fabra)
dia 23, de les 11 a les 12 del migdia