correu@uce.cat +34 933 172 411

ÀREA DE LITERATURA
De Llull a Verdaguer: la tradició mística en la literatura catalana

Coordinador: Dr. JOAN SANTANACH (Universitat de Barcelona)

del 17 al 20 d'agost del 2022

La mística és un dels corrents més fructífers de la literatura de tots els temps, en el qual la literatura en llengua catalana, atenta a múltiples tradicions, ha tingut un paper de pes. Ramon Llull hi és segurament la figura més remarcable, amb el famós Llibre d’amic e amat; aquesta no és de cap manera, però, la seva única aportació al gènere. Al segle xvi el desenvolupament de la mística castellana, amb sant Joan de la Creu com a màxima expressió, influirà en les produccions posteriors. Ja al darrer terç del segle xix emergeix Jacint Verdaguer, que revigoritza la tradició anterior, amb una nova lectura del Càntic dels càntics, Llull o sant Joan, en obres com els Idil·lis i cants místics o les Perles, reescriptura en vers del Llibre d’amic e amat. La seva influència es deixarà sentir en poetes del segle xx, d’expressió catalana i castellana, que podem inscriure dins de la poètica de la transcendència.

Vida activa i vida contemplativa al Blaquerna de Ramon Llull
per JOAN SANTANACH (Universitat de Barcelona)
dia 17, de les 9 a dos quarts d’11 del matí

L'expressió de l'inefable: una lectura del Llibre d'amic e amat
per JOAN SANTANACH (Universitat de Barcelona)
dia 17, de dos quarts d’11 a les 12 del migdia

La poesia encesa de sant Joan de la Creu
per NOEMÍ MONTETES-MAIRAL (Universitat de Barcelona)
dia 18, de les 9 a dos quarts d’11 del matí

Elements per a una lectura moderna d'Idil·lis i cants místics, de Jacint Verdaguer
per JOSEP CAMPS I ARBÓS (filòleg)
dia 18, de dos quarts d’11 a les 12 del migdia

De Llull a Verdaguer: les Perles
per JOAN SANTANACH (Universitat de Barcelona)
dia 19, de les 9 a dos quarts d’11 del matí

Presència de Verdaguer en poetes castellans del XX
per NOEMÍ MONTETES-MAIRAL (Universitat de Barcelona)
dia 19, de dos quarts d’11 a les 12 del migdia

La metàfora de l’amic i l’amat de Ramon Llull, una ficció al servei de la contemplació
per ARNAU VIVES (Centre de Documentació Ramon Llull, Universitat de Barcelona)
dia 20, de les 9 a dos quarts d’11 del matí

Els clergues enamorats de l’edat mitjana: el cas de Joan Basset
per ALBA ROMANYÀ (Centre de Documentació Ramon Llull, Universitat de Barcelona)
dia 20, de dos quarts d’11 a les 12 del migdia